Allt du behöver veta om klimathotet

isbjörn fotoshop

Det är väldigt roligt att kunna presentera den här lilla boken om klimatfrågan. Den är skriven av filosofiläraren Staffan Mörner. Skribenterna här på Klimatupplysningen har haft tillfälle att granska manuset, och bett om små revideringar här och där. Men alla som hört av sig till mig har varit väldigt nöjda med den pedagogiska utformningen av detta dokument. Staffan har lagt ned ett beundransvärt arbete på att utarbeta skriften. Sätt den i händerna på era tonåringar! Sätt den i händerna på skolorna! Skicka den till alla gröna tidningar, etermedia och politiker som helt dominerar det offentliga samtalet idag. Jag lovar att de kommer att veta ofantligt mycket mer om klimatfrågan än vad de någonsin gjort tidigare (vilket inte torde kräva särskilt mycket, givet sakernas bedrövliga tillstånd 🙂 ).

Hela boken finns under ”Klimathotet” överst i den gråfärgade rubrikraden på bloggen. Den är uppdelad i två pdf-filer pga tekniska krav.

Boken är disponerad enligt modellen frågor och svar. Vi kommer då och då att lägga ut delar av Staffans bok som gästinlägg på den löpande bloggen. Här är den första frågan och dess svar:

 1. Vad är 97% av alla klimatforskare överens om?

Alla säger att 97% av alla klimatforskare är överens, men hur många har läst de rapporter som denna uppgift är baserad på? Vi tar för givet att det är sant eftersom det står i tidningarna, och upprepas av massmedia, politiker och forskare hela tiden. Och om det är sant, vad är det de är överens om?

Rapporterna är lätt tillgängliga på NASA:s hemsida.[i]

Så här skriver man: Multiple studies published in peer-reviewed scientific journals1 show that 97 percent or more of actively publishing climate scientists agree: Climate-warming trends over the past century are very likely due to human activities.”

Man anger – i juli 2016 – fyra källor i fotnot 1, här redovisade i kronologisk ordning. Observera att det inte handlar om forskning i NASA:s regi, som ibland påstås:

 1. Oreskes, (historiker), “Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change,” ScienceVol. 306 no. 5702, p. 1686 (3 December 2004); DOI: 10.1126/science.1103618. (I själva verket publicerad som en kolumn, inte en vetenskapligt granskad artikel).
 2. T. Doran & M. K. Zimmerman, [collegeuppsats], ”Examining the Scientific Consensus on Climate Change,” Eos Transactions American Geophysical UnionVol. 90 Issue 3 (2009), 22; DOI: 10.1029/2009EO030002.
 3. R. L. Anderegg, [collegeuppsats], “Expert Credibility in Climate Change,” Proceedings of the National Academy of SciencesVol. 107 No. 27, 12107-12109 (21 June 2010); DOI: 10.1073/pnas.1003187107.
 4. Cook, et al, ”Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature,” Environmental Research Letters Vol. 8 No. 2, (June 2013); DOI:10.1088/1748-9326/8/2/024024

Det är dock ganska lätt att konstatera att ingen av dessa uppsatser visar vad alla påstår att de visar. Bortsett ifrån att de är fyllda med metodologiska brister och faktiskt inte räknar forskare, utan publicerade vetenskapliga artiklar (eller rättare sagt artiklarnas sammanfattningar, ”Abstracts”), så är slutsatserna helt triviala: alla seriösa forskare är nämligen överens om

 • att koldioxid är en växthusgas, som bidrar till att värma jordens atmosfär,
 • att koldioxidhalten ökat i atmosfären de senaste 150 åren, och att ökningen accelererar, bland annat till följd av människans förbränning av fossila bränslen
 • att jordens medeltemperatur har stigit de senaste 150 åren, samt
 • att denna temperaturökning till någon del beror på att koldioxidhalten ökat.

Allt detta är nämligen grundläggande fysik. Koldioxid är en växthusgas, och om människan tillför en växthusgas till atmosfären, så bidrar det till uppvärmning. Det som är kontroversiellt är hur mycket koldioxidhalten i atmosfären, och därmed människans utsläpp, påverkar jordens temperatur, dvs om människan är en betydande eller rent av huvudsaklig orsak till att atmosfären värms eller inte. Den frågan, som inte bara handlar om grundläggande fysik, ställs över huvud taget inte i någon av de fyra källorna.

Redan utan att ens ha kommit in på själva sakfrågan får vi alltså en varningssignal. NASA:s källor visar inte alls att 97% av alla forskare är överens om det som NASA påstår att de är överens om, nämligen att människan är huvudorsak till den globala uppvärmningen. Bara att människan i åtminstone någon mån bidrar, vilket är en självklarhet. Inte heller visar någon av uppsatserna att forskarna är överens om att vi står inför ett katastrofalt klimathot. Så här kan man illustrera resultaten av den mest omfattande och citerade rapporten (Cook et al, 2013):

Cook et al

Av nästan 12 000 undersökta vetenskapliga artiklar bedömdes hela två tredjedelar som neutrala i frågan. De ”97%” man hänvisar till avser med andra ord andelen av den återstående tredjedelen, alltså c:a 4000 artiklar. Och de flesta av dessa accepterar faktiskt bara global uppvärmning som en förutsättning för sin forskning (”implicitly endorses”) utan att självständigt undersöka eller uttryckligen ta ställning – exempelvis artiklar som undersöker hur en viss djurart kommer att påverkas av stigande temperaturer. Bara 0,5% av de 12 000 artiklarna stödjer uttryckligen något som kommer i närheten av vad alla tror att det råder konsensus om bland klimatforskarna, dvs påståendet från FN:s klimatpanel att människan är huvudorsak (har bidragit till mer än 50%) till den globala uppvärmningen sedan 1950.

Vill man komma upp i 97% måste man inkludera även de som bara accepterar det mycket svagare antagandet att människan sannolikt bidragit till global uppvärmning i åtminstone någon utsträckning. Och det kan även de flesta forskare som ser klimatförändringar som i huvudsak helt naturliga processer utom människans kontroll hålla med om. De 97%:en inkluderar alltså i princip även alla skeptiker!

Om eller under vilka omständigheter stigande koldioxidhalt eller temperatur skulle utgöra ett problem undersöktes inte ens i vare sig denna eller någon av de andra rapporterna som NASA hänvisar till.

Att NASA presenterar denna undersökning, och ytterligare tre som har liknande och ännu värre brister, som stöd för att ”97 percent or more of actively publishing climate scientists agree: Climate-warming trends over the past century are very likely due to human activities” är ganska uppseendeväckande. Lika oroande är det att nästan alla accepterar detta som en sanning utan att kontrollera fakta. Det borde vara en varningssignal för varje tänkande människa. Att Cook et al kommit med nya rapporter sedan dess ändrar inte på detta. Trovärdigheten är rubbad i grunden. (Se Post Scriptum 1. Konsensus, s. 92)

Andra undersökningar (Legates et al 2013, Strengers et al 2015), som är baserade på omfattande frågeformulär besvarade av forskare med kompetens inom områden som har relevans för själva kärnfrågan om orsakerna till klimatförändringar, ger en annorlunda bild:

forskare om klimatetkonsensus

Staffan Mörner

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Det har skrivits i tidningar mycket senaste tiden om vikten av källkritik. Det är huvudsakligen med anledning av medias kollaps vid Trump-valet, men det finns många bredare undertoner. Det är säkert också en reaktion på den avsaknad av allsidig kompetens som finns hos många journalister och debattredaktörer. Correns debattredaktör skrev till mig följande,
  ”Jag läser varje dag i tidningar om en pågående, allvarlig förändring av världens klimat. Menar du att det inte stämmer?”

  Nu tänker jag så här, att skriften av filosofiläraren Staffan Mörner är ett utmärkt underlag för att öka den kompetens som behövs för att klara källkritisk granskning av olika påståenden och åtgärder i ämnesområdet energi, koldioxid och miljö, dvs det som ofta ingår i kommunernas energi- och miljöplan. I ett medborgarförslag till min kommun skulle jag kunna föreslå att den skriften ges som rekommendation till självstudier hos politiker, lärare, högstadieelever och en intresserad allmänhet. Den är ju ganska lättläst och politiskt neutral (?). Skriften behöver inte läsas från början till slut utan man kan gärna bläddra fram och tillbaka till det som man tycker är intressant. För politiker och vetgiriga ungdomar finns intressanta rubriker som ”1. Vad är 97% av alla klimatforskare överens om?” och hur koldioxid påverkar havens kalkbildande arter som krabbor och humrar ”23. Hotas havens skaldjur av försurning?”

  En synpunkt som att en grads höjning av jordens medeltemperatur sedan det kalla 1800-talet är mindre än vad vi människor förmår uppfatta med våra sinnen vore viktig med anledning av Victoria Dyrings och Erika Bjerströms förmåga att kunna hitta klimatförändringar överallt och även där de inte finns – apropå källkritisk granskning. Men den synpunkten har jag tyvärr inte kunnat hitta.

  Synpunkter på Medborgarförslag och dess formulering?

  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2017/03/Allt-du-behoever-veta-om-KLIMATHOTET-A.pdf
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2017/03/Allt-du-behoever-veta-om-KLIMATHOTET-B.pdf

 2. Håkan

  De två sista tårtdiagrammen verkar inte riktigt stämma överens. Är de från samma undersökning?

 3. Ulf

  Felet man gör på dessa sidor och som många andra även gör som vill nyansera debatten är att bombadera folk med fakta. I dagens samhälle orkar ingen läsa något som är längre än ett twitterinlägg. Därför föreslår jag att man sprider några av dessa enklare bilder. T ex 43% versus 57% bilden med kortförklaring o tydlig källa.

 4. Joachim

  Tyvärr tror folk mer på greenpiss, fälbiologerna och naturskyddsföreningen än på fakta.
  Och MSM skyddar dom med näbbar och klor och släpper inte f-n (fakta) över bron.

 5. Christer Löfström

  Ett citat från dokument B

  ” Därtill bör naturligtvis även uppmärksammas att Margaret Thatcher var en av de starkaste
  pådrivarna för bildandet av FN:s klimatpanel, helt enkelt för att hon på så sätt ville ge kärnkraften
  medvind, för att hon ville frigöra Storbritannien från beroendet av kol – och, inte minst, sig själv från de bångstyriga kolgruvearbetarna och deras envisa strejker under fackföreningsledaren Cargill.”

  Att ”klimathotet” har så starkt fäste i Sverige beror till stor del på att svenskt näringsliv vill få upp ny kärnkraft i Sverige på dagordningen. KVA´s energiutskott med meteorologen Lennart Bengtsson har deltagit som propagandaorgan.

  Peter Stilbs (allt har han inte sagt) , övriga i Stockholmsinitiativet och många kommentatorer här har deltagit som propagandister på liknande sätt.

  2003 försökte jag få Studieförbundet Näringsliv Samhälle ge ut en svensk översättning av Essex o McKitrick ”Taken By Storm” – ”The troubeled sience, polycy and politics of global warming”
  SNS bad Marian Radetzki yttra sig om boken. Han fick låna mitt exemplar, som Essex sänt mig. Radetzki avfärdade den som arrogant, så SNS ville inte ge ut en svensk version.

 6. Lasse

  Bra att dessa sammanställningar görs tillgängliga.
  Då går det inte längre att dra skrönor utan att bli ifrågasatt.

  OT Rockström får kritik av Curry: https://wattsupwiththat.com/2017/03/27/mitigation-math-is-climate-activism-futile-judith-curry-thinks-so/
  Ser fram emot senatsförhöret i morgon!

  Det behövs pedagoger som gör att alarmisternas alarm ifrågasätts.
  Mörner som författare känns bekant-är det en tillfällighet?

 7. Evert Andersson

  Den bästa sammanfattning av vandringssägnen om forskarconsensus jag hittills sett. Tack!

 8. Lasse

  Sansade bedömare gör sig nu mer hörda. Sanningen står inte att finna bland de extrema!
  http://www.drroyspencer.com/
  ” If it was relatively painless to switch to renewable energy sources, sure, do it.
  But it’s not. Ask the countries that have tried.”

 9. tty

  #4

  ”fältbiologerna”

  De är väl i det närmaste utöda? Det måste vara årtionden sedan jag senast stötte på någon. SFU var på sin tid (1950-70-talet) en starkt kunskaps- och faktainriktad förening. Först förflummades och politiserades de och sedan försvann de helt.

 10. Ann L-H

  Nu händer det så mycket på klimat(hots)fronten att det är lite svårt att hinna med i svängarna.
  Här kommer i varje fall en uppföljning av debaclet kring T. Karls (NOAA) kritiserade studie över 2000talets temperaturplatå. Jag är inte särskilt insatt i alla turer, men om jag förstått rätt så kan denna stämning offentliggöra intressanta papper om hur Obamaadministrationens John Holdren hjälpte till att trolla bort utplaningen och öka de senaste decenniernas globala uppvärming så att Paris”avtalet” kunde slutas i god klimmathotsanda.
  http://dailycaller.com/2017/03/27/watchdog-sues-for-obama-climate-change-scientists-communications/

 11. Roland Salomonsson

  På Mars har atmosfären ca 20% CO2. Inom dagsidan är det då ca +20 grader och inom nattsidan är det ca -40 grader.
  Enligt teorierna borde väl 20% CO2 göra Mars till en alt igenom ”eldstad”. CO2, ETT SPÅRÄMNE i atmosfären, är ingen växthusgas.

  Det normala vid felsökningar är att börja undersöka de komponenter det är mest av – d v s kväve för vår atmosfär.

 12. Mikael W

  Vattenånga är den dominerande sk växthusgasen. Hur kommer det isåfall sig att det blir kallare då solen göms av moln?

  Enligt IPCC skulle det bli varmare med mera moln/sk växthusgas men det blir kallare. Sålunda finns inga sk växthusgaser förutom i ett riktigt växthus.

  I is bogus science from day one.

 13. Arne Nilsson

  Helt underbart att få ta del av detta. Jag har följt klimatupplysningen en tid och inte hängt med i alla förkortningar som skrivs här och där. Nu har jag fått förklaringar. Sen undrar man ju när detta ska hamna framför ögonen på ”Nisse i Hökarängen”. Först då kan vi se en tillnyktring. Nu motiveras ju alla skattehöjningar med ”miljööön”, ”tänk på barnbarnen” och annat larv. När jag tänker på mina barnbarn är det inte hotet från CO2 jag tänker på utan mer brunbrända figurer som rör sig fritt här.

 14. Olav Gjelten

  För varmt eller för kallt klimat? Hur stor del av jordens yta är för varm för mänsklig bosättning och stor del är för kall?
  Vi skulle säkert behöva 5 – 10 grader varmare klimat på planeten Tellus bara för att utjämna den skillnaden! Och fortfarande skulle miljontals kvadratkilometer ej locka på grund av kyla.

  Nej, det är inte ett aningen varmare klimat som är hotet. Nu liksom förr är det kylan som är problemet.

 15. Olle R

  #8 Lasse. Det är klart att det är smärtsamt att skifta till förnybara energikällor.
  Eftersom folk i allmänhet har sig själv närmast finns det ett inbyggt motstånd mot detta skifte. Häftiga prylar och upplevelser, vilka ofta är förknippade med stora CO2-utsläpp, ger status, självbekräftelse och gör livet meningsfullt, så är det bara.
  Därför är rcp8.5 troligare än rcp4.5, vilket än så länge (2016) stämmer bäst..

  Att det skulle vara något fel på klimatvetenskapen är dock bara nys. Många blir dock väldigt arga, vill förtränga, förneka och misstänkliggöra, bara för att de känner sig kränkta i sin livsstil..

 16. Lasse

  #14 Olle R
  -Vilken klimatkänslighet gäller enligt ”klimatvetenskapen”

 17. tty

  OlleR #14

  ”Häftiga prylar och upplevelser, vilka ofta är förknippade med stora CO2-utsläpp, ger status”

  Som att åka till affären eller vårdcentralen, t ex. när man bor på landet.

 18. tty

  MikaelW #12

  På dagen kyler moln, på natten värmer de. Nu är det ju dock så att konvektiva moln (som dominerar i tropikerna och sommartid även i temperade områden) bygger upp under dagen och kollapsar när solen går ned, så övervägande lär molnen kyla.

  På SMHI:s site finns en satellitbild där man kan se hur det fungerar:

  https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/satellit-jorden

  ”Dra” tiden snabbt ett dygn så ser du hur molnen vid ekvatorn bygger upp och försvinner. Och kom ihåg att det är värmeupptagningen i en rätt smal zon längs ekvatorn som gör att Jorden är beboelig. T o m Sahara har faktiskt värmeunderskott!

  http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/textbook_2nd_edition/media/graphics/tropics_surplus_heat2.jpg

 19. AG

  #14 ”Därför är rcp8.5 troligare än rcp4.5, vilket än så länge (2016) stämmer bäst.”. Det är sådana idiotkommentarer som gör att man desperat till slut röstar på SD. Vilken otroligt genomskinlig propaganda. RCP8.5 som kallas ”business as usual” kommer inte att kallas det i AR6 utan snarare ”worst case scenario”. Dessutom finns det inget rimligt alls i ditt resonemang. Prylarna blir inte fler, de blir färre. De kan mer och de drar mindre energi.

  Exempel: En fågelskådare ska åka ut i fält på 90-talet: Han tar med:
  1. En portabel PC med extra uppladdat batteri. Lite floppisar för säkerhets skull.
  2. En systemkamera med flera objektiv
  3. En portabel bandspelare för att spela in ljud.
  4. Pengar för att betala biljett till tåget. Får en bit papper (biljett) att hålla reda på.
  5. En mobiltelefon som det enbart går att ringa med och knappt det.
  6. Kartor
  7. Kompass
  8. En fågelbok
  9. En freestyle för att lyssna på musik
  10. En radio
  11. En portabel TV med extra batteri.
  mer?
  12. En jättedyr GPS-enhet. (Detta är en rik fågelskådare)

  En fågelskådare idag:
  1. En mobiltelefon av bättre modell ersätter ALLT ovanstående. Hur mycket resurser sparades tror du?

  RCP 8.5 är bara strunt. Det tragiska är att det vet alla som har kollat vad detta scenario står för.

 20. Håkan Bergman

  AG #18
  Fåglar med mobilen, nu tog du allt i. Men resten köper jag. Däremot kan jag råda alla oroade att mobilen funkar bra för isbjörnar.

 21. Ingemar Lindberg

  #14
  Synd att du blandar in din avundsjuka i klimatdebatten!

 22. Lasse

  97% consensus: https://www.youtube.com/watch?v=kotqWXZkZS0
  Senatsförhör från 2013.

 23. AG

  #19 http://www.audubon.org/news/how-hack-your-smartphone-take-good-photographs-birds

 24. Lasse

  #21 forts
  97 % i ett senare förhör!
  Deconstructing the 97% Consensus
  https://www.youtube.com/watch?v=USZ6vRY_kWI

 25. Svempa

  #14 Se där lyckades du till slut klämma fram grunden för din klockartro på AGW. Du gillar inte vissa personer och deras livsstil. Ett confirmation bias som är svårslaget.

 26. AG

  Sid 14: ”Men FN:s klimatmodeller har väl testats mot historiska temperaturdata? De verkar ju kunna ”förutsäga” hur klimatet verkligen utvecklats under 1900-talet, och då borde de vara tillräckligt avancerade för att kunna förutsäga framtiden.
  Detta är dock en sanning med modifikation. Att klimatmodellerna kan fås att stämma med historiska
  temperaturdata beror paradoxalt nog just på osäkerhet eller bristande kunskap om vissa parametrar.
  Man vet exempelvis mycket lite om i vilken utsträckning aerosoler (partiklar, t ex från sot) påverkar
  klimatet – mer än att de har en avkylande effekt. Det betyder att man kan kalibrera klimatmodellerna lite
  som man vill, och på så vis få dem att stämma hygglig”

  Det är värre än så, denna s.k ”hindcasting” går ut på att modifera aerosolkomponenten så att GHG-komponentens nettoeffekt stämmer hyfsat med temperaturutvecklingen. Aerosolkomponenten är en s.k ”fudge factor” dvs. värdena kan anta vilka som helst bara GHG-forcings blir ”rätt.” Skulle man översätta Aerosolvärdena till utsläpp i verkligheten, stämmer ingenting längre.
  Kolla på denna figur:
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2017/02/clip_image0064.jpg
  Den observerade temperaturtrenden mellan 1910-1940 är bortåt 3 gånger så stor som modellernas under en tid då mänskliga GHG inte var styrande eller dominerande. Det visar att antagandena om den mänskliga påverkans storlek i kllmatsystemet inte stämmer.
  Varför skulle dessa naturliga krafter plötsligt stängas av efter 1979?

 27. tty

  AG #18, 22

  Det är bara till digiscoping (alltså att fotografera genom en tubkikare) som (vissa) mobiler går att använda. Annars rekommenderar jag en bra långfokus kompaktkamera, t ex Canons SX-serie för fågelfotografering. Och de riktiga proffsen har fortfarande systemkameror med stora objektiv. De är fortfarande prestandamässigt något bättre, framförallt vid seriefotografering, men skillnaden är numera såpass liten att den inte spelar någon roll för en amatörfotograf som jag.

  I övrigt har du i princip rätt.

 28. Håkan Bergman

  Om man har sån tur att en vit fågel lyses upp av ett snöfält i solsken kan man använda den där kombinationen ja.

 29. Bengt Abelsson

  # 14 Olle R

  OECD står för 35-40% av energiförbrukning, varav 85% fossil. Denna enerikonsumtion är inte stigande.
  Utvecklingsländer, som Kina, Indien, m fl står för 60-65% av CO2-utsläpp, i ökande takt.

  Även om OECD-ländrna går till noll i CO2-utsläpp så nås inte målen i Parisuppgörelsen.

  Varför får inte människor i Afrika ha kylskåp, vattenpumpar och elspisar?

 30. Christopher E

  #14 Olle R

  Det där tramset du skrev slår ju bara tillbaka. Det är ju ni som söker självbekräftelse genom att vilja detaljstyra/förbjuda andra människors val som är det riktigt sorgliga. Drivkraften är väl avundsjuka och ideologiska ställningstaganden i lika delar. Graden av intolerans antar religiösa proportioner.

 31. Lasse

  #14
  Nu blir de i alla fall gladare:
  http://www.foxnews.com/politics/2017/03/28/trump-to-sign-new-order-rolling-back-obama-energy-regs.html

 32. Johan M

  #14 Olle R

  löljligt

 33. Sören G

  #14 Olle R
  ”Att det skulle vara något fel på klimatvetenskapen är dock bara nys. Många blir dock väldigt arga, vill förtränga, förneka och misstänkliggöra, bara för att de känner sig kränkta i sin livsstil..”

  Sverige skulle gå mot ekonomisk bankrutt om alarmisternas och MP:s krav skulle förverkligas.
  Hela klimathoteriet vilar ju på datorsimuleringar. Alla som vet något om datorsimueleringar vet att skit in är lika med skit ut. Man känner ju inte alla faktorer som påverkar klimatet och den faktor som är viktigast nämligen solen har man inte ens räknat med. Datorsimuleringarna är totalt misslyckade och har inte kunnat förutsäga någonting.

 34. #18 AG#

  Det stämmer, förutom om kameran, som flera redan påpekat.

  För att testa hur klar luften är brukar jag ta ett foto av ett hus 2 km bort med ett 800 mm objektiv och en 36 MP kamera: http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/3556910.htm?set=mp
  Om jag inte kan se flaskan på bordet är det alltför disigt för att få bra bilder på avstånd över 30 m. Med en mobiltelefon tvivlar jag starkt att man någonsin ser den.

 35. Bengt Abelsson

  # 14 Olle R

  Hade du något i sakfrågan om den lilla boken?

  Något du inte instämmer i? Något du tycker är fel?

 36. Stickan no1

  Nu verkar Trump skrivit på eller skall man kanske säga skrivit av klimathotet:

  ”Donald Trump har i dag skrivit under en presidentorder som kommer förändra stora delar av USA:s klimatpolitik. Bland annat kommer ordern ta bort kraven på minskade växthusgaser.

  Donald Trump har kallat den globala uppvärmningen för ”en bluff”.”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6661822
  Inser alla hur stort detta är?

 37. Lars Kamél

  Ett av bloggens flitigaste troll hävdar att det är smärtsamt att skifta till förnybara energikällor. Det är det inte. Det är omöjligt. Förnybara energikällor existerar inte. Vi har något som heter naturlagar som politiker och miljöflummare inbillar sig går att bryta mot. De har fel. Det är bara i en fantasivärld med andra naturlagar än verklighetens, som det finns förnybara energikällor.
  Vidare hävdar han att RCP8.5 stämmer bäst, fast de fyra utsläppsscenarierna börjar skilja sig ordentligt först år 2030. Formellt är det i och för sant att RCP8.5 stämmer bra med verkligheten, men det gör RCP2.6 också! Hittills!
  Det är inget fel på riktig klimatvetenskap, nej. Den har övertygande visat att koldioxidens klimatpåverkan är så liten att effekten av mänsklighetens utsläpp ännu inte går att urskilja. Problemet är dels alla misstolkningar av vetenskapen och dels alla försök att få fram politiskt korrekta resultat med sådant som bara liknar vetenskap men inte är det.

 38. JIMMY

  Skål i Champagne!! nu kommer befrielsen!! President Donald Trump gjorde det han lovade i valturnen och slängde ut FNs kommunistiska malthus politiska lögn ej folkvalda fascist teknokrat världsregerig IPCC !!

  Nu kan dom hämta 0+0=0 $ från USA!!! Ha Ha Ha Ha!!

 39. Ann lh

  # 36 Stickan no 1. Tids nog kommer nog fler och fler att inse vilket avgörande budskap för den globala klimatrörelsen som Trump kom med idag. Men, det kommer att ta tid innan Isabella Lövin med flera kan ta till sig att Sverige snart får stå främst i främsta ledet av klimatdumstrutar.

 40. tty

  #37
  Apropå övergång till förnybara energikällor så har slutrapporten om nätkollapsen I Sydaustralien I september I fjol kommit nu:

  https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Market_Notices_and_Events/Power_System_Incident_Reports/2017/Integrated-Final-Report-SA-Black-System-28-September-2016.pdf

  Det mesta är bekant sedan tidigare: en tornado slog ut två högspänningsledningar vilket ledde till ett antal spänningsdippar i nätet, varpå alltför ”försiktiga” säkerhetsinställningar fick ett stort antal vindkraftverk att slå av produktionen. Detta i sin tur överbelastade länken till Victoria som kopplade ned, varpå hela Sydaustralien blev svart.

  Vad som är nytt är att man avslöjar att liknande störningar och nedkopplingar av länken till Victoria har hänt vid flera tillfällen sedan 1999, men att man då undvek en total nätkollaps genom att koppla ur delar av systemet. Detta fungerade inte denna gång eftersom frekvensen sjönk så snabbt att elektroniken inte hann reagera. Och att frekvensen gick ned så snabbt berodde på att svängmassan i systemet minskat drastiskt då synkrona generatorer i värmekraftverk ersatts av (billigare) asynkrona i vindkraftverk. Vid de tidigare intermezzona var svängmassan 7000-11000 MWs, nu fanns det bara 3000 MWs kvar.

  Man konstaterar att särskilda åtgärder nu måste vidtas för att öka svängmassan/stabiliteten, t ex att hålla igång mera värmekraft (som ”must run”, alltså köra utan att producera el) eller installera jättelika kondensatorer i nätet. Lustigt nog nämner man inte alls möjligheten att kräva att även vindkraftverk har synkrona generatorer, vilket man gör i t ex Texas. Vindsnurror har ju annars en stor potentiell svängmassa.

  En annan pikant detalj är att hela återstarten efter mörkläggningen skedde utan vindkraft eftersom den anses så instabil att den kan äventyra den kinkiga återstartproceduren. Hur återstartar man då när det inte längre finns tillräckligt mycket värmekraft frågar man sig.

 41. JIMMY

  Ann lh Godkväll @

  Ja nu kommer inga extra Arlanda fantasi flygskatter eller bensin idiot fordonsskatter från Sverige att kunna kompensera USA bortfallet till att bygga FNs politiska diktat klimat malthus misantropi självmords-världsregering.

  Ingen annan i hela EU världen vill numera följa med på (Medeltids-Partiet MP )skräck Allians resan mot ekonomiskt fossilfritt Svenskt U-Land 2030!! nu när USA blivit återställt och normaliserat efter Obamas mer än 7 svåra år vid makten!!

  Skål igen!!! och tror jag skall boka flygresan från Norska Gardermoen så fort jag kan!!

 42. Ingemar Nordin

  Obama har fullkomligt dränkt in hela sin administration i sin klimatnoja. Alla myndigheter fick order om att ta med hans alarmism i sina planer. Detta medför att Trump nu har ett stort och trassligt jobb med att reda ut den rödgröna röra Obama ställt till med via sina presidentdekret. Tyvärr kommer det att ta tid.

  https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-28/trump-to-cancel-obama-s-policies-aimed-at-paris-climate-pledge?cmpid=BBD032817_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=170328&utm_campaign=bloombergdaily

 43. Ingemar Nordin

  Jimmy #41,

  Jag är rädd för att MP kört med samma strategi som Obama för att ställa om alla myndigheter i enlighet med deras ideologi. Och så länge vi saknar en riktig opposition i det här landet så kommer riksdagen att jamsa med och låsa oss vid deras självdestruktiva energipolitik.

 44. JIMMY

  Tack för länken Ingemar@

  Det var fin ljuv djup stilla frid vilande en lisa tröst- livgivande framtidstro för själen kvällsmusik !! LOL!!

 45. Lars Cornell

  Tack tty #40. Det var intressant information. Att det är skillnad på synkron och asynkron svängmassa kan jag förstå men har aldrig tänkt på tidigare. Ställer man i Sverige krav på att vindkraftverk skall vara likställt med synkron svängmassa?

  Att jättelika kondensatorer skulle kunna leverera så mycket energi att det räcker för att hindra black-out är nog inte ekonomiskt genomförbart. Om man räknar litet på energitäthet så åtgår enorma volymer.

  Jag undrar hur mycket synkron svängmassa vi får kvar när Baylan genomfört sin hysteriskt fossilfria energiplan. Är det någon som har koll på det? Att människan inte har förmåga att lära sig av tyskarnas katastrof till Energiewende är tragiskt för vår nation.

 46. Peter F

  Här är trailern till Gores uppföljare. Snacka om dramatiska bilder.

  http://www.breitbart.com/big-hollywood/2017/03/28/watch-first-trailer-al-gores-inconvenient-sequel-truth-power/

 47. Sören G

  I nyheterna: ”Många oroas nu av att USA inte kommer nå målen i Paris-överenskommelsen.” – Greenpeace hade visst också protesterat och ett hundratal demonstranter hade samlats utanför Vita huset.

 48. Svempa

  #46 Domedagen är nära. Satan hotar. Men det finns en Messias som kan rädda oss. Al Gore

  Är det någon släkting till Cecil B Demille som regisserat?

 49. Lasse

  Kanske dax att sätta Gore på bänken.
  Senatsförhör idag:
  https://science.house.gov/legislation/hearings/full-committee-hearing-climate-science-assumptions-policy-implications-and

  Date:
  Wednesday, March 29, 2017 – 10:00am
  Location:
  2318 Rayburn House Office Building

  Gissar att det kommer att dokumenteras men kanske inte med samma bilder som Gore går igång på!

 50. PJ

  Fantastiska nyheter från USA! Trump jobbar på med att uppfylla sina vallöften. Det känns lite ovant – lockas man säga – med en politiker som faktiskt gör det man lovade under valkampanjen!

  Nu får ju också NASA ställa om sitt fokus från jorden till rymden, precis som det ska vara!

  Det är kul att se hur propagandistiska vänstermedia vrider sig i sina försök att hålla fast vid metoder som mer och mer ser ut att inte längre fungera! Härliga tider!

 51. Håkan Bergman

  Lars C. #45
  Sen ska vi inte tala om svängmassan för stora solpanelsanläggningar, noll. Man får väl ställa krav på att stora såna och stora vindparker bara får anslutas till nätet via en stor tung roterande omformare. Lämpligen kan man utforma den så att den också går att driva med en maffig dieselmotor.

 52. Staffan Mörner

  Tack för tankar och synpunkter! Jag tar dem med mig inför arbetet med nästa upplaga som förhoppningsvis blir i form av en ”riktig” bok.

 53. Stig

  Vad är det för skojare ni rotat fram nu, Mörner?! ”temperaturkurvorna från NASA-GISS och NOAA” är ju förstås fusk, och tänk att man fått med kända skeptiker som Spencer och Christy i konspirationen, så att de fuskar med sina kurvor också.
  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/mean:36/from:1980/plot/uah5/mean:36/offset:0.43