miljöfarlig verksamhet

Vindkraft är miljöfarlig verksamhet

Jag har fått en inbjudan till att diskutera kommande ärenden för beslut i kommunfullmäktige i Helsingborg och jag kan inte låta bli att dela med mig av denna pärla.