ipcc

Gästinlägg av Tage Andersson

Idag kan vi bjuda på ett gästinlägg av en “riktig meteorolog”. Diskussion om klimatmodeller och verkligheten Tage Andersson Verfikation Dagens väderprognoser är sedan länge baserade på numeriska modeller, NWP (Numerical Weather Prediction) och anses ha känd träffsäkerhet. Indikerar detta att klimatmodellerna är tillförlitliga? En  avgörande skillnad mellan NWP och klimatmodeller  är möjligheten att verifiera resultaten.   →

Extremväderhotet nedtonat

Under senare år så har larmen i media i stor utsträckning kretsat kring förekomsten av extremväder: Världen drabbas av fler torrperioder, skyfall, översvämningar, stormar och orkaner. Dessa ger redan idag upphov till miljontals klimatflyktingar påstår domedagsmånglande organisationer som Greenpeace, Jordens Vänner och Världsnaturfonden. Vi minns alla hur man först pekade på orkanen Katrina i New   →

Uppvärmningspausen och IPCC

Vi har uppmärksammat uppvärmningspausen (på engelska har den i den klimatvetenskapliga litteraturen kallats bland annat ”hiatus”, ”pause” eller ”plateau”) här på Klimatupplysningen och själv har jag skrivit en serie inlägg om den. Inläggen förlöjligades ofta av en del kontrahenter men vartefter fick uppvärmningspausen alltmer uppmärksamhet även bland klimatforskarna. Nu har IPCC tagit upp uppvärmningspausen till   →

Funderingar efter ett klimatsymposium

I fredags, dvs samma dag som IPCC-mötet avslutades med den 5:e rapportens offentliggörande, arrangerades ett symposium av KVA, Naturvårdsverket, IPCC och Bolincentrum för klimatforskning: “Climate change: Bert Bolin and Beyond”.  Jag hade tänkt att arrangörernas gemensamma logotyp, som fanns på kallelsen skulle illustrera mitt inlägg om detta. Så här besvardes min förfrågan: “Av upphovsrättsliga skäl   →

Roger Pielke Jr på DN Debatt: Skräms inte med klimatet!

Professor Björn-Ola Linnér, Linköpings Universitet, och för oss här på bloggen mycket kända professor Roger Pielke Jr, University of Colorado, skriver i dag en debattartikel ”Mer auktoritär politik inte lösningen på klimatfrågan”. Där tar man upp faran med att klimathotet används som motiv till förslag för diverse mer eller mindre auktoritära lösningar vid sidan av   →

Kan IPCC och EU överleva sina egna självmotsägelser?

Ross McKitrick beskriver problemet väldigt bra i en artikel i Financial Post: Skall IPCC överleva sina egna självmotsägelser, eller kommer politiker och stormedia att upptäcka att deras berättelse helt enkelt inte går ihop? Å ena sidan så säger IPCCs modeller att den globala temperaturen borde ha gått upp med 0,2-0,9 grader från 1990. Å andra   →

Forskare om IPCC

Vi har ju vant oss vid att FNs klimatpanel, IPCC, presenteras som den stora auktoriteten på klimatet. Tusentals forskare sägs stå eniga bakom de uttalanden och policyrekommendationer som finns i dess rapporter. Denna bild av IPCC förmedlas förbehållslöst av politiker, myndigheter, läroplaner, gammelmedia och, förstås, av IPCC själv. Men hur ser egentligen forskarna själva på   →

Tack för besöket, tag med några klimatskeptiska tankar, Barack Obama

När USAs president för första gången besöker Sverige för ett bilateralt möte där klimatfrågan är en av punkterna så vill naturligtvis politiker som speciellt har denna fråga på agendan synas. Därför tog Åsa Romson upp de åsikter om klimatfrågan som ligger henne och hennes parti närmast hjärtat i en artikel på DN Debatt. Här försöker   →

Läcka: Sändebud bekymrade över IPCCs rapport

Enligt en läcka som tidskriften Bloomberg fått reda på så är sändebuden från USA och EU bekymrade. De har hört att den globala uppvärmningen stått stilla under drygt 15 år. Men IPCCs sammanfattning (SPM) av den delrapport som skall läggas fram i Stockholm i slutet av september säger mycket lite om det. Och nu vill   →

IPCC och järntriangeln

Flera klimatforskare som är skeptiska till den överdrivna klimathotspropagandan har då och då gett sig på att försöka förstå vad det är som driver IPCC, klimatforskarna och politikerna i en sådan alarmistisk riktning. I Journal of American Physicians and Surgeons (Volume 18 Number 3 Fall 2013, lindzen) skriver professor Richard Lindzen en intressant artikel på detta   →