IPCC AR5

Nir Shaviv om IPCC

Det har kommit många kommentarer om IPCCs rapport, både i tidningar och på bloggar. Den alltid skarpe Nir Shaviv gör i sin preliminära analys den här iakttagelsen: Figuren visar de olika rapporternas uppskattning av klimatkänsligheten; den centrala parameter som säger hur mycket temperaturen kommer att påverkas vid en fördubbling av koldioxiden och som klimatmodellerna programmeras   →

Tippingpoints nedtonade – ja, utraderade

En ”tippingpoint” i AGW-hänseende betyder att våra koldioxidutsläpp gör att någon faktor i systemet ändras abrupt och irreversibelt (tropiska skogar som försvinner, inlandsis som smälter bort, metanutsläpp i Arktis, monsunregn som upphör etc.) som i sin tur kanske innebär att den globala temperaturen plötsligt och obevekligen ökar i accelererad takt. Vid sidan av extremväderhändelser så   →