Climate Audit

Ingen skyldighet att tillhandahålla data

Steve McIntyre på Climate Audit har efter två månaders korrespondens med redaktionen för International Journal of Climatology äntligen fått veta att tidskriften inte kräver att artikelförfattare styrker sina studier med data. “It is not the policy of the International Journal of Climatology to require that data sets used in analyses be made available as a   →