Armosfärsegenskaper

Atmosfärens återstrålning

Bland  klimatrealisterna finns en grupp som förnekar växthuseffektens betydelse för jordens temperatur. Jag tvekar att kalla det för en “radikal” fraktion, ty i en politiserad värld kan det leda till missförstånd. Det handlar om diagram över energiflödena i atmosfären, som inkludera återstrålning från atmosfären mot jordytan. De “radikala” hävdar att det enlig termodynamiken är omöjligt   →