.

Klimatrealisternas syfte

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång. EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer. Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas.

Klimatpolitiken innebär genomgripande mänskliga, ekonomiska och miljömässiga skadeverkningar. Klimatrealisternas uppfattning är att den vetenskapliga grunden för klimatpolitiken är otillräcklig för att motivera den nedbrytande omställning av samhället som nu pågår. Ogenomtänkta åtgärder utan säker vetenskaplig grund ger negativa konsekvenser för miljö och ekonomi och får inte avsedd verkan. Vi vill klargöra dessa förhållanden. Vi vill visa på den osäkra vetenskapliga grunden och klimatpolitikens negativa konsekvenser. Målet är att bidra till att förhindra denna skadliga och meningslösa politik.

Klimatrealisterna är en politiskt och ekonomiskt oberoende ideell förening som verkar för en rationell klimat- och energipolitik. Klimatrealisterna förenar bred naturvetenskaplig kompetens, samhälls- och miljöengagemang med erfarenhet av samhällets politiska och ekonomiska villkor.

Klimatrealisterna

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång.

EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer.

Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten.

Annons

Senaste kommentarer

  • JonasWÖppen Tråd: “#54 Tror du menar #51. Vore riktigt bra om du kunde skriva ett eget inlägg som klargör saker. Då blir…
  • Magnus blomgrenVad är egentligen klimat?: “Nr 14 iah. Wiki säger så här, perioden 1350 – 1860 blev den kallaste sedan förra istiden. Ändå är det…
  • ttyVad är egentligen klimat?: “#14 1931-60 var signifikant varmare än 1961-90 praktiskt taget överallt. Det är ingen slump att SMHI bara har digitaliserat statistik…
  • Mats OVad är egentligen klimat?: “Intervju av Lindzen av Jordan B Petersson. https://www.youtube.com/watch?v=7LVSrTZDopM&t=2283s Där framgår korruptionen.
  • ttyÖppen Tråd: “#52 ”Den delen kommer inte upp i atmosfären igen utan stannar i haven i form av kalk (via bla koraller),…
  • Mats RosengrenVarmare klimat är bra för mänskligheten: “Data ÄR tillgängliga i ”tabellform” om man tittar på de SVG statements som genererar grafen! Höger klicka! Välj ”View Page…
  • iahVad är egentligen klimat?: “kollade temperaturen för några år sedan i nuvarande tappning för juli som var 16 grader för småland, hann med att…
  • UffeHÖppen Tråd: “När vi diskuterar hur mycket CO2 faktiskt påverkar temperaturen vilket helt klart är intressant men av noll och ringa betydelse…
  • JonasWÖppen Tråd: “#51 Lars Cornell Tack för svaret. Ska fundera igenom det du skriver. Intuitivt borde det finns en max halt. Kolcykeln…
  • Lars CornellÖppen Tråd: “#50 JonasW. Som du ser av koldioxidens flöden, tex här https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolcykeln så alstrar vi ca 6 Gton CO2 årligen om…
Annons

Arkiv

Kategorier

Annons