DN:s halmgubbe del I

DN hade i helgen en artikel där de beskrev ”11 vetenskapliga svar på klimatförnekarnas favoritargument”.  DN väljer en beprövad debatteknik som brukar betecknas som en halmgubbe. Istället för att ta en debatt med en meningsmotståndare så bygger man en halmgubbe av påhittade argument som man pådyvlar sin motståndare för att sedan såga det ena argumentet efter det andra. Även om det är lite av ett halmgubbe så kanske det kan vara intressant att se vad DN tror är klimatförnekarnas argument och vad DN anser vara det vetenskapliga svaret.

En halmgubbe gör debatten så mycket enklare.
En halmgubbe gör debatten så mycket enklare.

Det skulle bli ett väldigt lång inlägg om vi gick igenom alla argumenten så vi tar de första i detta inlägg och arbetar oss sen igenom resten.

”Klimatet har alltid förändrats, det är inget speciellt som pågår nu.”

Av döma av DN:s svar så verkar vi vara överens om att klimatet alltid har förändrats. Att sen dra ut detta till att ”inget speciellt som pågår nu” är dock lite av halmgubbe. Det jag tror de flesta skeptiker skriver under på är att eftersom klimatet har visat på stora förändringar förut så skall man ha mycket på fötterna innan man tar för givet att den mindre förändring vi ser idag är annat än naturlig. Det kan mycket väl vara så att den uppvärmning vi ser nu är påverkad av människan men det faktum att vi ser en uppvärmning är inget som omedelbart skall tolkas som att det är onaturligt – om inget annat kan visas så är nollhypotesen att det är en naturlig förändring.

Om vi trotts det konstaterandet tar en titt på DN:s försök att visa att halmgubben har fel så ser vi ett viktigt diagram i artikeln. Diagrammet  visar hur nivåerna för koldioxid och temperatur de senaste åttahundratusen åren varit oskiljaktiga som ler och långhalm. Grafen är tagen från NOAA och detta är den graf som NOAA visar:

noaaDetta är DN:s tolkning:

”….glaciärer i bland annat Anderna, Himalaya och på Kilimanjaro visar att nivåerna av växthusgaser i atmosfären påverkar klimatet. När nivåerna var låga blev jorden kallare och när de steg blev klimatet varmare.”

De glaciärer som används för att ta fram den tidsserie ligger vare sig i Afrika, Sydamerika eller Asien utan på Antarktis. De har naturligtvis inte hittat på slutsatsen själva utan valt brottstycken från NOAA:s presentation  där NOAA skriver att ”när koncentrationen ökar så blir världen varmare”  – men detta är att tumma på sanningen. Det alla vet, även NOAA, är att det börjar med att temperaturen stiger och först därefter så stiger koncentrationen av koldioxid. I artikeln från NOAA så brottas de lite med detta faktum men DN väljer att helt förbise denna detalj. De data vi har visar med all tydlighet att temperaturen driver koldioxidkoncentrationen, i vilken mån koldioxiden driver temperaturen ger inte  borrkärnor något svar på.

DN fortsätter med att klippa och klistra från NOAA:s och NASA:s sidor:

”Uppvärmningen vi ser nu går runt tio gånger snabbare än den genomsnittliga uppvärmningen efter en istid. ”

De hänvisar till en artikel från NASA som säger att den lilla förändring på 0.7 grader vi sett under de senaste 100 åren är tio gånger snabbare än de 7 grader som vi ser efter en istid och det tar då 5000 år. Redan här blir man förbryllad, 7 grader per 50 århundraden är 0.14 grader per århundraden vilket är en femtedel av vad vi haft de senaste hundra åren. Det kanske är inom DN:s felmarginal men i vilket fall som helst så jämför man äpplen med päron.

I de proxy-data vi har från borrkärnor i glaciärer är alla snabba förändringar utsuddade, vi har medelvärden från i bästa fall århundraden och i de flesta fall årtusenden. Vi får en utslätat bild av vad som verkligen har skett och att jämföra dessa värden med dagens uppmätta temperaturserier är på gränsen till löjligt. Om jag cyklar till jobbet så har jag en hastighet som är tio gånger högre (ca 20 km/h) än medelhastigheten för vilken Porsche som helst i Sverige (som kanske snittar 20 000 km på årets 8760 timmar dvs 2 km/h) – allvarligt DN, om det är dessa argument som skall övertyga mig så är det inte konstigt att jag är lite skeptiskt.

DN väljer sedan att i det diagram de visar lägga in en siffra i högra hörnet och peka på att detta är den högst ovanliga nivån på koldioxidkoncentrationen idag, 412 ppm, vilket är bra mycket högre än de värden vi har i grafen. Här gör man återigen ett fel som är så lätt att göra, att blanda siffror från indirekta mätningar, i det här fallet borrkärnor ur en glaciär, med uppmätta siffror från idag. Detta är något man skall vara mycket försiktig med. De data vi får från proxies, ställföreträdare, är ofta så bra att vi kan jämföra olika tidsperioder med varandra i samma dataserie, men det är inte lätt att överföra dem till dagens förhållanden; vi vet inte vad dagens atmosfär skulle ge för avtryck efter tusen år i en glaciär.

”Det är solen som styr klimatet”

Vem skulle inte skriva under på det? Den graf som vi tidigare såg hur istiderna har bytt av varandra har samma cykler som jordens vinkling mot solen. Solens utstrålning i sig har inte förändrats men jordens förändring i sin bana runt solen gör att vi får en indirekt variation av solens påverkan. Exakt hur denna påverkan fungerar är inte klarlagt men vi kan nog lugnt konstatera att det är detta som får jorden att gå in och ur de periodiska istiderna.

DN påpekar även, med länk till en artikel, att det under de senaste 1800 åren finns ett samband mellan solaktivitet och temperatur. Det som artikeln även visar är att det finns stora felmarginaler och att det förkommer svängningar i temperaturen som som varierar mer än solaktiviteten.

Trots dessa mycket starka tecken på att det finns en koppling mellan solaktivitet och klimat så väljer DN att skriva av detta samband eftersom solaktiviteten minskat sedan 70-talet och temperaturen stigit. Det är till att vara snabb i vändningarna när man skall avfärda 11 myter men jag tror nog att DN gick lite väl snabbt fram här. Solaktiviteten har mycket riktigt gått ner de senaste årtiondena men det har också temperaturuppgången. Hade det inte varit för den kraftiga el Niño som vi hade 2016 så hade temperaturen i princip legat stilla sedan slutet på 90-talet.

Om DN hade haft något intresse av att ta reda på vad vetenskapen säger så skulle de kunna ge en helsida åt Henrik Svensmark vid DTU. Han skulle ge en lite mer komplicerad bild av hur saker kanske hänger ihop; kanske lite för komplicerat för många men vetenskap är dessvärre mer komplicerat än DN:s faktarutor. Den teori som Svensmark försvarar är att det inte är solaktiviteten i sig som driver klimatförändringar utan den skillnad det ger i galaktisk strålning. Det är dessa partiklar som påverkar molnbildning på jorden och förändras molnigheten så får vi stora förändringar i klimatet. Den som vill lära sig mera kan börja med denna sammanfattande artikel som publicerades 2015.

”Det råder inte konsensus”

Egentligen en icke-fråga men ack så viktig för DN. I de myter de försöker avfärda är det nog denna som tar upp flest spaltmeter. Varför är det så viktigt att det råder konsensus, och vad är det det råder konsensus om?  Om detta var ett spörsmål vid Vatikankonciliet på 60-talet så skulle man ha viss förståelse för konsensus men detta är inte (eller är det) en religiös fråga. Vi kommer inte närmare sanningen genom att rösta – men om man tror det så skall man nog vara mycket noga med vem som röstar. Att bevisa att Jesus lever genom att ordna en omröstning inom Livets Ord är kanske inte så övertygande och lika övertygande är det att fråga klimattroende om deras ståndpunkt.

Det sagt så kan vi titta på vad DN säger. De visar ett fint diagram där det framgår att 97,1% av ett antal artiklar stödjer ståndpunkten att våra utsläpp driver uppvärmningen. Dessa siffror kommer från en artikel publicerad i Enviromental Research Letters 2013.

Om vi tittar på vad artikeln säger så har de först plockat ut sammanfattningar från 11 944 artiklar (hittade genom nyckelorden ”global climate change” och ”global warming”). Ur dessa plockades 66.4% bort eftersom de inte inte uttryckte någon ståndpunkt men av de kvarvarande artiklarna ansåg författarna att 97,1% stödde ståndpunkten att människor orsakar global uppvärmning – det ä denna siffra som DN väljer att presentera. Man skulle också kunna säga att av 11 944 artiklar så visade endast en tredjedel ett stöd för att människan orsakar en uppvärmning men vem skulle då bli orolig. Som journalist måste man välja vilken vinkling man vill ha.

Vad handlade de artiklar som man hade valt ut om? Det visar sig att de inte, som man skulle vilja tro, om den fysiska frågeställningen huruvida fossila utsläpp kan driva temperaturen utan om allt möjligt som hade orden ”global climate change” eller ”global warming” i sin sammanfattning. Naturligtvis så har de personer som forskar om klimatförändringarnas påverkan på det ena eller det andra en grundinställning att människan påverkar klimatet – det är ju därför de fick sina anslag. Att dessa då in sin sammanfattning skriver att människan påverka klimatet är kanske inte så konstigt, men det säger inte så mycket om den vetenskapliga diskussion som pågår om uppvärmningens orsaker.

Om vi tittar närmare på den studie som gjordes så dyker fler märkligheter upp. För att bedöma elvatusen artiklar så behövs naturligtvis hjälp och detta fick man genom ett upprop på den klimathotstroende bloggen www.skepticalscience.com. Det är kanske inte så lätt att hitta frivilliga som skall läsa tusentals sammanfattningar men om man vill komma fram till ett resultat som håller kanske man inte skall välja granskare som är troende. Nåväl, dessa kanske inte helt opartiska granskare skall nu gå igenom alla artiklar och bedöma dem i vilken mån de stödjer utsagan att  ”våra utsläpp driver uppvärmningen”.

De elvatusen artiklarna delades nu in i sju grupper: tre med varierande stöd, en som inte uttryckte en ståndpunkt och tre med varierande grad av stöd för motsatsen. Det var här det visade sig att två tredjedelar av artiklarna inte kunde sägas uttrycka en ståndpunkt medan en tredjedel hamnade in en av de kategorier som gav stöd. Stödet varierade dock från explicit stöd för att människor är den huvudsakliga drivkraften till implicit stöd för att människan kan ha en roll. Hur utfallet var mellan dessa tre grupper sägs inte i artikeln utan alla summeras och presenteras som artiklar som ger stöd.

…. här måste man stanna upp lite och fundera. Även många läsare av Klimatupplysningen, som kan anses vara skeptiska till karusellen, skulle skriva under på att människan påverkar klimatet. Denna påverkan sträcker sig från ”knappt mätbart” (undertecknad) till ”hälften av vad vi sett de senaste hundra åren” och kanske ”huvudorsaken till uppvärmningen men det är bara positivt”.  Alla dessa ståndpunkter går även all klassas som att man inte ger stöd enligt de kriterier artikeln listar så man undrar verkligen hur klassificeringen gick till och i vilken mån religiöst övertygade frivilliga påverkade utfallet.

Fortsättning följer

Vi får avsluta detta inlägg och titta närmare på de övriga 11 ”myterna” i kommande inlägg. Det är möjligt att jag är mycket partisk när jag läser DN:s ”vetenskapliga svar” men om detta är vad DN kallar vetenskap så blir man lite fundersam. Är det så att DN:s vetenskapsredaktion verkligen tror att deras artikel är vetenskapliga svar så är det sorgligt. Om det å andra sidan är så att de mycket väl vet att detta inte är någon vetenskap men att man vet hur man bäst förleder människor så är det skrämmande.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Inte ett dugg förvånad. Det blir dock svårt att diskutera med den som anför DNs argument förklaringarna blir för långa och komplicerade. Det vore förstås bra om man i ett senare skede kan skala ner dem till korta slagkraftiga argument. T ex nej temperaturökningar driver koldioxiden inte tvärtom och en tydlig källa på det.
  Cook har tror jag vägrat lämna ut material om undersökningen efter att anklagats för fusk också ett bra argument om det stämmer.

 2. Benny

  DN är agenda-skapande skitblaska som överlever på presstöd! DN ljuger om i stort sett allt det enda som stämmer är sportresultaten i den blaskan…

 3. Björn Asplund

  Bonnier har inte presstöd.

 4. Enough

  Bara det faktum att fler och fler ”klimathotstroende” och deras vapendragare, politiker och journalister, börjar försöka argumentera, tar jag som en intäkt på att de förstår att det inte bara går att avfärda skeptiska med det ointellektuella ordet ”klimatförnekare”…

 5. Johan Montelius

  #2 Benny

  Du får nog titta på SvD om vi skall jaga presstöd .. eller varför inte SvT/SR 🙂

 6. Johan Montelius

  #4 Enough

  Jag håller med dig, det satt nog långt inne att behöva skriva en helsida som berörde det helt otroliga att någons skulle kunna tvivla på klimathotet. Vi får väl se om huset börjar falla samman när sprickorna i fasaden blir för tydliga.

 7. jax

  Det är trist att DNs Maria Gunther, som sammanställt artikeln, ramlat ner i alarmistträsket. Hon har ju tidigare framstått som en sansad motvikt mot Karin Bojs.

 8. Lasse

  Solen styr inte klimatet.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg
  Vad är det som pågår i vårt lilla land då?
  Svensmark talar om moln som bildas kring små kärnor som växer och bildar grund för molnbildning.
  Som exempel på dessa kärnor visar han upp hur svavelrika utsläpp från fartyg bildar från rymden synliga molnstråk.
  Vad händer då man nu minskar svavelhalterna i luften?
  Kanske framgår det tydligt i diagrammet ovan?
  Moln minskar instrålningen med 30 W/kvm påstår Svensmark.
  Med färre moln så lär denna minskning bli reducerad eller om man inte vill vara dubbelt negativ-instrålningen ökar!

 9. Benny Wiktorsson

  De börjar åtminstånde ta upp att solen har en inverkan. men ingenting om ändringen i magnetfälten på solen och jorden mellan solmax och solmin. vilket påverkar jetströmmarna som leder till ändrade vädermönster, det är de klimatförändringar vi ser just nu.

 10. elias

  DN vetenskaps journalister vet mkt väl att det inte existerar ngn mänsklig påverkan på klimatet av ngn betydelse. Orsaken, som de flesta tidnings har, är den övergripande vänsterliberala agendan som startade med Rio konferensen.
  Klimatfrågan har bara betydelsen av att det blir lättare att påverka folk i rätt riktning. Men verkligheten o vetenskapen kommer snart ifatt dem i denna fråga. Då det sker har FN förmodligen redan fått den övergripande makten i världen inom ekonomi o miljö, som är det som man hela tiden egentligen har eftersträvat, och då är det tyvärr för sent att backa!!

  (Jag erkänner min pessimism i denna fråga; de frälsta är tyvärr för många o för övertygade.)

 11. Ingemar Nordin

  Stort tack Johan för att du orkar ta tag i DNs försök till motargumentation.

  Det är väl inte så många som läser DN nu för tiden, men artikeln kanske går hem bland det politiska och mediala etablissemanget som ju fortfarande läser tidningar (de får dem väl gratis via jobbet :-)) Och kanske känner de sig stärkta av att de nu anser sig kunna argumentera mot de onda ”klimatförnekarna” – om de nu överhuvudtaget anser att detta skulle vara nödvändigt. De VET ju redan hur det är eftersom de läst andra tidningar och lyssnat på Klotet på P1.

  Men givetvis bör argumenten bemötas här. Så, tack igen Johan.

 12. Peter Stilbs

  Stort tack, Johan – de ”klimatvetenskapare” på SMHI & SU & LU som ställde upp på SVT/DN’s larv borde veta bättre – journalisterna och media kan man däremot förvänta sig vad som helst av.

 13. Anders

  #3 De har distributionsstöd i massor. Så de är skattefinanserade iallafall.

 14. Som vanligt alldeles utmärkt inlägg och slutledningar. Då det hela tiden tillkommer nya läsare kan jag dock inte låta bli att lägga till enl tidigare, dvs vad data från SMHI och ex. NOAA säger och visar. Slutsatserna kan man säkert vränga till som DN, eller som meteorologen Mikael Tjärnström, dvs man tittar bara på de korta perioder där argumenten stämmer lite bättre, eller inte lika dåligt. Men ändå, från verklighetens obönhörliga ljus och Mats Rosengrens och andras utmärkta undersökningar. Beklagar åter om jag tjötar :

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

 15. Ulf

  Man får i sammanhanget inte glömma bort att klimathetsarna har stora problem även om de påstår sig ha rätt.
  Gårdagens uttalande av Kinas miljöminister visar tydligt att Kina har alla incitament i världen att spruta ut koldioxid så mycket som möjligt till 2030. Dels stressar det EU till en tokig antitillväxt politik som försvagar Europa. Dels vill förstås Kina ha så höga utsläpp som möjligt ifrån 2030 för då blir det lättare att minska sedan, om det nu skulle vara aktuellt. Så hur vi än vänder oss så kommer inte koldioxiden att minska förrän tidigast 2030 inte undra på att Trump lämnar detta sanslöst idiotiska avtal.

 16. Kommentaren borttagen

 17. LarsF

  De som uttryckt att människan spelar roll, bland 1/3 av artiklarna, är det ju klart att 97% är för att så är fallet.

  Det mest intressanta som jag ser det är bland emailen skickade, och svar från de som inte redan uttryckt ståndpunkt säger följande.

  ”Among self-rated papers not expressing a
  position on AGW in the abstract, 53.8% were self-rated as
  endorsing the consensus. A”

  Det är är rätt långt ifrån det vanliga 97%, om 2/3 av artiklarna så är bara 54% av uppfattning att människan har stor roll i förändringarna.

  Varför de skickade email igen till de också som redan utryckt ståndpunkt i sin artikel övergår mitt förstånd – måste nästan vara att just kunna påvisa 97%-stuket.

 18. Peter Stilbs

  Artikeln i DN ligger bakom betalvägg, men det var en samproduktion med SVT. En mycket påkostad sådan. Här är länken till Videomaterial etc på SVT – det kommer nog som ett SVT-program, på bästa sändningstid https://www.svt.se/special/zAKJF3EG/

 19. LarsF

  Om nu konsensus är något att sträva efter
  https://capacityofliberty.blogspot.com/2011/01/100-authors-against-einstein-scientific.html

  När Einstein presenterade allmänna relativitetsteorin kom det en bok ”100 authors against Einstein”.
  En journalist frågade Einstein om en kommentar
  – Why 100 authors? If I were wrong, then one would have been enough! – Albert Einstein

 20. Sven Hanssen

  Utmärkt artikel som vanligt.

  Kombinationen Confirmation bias och Overfit är vetenskapliga sammanhang förödande, men det är säkert DNs genompolitiserande redaktion lyckligt omedvetna om. I deras värld kan man bevisa att AC = DC genom att endast sampla maxima.

 21. Lasse

  #18 Peter S
  Intressanta inslag som var och en tål att granskas-kanske en spoiler för Johans spaning?

  Att människan inte påverkar klimatet har jag svårt att hålla med om.
  Vi gör allt för att påverka det klimat vi lever i. Eldar när det är kallt och kyler när det är varmt. SMHI har tom mätningar i städer och skäms inte när de presenterar dessa som nya rekord-eftersom det är där vi lever!
  På en större skala så tror jag att aerosolernas betydelse är viktiga att försöka förstå lite mer.

 22. ThomasJ

  Utmärkt genomgång, tack för den ! 🙂

  Men, allvarligt!, Vem phaen bryr sig om, eller ens läser, en sån nonsens-blaska som DN ?

 23. Gunnar E

  ……”verkligen tror att deras artikel är vetenskapliga svar så är det sorgligt. Om det å andra sidan är så att de mycket väl vet att detta inte är någon vetenskap men att man vet hur man bäst förleder människor så är det skrämmande.”….
  Ett litet beklämmande istf sorgligt så blir det rimmande. Bra rytm.

 24. Ann lh

  # 7 jax, Maria Günther Axelsson, har redan haft en fruktansvärd kamp att som doktor i partikelfysik ta sig ur sin uppväxts kultur inom kreationismen. Nu har hon ju kämpat sig igenom den kampen och än en gång hamnat i galen tunna. Tyvärr!

 25. Ivar Andersson

  FN och EU har beskattningsrätt som sin våta dröm. Klimathotet är ett steg i den riktningen. Med beskattningsrätt i FN kan diktaturländerna, som är i majoritet, ålägga västvärlden att fylla diktatorernas skattkistor.

 26. Staffan Wohrne

  Vi får nog se detta som en stor framgång för vår sak! Koldioxidutsläppen påverkar inte klimatet på ett påvisbart sätt. Det tycks till och med journalisterna börja inse, och klamrar sin nu fast i alla halmstrån som finns. Det som framförs i DN är ju svagt. Vi vinner!

 27. ceebee

  Inte för att vara en besservisser, men för ordningens skull?
  ”Om detta/konsensus var ett spörsmål vid Vatikankonciliet på 60-talet så skulle man ha viss förståelse”
  Det ska väl vara 600 talet?

 28. Johan Montelius

  #23 Gunnar E

  Det närmar sig juletider men ännu har jag inte kommit in i rim-mode 🙂

 29. Benny

  Johan Montelius, visst får Bonniers presstöd via andra blaskor i sin koncern! Och nog skeppas en hel del av dessa pengar till flaggskeppet DN annat vore ju märkligt!

 30. Fredrik S

  Benny, Björn Asplund, Johan Montelius, Anders mfl

  Angående presstöd till Bonnierkoncernen efter deras förvärv av Mittmedia.

  Klipp från Ledarsidorna:

  ”Av det totala presstödet som staten betalar ut erhåller Bonnier från och med förvärvet totalt 63 440 300 SEK eller knappt 17 procent av allt utbetalt statligt driftstöd och gör därmed Bonnierkoncernen den enskilt störste skattebidragstagaren inom mediasektorn.”

  Utöver det kontrollerar de tydligen mer än en tredjedel av tramsbyrån TT.

  https://ledarsidorna.se/2019/02/bonniers-forvarv-av-mittmedia-bonnier-blir-medias-enskilt-storsta-bidragsmottagare-av-statligt-stod/

 31. Johan Montelius

  #27 ceebee

  Menade det andra konciliet (som jag inte hade en aning om innan jag skrev inlägget)

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_Vatikankonciliet?wprov=sfla1

 32. Ulf

  Det handlar om klimatinformation ifrån journalister och reportrar. Bonniers äger tidningar och driver ett företag och har inte med att göra vad som skrivs i tidningarna. Den uppdelningen har varit glasklar i många år så presstöd etc kan diskuteras någon annanstans. Man kan tycka det är principiellt fel, men det har inget att göra med vad som skrivs i tidningen.

 33. ces

  #32 Om Bonnier inte hade statligt stöd skulle dom behöva bry sig om vad läsarna var intresserade av eftersom dom annars inte skulle få några intäkter. Nu kan journalisterna istället ägna sig åt propagandaarbete eftersom dom får betalt i alla fall.
  Det är samma med de politiska partierna. Så länge de var beroende av medlemsintäkter brydde man sig om vad medlemmarna tyckte. Med statligt stöd kan man nu ägna sig åt att t ex skicka 8 MILJARDER till en klimatfond utan att fråga medlemmarna eller bry sig om den åstadkommer någonting.

 34. tty

  ”I de proxie-data vi har från borrkärnor i glaciärer är alla snabba förändringar utsuddade, vi har medelvärden från i bästa fall århundraden och i de flesta fall årtusenden.”

  Detta gäller för de mycket långa temperaturserierna från Antarktis inland med extremt liten snöackumulation, men i de bästa grönländska borrkärnorna med hög ackumulation har man faktiskt upplösning t o m på årsnivå, visserligen bara ca 100 000 år bakåt. Bäst upplösning har GISP 2, med en mycket riktigt extremt ”orolig” temperaturutveckling. Här en bild (tagen från Skeptical science t o m) som jämför GISP 2 med Byrd (och då har Byrd ändå hög ackumulation för en antarktisk iskärna):

  https://static.skepticalscience.com/pics/alley2010.png

  Rådata för GISP 2 finns här:

  https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt

  Där går det lätt att botanisera och hitta mängder av intervall med våldsamt mycket snabbare klimatförändringar än i nutiden, t ex 10,7 graders höjning mellan 11755 och 11594 BP (161 år). Det var visserligen i slutet av Yngre Dryas, men det finns intressanta intervall även i ”närtid”, med t ex 0,7 graders sänkning i slutet av MWP från år 1133 till 1207.

  Om någon skulle ha lust att slå vad med en ”troende” om att man kan hitta tio lika långa intervall med tio gånger så snabb klimatförändring som sedan 1850 så är det inte så svårt i GISP 2-data. Det är bara att leta upp behövligt antal Dansgaard-Oeschger events. Notera att klimatmodellerna hittills totalt misslyckats med att simulera D-O events, och ingen vet egentligen hur de uppstår.

  Det heter förresten proxy i singularis och proxies i pluralis.

 35. Johan Montelius

  #34 tty

  Att det finns skiktningar i isen som ger en upplösning på år betyder kanske inte att den gas som finns i de små bubblorna är representativa för ett år. Det tar rätt många år innan ett snölager har packats så tätt att det ombildas till is och under den tiden sker naturligtvis en transport av gaser i den packade snön. Så de förändringar som verkligen har skett har nog till och med varit ännu snabbare än vad GISP 2 visar.

 36. Lars Cornell

  #18 Peter Stilbs.
  Jag blir illamående när jag ser den ensidiga propaganda och falskhet som serveras av SVT.
  https://www.svt.se/special/zAKJF3EG/

  Frågan om jordens temperatur upprepas tre gånger,
  P03 – ”Global uppvärmning är bra för matproduktionen”
  P05 – ”Varmare klimat ger bättre skördar”
  P11 – ”Uppvärmningen har minskat hungern i världen”
  Det som ofta påstås är att mer koldioxid (läs fotosyntes) är bra för produktion av mat, bioenergi och att det minskar hungern i världen. Men inte med ett enda ord tar SVT upp just den viktiga och högaktuella frågan.
  http://www.tjust.com/2019/klimat/Global-greening-1982-2015.jpg

  P12 – ”Temperaturmodellerna går inte att lita på”
  Jag har aldrig hört ordet ’temperaturmodellerna’ tidigare.
  Men om det är ’klimatmodellerna’ som avses så svarar Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI, inte på frågan.

  P08 ”Man kan inte lita på IPCC”
  Vilket IPCC? Rapporten AR5 är skriven av vetenskapsmän. Den tror jag på.
  SPM är skriven av politiker, den avviker från AR5.
  SR15 som Greta hänvisade till är också skriven av politiker som underlag för Parisöverenskommelsen.

  ””195 länder deltar tillsammans med hundratals experter”
  Faktakollat av Markku Rummukainen, Sveriges representant i IPCC.”

  Påståendet är nonsens. De ”experter” som SVT har använt sig av är körsbärsplockade för att framlägga en alarmistisk åsikt.
  Rummukainen som SVT nämner kom hem från Korea och påstod att vid 1,5 grader skulle korallreven minska med 10% – 30% men vid 2,0 grader skulle 99% av alla koraller dö.

  Australiens miljöminister möttes av motstridiga påståenden. Hon åkte själv till Stora Barriärrevet och dök och utbrast, “Jag väntade mig att få se döda områden med några få fläckar av liv. Jag såg det motsatta. Vi såg ett rev som myllrade av liv.”

  Förtroende för SMHI är sedan länge på golvnivå. Där rök även förtroendet för Rummukainen som tydligen förvandlats till politisk kommisarie.

 37. Rolf Mellberg

  DN, Wolodarsky och journalismens hyenor.

  Var det kanske så att Peter Wolarskys tillträde som chefredaktör på DN för några år sen inledde den svarta epok som nu känner blodvittring från klimat-kättarna?

  Peter deklarerade tydligt när han tillträdde att nu gäller agendajournalistik, svenska folket behövde pekfingrar, de skulle uppfostras till att bli GODA och det var den vänsterliberala idologin som bestämde vad som var gott och vad som var ont. SVT och stora delar av övrig traditionell media låg hack i häl.

  Kampanjen hade länge migrationen/flyktingkrisen som fokus och de myndigheter som larmade till högsta statsledningen år 2015 kunde inte nå fram men det blev till slut en tvärvändning för fyra år sen. Detta sanslösa mediala drev får kanske den oavsikttliga följden att SD blir snart det parti som dominerar svensk politik framöver. Vi kommer kanske att om 10-15 år kunna räkna ut hur många hundra miljardet SEK som denna besatthet i ”GODHET” kostade. Bra jobbat Peter W, Björn Wiman och andra.

  När man sen blev tvugnen att ”rikta strålkastarna åt ett annat håll” så passade Meetoo perfekt och inget annat land i världen har väl så besinningslöst kastat sig ut i den processen. Jag vill bara nämna ett fall, DN trodde väl att de hittat ett nytt Watergate när de sände sina hyenor på en person som kanske vore värd lite respekt, Sveriges talman Urban Ahlin. Skamligt påhopp, att Wolodarski kunde sitta kvar måste bero på att all självständighet och integritet bland tidningens övriga medarbetare var gravt underttryckt.

  I klimatfrågan finns det troligen inte EN ENDA SVENSK JOURNALIST med kompetens nog att diskutera sakfrågan så då tar man till sådana här metoder med ”halmgubbar”. Sjävmål, pinsamt, medialt lågvattenmärke. Propaganda värdigt en totalitär stat.

  Men när 70-80 procent av världen anstränger sig föga för att sänka CO2 så blir sveriges klimatpolitiska situationen ohållbar, kanske redan under nästa år. Det kommer (eller gör det så redan) att framstå som helt orimligt att vi ska självstympa vårt land å det brutalaste när de flesta länder kör så det ryker.

  Hittar Peter Wolodarski något nytt offer för sina hyenor då eller åker han äntligen ut för att jobba med något som inte är så ohyggligt kostsamt för vårt samhälle.

 38. tty

  #35

  Jag har tagit upp detta tidigare. Det rör sig INTE om luft i bubblor i isen, utan om syreisotopkvoten i snön som senare förvandlas till is. Denna beror av temperaturen då vattenångan kondenserades till iskristaller och är därmed en temperaturproxy. Isotopkvoten påverkas inte av hur lång tid det tar innan snön komprimeras till is. De enda problemen är diffusion i snön/isen (vilken är mycket långsam) och att isen komprimeras på djupet så att ”årsringarna” blir tunnare, vilket gör att enskilda år blir svåra att urskilja och ta prov ur efter några tusental år. Upplösningen är dock rätt god (årtiondenivå) så långt tillbaka som iskärnorna räcker (på Grönland bara till den förra mellanistiden).

  För övrigt så analyserar man i allmänhet inte ens CO2-halten i luftbubblor grönländska iskärnor. De ger nämligen inte ”rätt” resultat, av oklara skäl.

 39. Kjell Lindmark

  Bra Johan M för arbetet att avslöja DN/SVT satsningen som säkert kostat en slant. Det MSM håller på med kan liknas vid slutminuten av en hockeymatch där laget som ligger under tar ut målvakten i ett tappert försök att reducera eller möjligtvis få oavgjort. Klimathotarlaget känner att slaget snart är förlorat innan FN fått ett rejält mandat att styra, beskatta och straffa nationer som inte följer de dekret som krävs. MSM:s satsningar verkar härvidlag vara av den arten att köpa sig tid, hålla kvar folket i tron att vi negativt påverkar klimatet tills nationalstaterna givit sin välsignelse till en världsregering eller något motsvarande överstatligt organ. Men det ser ändå ut att tiden alldeles snart rinner ut och att alla klimathoten varit förgäves.

  Därefter kan forskningen fortgå att försöka förstå hur klimatsystemet verkligen fungerar och vad som verkligen påverkar skiftningarna mellan kallare och varmare perioder. Idag tror jag nog att vi vet för lite om hur det fungerar, ännu mindre för att peka ut en viss sorts påverkan som boven i dramat. Den som lever får se……….

 40. Ulf

  Svar 33

  För lite pengar för att de inte ska vara väldigt beroende av läsarna. Det är de men DNs läsare vill uppenbarligen läsa det här.

 41. Ulf

  Svar 34

  Tack för det. Rimligen borde väl det skickas till DN med en begäran om en korrigering eftersom de så uppenbart lurar sina läsare. Kanske med en begäran om en förklaring varför de sprider dessa osanningar?

 42. Ingemar Nordin

  Rolf M #37,

  ”Var det kanske så att Peter Wolarskys tillträde som chefredaktör på DN för några år sen inledde den svarta epok som nu känner blodvittring från klimat-kättarna?”

  Ägarna har kanske inget större inflytande över enskilda artiklar i sin tidning. Men de har tillsättningsmakten. I och med att PW tillsattes så började också DN med en öppen ”agendajournalistik” i rödgrön riktning. Den gamle huvudredaktören hette Hans Bergström och var/är en uttalad alarmistskeptiker. Han skrev bl.a. det inledande kapitlet i Domedagsklockan där han beskriver grupptänkandet på en redaktion.

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/08/medierna-klimathotet/

  Självklart kunde inte han vara kvar på DN. Men det är som sagt ägarna som utser högste chefen i sina olika bolag, inklusive DN. Nu är DN som rikemanssönerna vill ha den.

 43. Mats Rosengren

  Ett mera kortfattat avfärdande av
  https://www.svt.se/special/zAKJF3EG/
  1
  ”Mängden koldioxid ökar inte”
  Totalt nonsens, det påstår ingen!
  2
  ”Det finns inget samband mellan koldioxid och temperatur”
  Totalt nonsens, det påstår ingen! När temperaturen ökar löser sig koldioxid som tidigare var bundet i haven. Att se Gustav Strandberg fånigt stående med det vanliga diagrammet åtminstone låtsande att inte förstå vad diagrammet visar är patetiskt
  3
  ”Global uppvärmning är bra för matproduktionen”
  Så är det! Line Gordon har ingen aning om vad hon snackar om. ”Forskar på hållbara matsystem” Vad är det? Har hon inte förstått att växter växer bättre i värme! Aldrig hört talas om växthus?
  4
  ”Vi är på väg mot en ny istid så uppvärmningen spelar ingen roll”
  Vi är förmodligen på väg mot en istid men de mekanimen som resulterar i klimatväxlingar är i stort sett okända. Om Milankovitch-cykler är verkliga och kontrollerar klimatväxlingar så är tidsperspektivet ett helt annat! Har ingen relevns för de närmaste 1000 åren! Erik Kjellström har ingen aning!!
  5
  ”Varmare klimat ger bättre skördar”
  Så är det! Line Gordon har ingen aning om vad hon snackar om
  6
  ”Antarktis får mer is”
  Så är det! Richard Gyllencreut har ingen aning om vad han snackar om. NASA GISS är förövrigt ökänt som en av de värsta förfalskarna! James Hansen var länge chef där! Variationerna i Arktis-isen är för övrigt också periodiska!
  7
  ”Det är solstrålningen som blivit intensivare”
  Erik Kjellström har ingen aning om vad han snackar om! Solstrålningen är oförändrad men solaktiviteten påverkar molnbildningen och därigenom strålningsbalansen mot världsrymden! Detaljerna i detta är (ännu) inte förstådda! Man ser bara en stark korrelation mellan temperaturer och solarcykler!
  8
  ”Man kan inte lita på IPCC”
  Verkligen inte! Det är en samling byråkrater med skumt uppsåt! Driver agenda2030! Många vetenskapare med koppling till IPCC har hoppat av för att deras samvete inte tillåter att arbeta med denna undermåliga institution! Trots att det är lönande!
  9
  ”Vi är inne i en naturligt varmare cykel just nu”
  Europa värms upp efter ”Lilla Istiden”. Det vet till och med Erik Kjellström! Däremot finns inte en tillstymmelse till uppvärmning av USA!
  10
  ”Djur och växter kan anpassa sig”
  Det gör de och har alltid gjort! ”Mine Islar, forskare biologisk mångfald vid Lunds Universitet” är totalt ute och cyklar! Har ingen aning!
  11
  ”Uppvärmningen har minskat hungern i världen”
  Inte på grund av den i stort sett icke-existerande uppvärmningen (utom i delar av världen)! Däremot har den ökande koldioxidhalten minskat hungern i världen
  12
  ”Temperaturmodellerna går inte att lita på”
  Klimatmodellerna har visat sig vara rena smörjan! Har stolpskottet ”Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI” inte ens förstått detta? Är väl inte möjligt, han pratar väl mot bättre vetande!

 44. Rolf Mellberg

  #38 tty

  Intressant, du menar alltså att temperaturen kan rekonstrueras noggrannt både till nivå och tidsprecision från is.

  Men CO2 då? Kan vi inte lita på de grafer som brukar presenteras?

  Jag drog mig till minnes Staffan Mörners ganska skeptiska hållning till att få fram CO2-mått ur isborrkärnor, men han pekade på att stomata-densitet skulle vara en bättre metod ?

  Kan du läsa det han skriver här (sök på stomata och läs däromkring) och delge oss din uppfattning tack!
  https://klimathotet.com/2017/07/15/first-blog-post-26/

 45. Johan Montelius

  #38 tty

  Ledsen , tänkte på serien för koldioxid. Vad säger de grönländska bubblorna?

 46. Johan Montelius

  #44 Rolf Mellberg

  Den polske forskaren Zbigniew Jaworowski hade sin syn klar över hur mycket vi kan lita på de koldioxid-serier vi ser i iskärnorna:

  http://www.john-daly.com/zjiceco2.htm

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3526321/

 47. Rolf Mellberg

  #43 Mats
  Punkt 6

  Man bör dock vara breredd att bemöta det speciella som hände med Antarktis ”sea ice extent” för 2-3 år sen. En extrem dip efter lång tids svag tillväxt. Inget som liknar keeling precis men naturligtsvis ”ett bevis” på en tipping point för Rockys följare.

  Om man måste föra en diskussion om detta så bör man ha klart för sig Anna Wåhlins mycket ödmjuka hållning vad gäller förståelsen för strömmar runt antarktis. Urstarkt av Anna att hålla på sin integritet i dessa mörkrets tider.

  Kolla sidan 39 här: https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/04/StateofClimate2018.pdf

 48. Mats Rosengren

  #43 Ego
  ”Om Milankovitch-cykler är verkliga”
  Jordaxelns precession runt ekliptikan är absolut ”solklar”. Den beror på jordens tillplattning och kan rätt enkelt beräknas från mekanikens lagar. Förhållandet mellan jordbanans peri/apohel linje och jordaxeln har också en klar effekt på jordens klimat. Den geometri vi har för närvarande resulterar den i att södra halvklotet har en större temperatur variation vinter/sommar än det norra halvklotet. Vad gäller de (påstådda!) lång-periodiska perturbationerna i jordbanan orsakad av de andra planeterna är jag mera tveksam! Jag har undersökt de numeriskt integrerade hög-precisa ”planetary ephemeris” från JPL täckande några hundra år utan att finna en tillstymmelse till en sådan effekt! Jag tvivlar på att det är möjligt att med tillräcklig precision propagera solsystemets planetbanor 100000 tals år in i framtiden för att påvisa en Milankovitch-perturbation! Klassisk ”störningsräkning” är väl heller inget riktigt alternativ! Der är en metod för att uppnå ungefärliga resultat som användes före uppfinnandet av datorer! Utomordentligt komplicerade beräkningar, utomordentligt svåra att verifiera, dålig precision i jämförelse med numerisk propagation! Åtminstone för numerisk propagation över ”måttliga tidsrymder”!

 49. Fredrik S

  Här är en undersökning som säkerligen kommer användas i media.

  Den visar tydligen att de flesta gamla klimatmodeller, 1970-2001, var korrekta.

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2019GL085378?referrer_access_token=_Cj7quIbtkcf898SRLgaG8OuACxIJX3yJRZRu4P4erveSGydNoNbpSTNSZ5Z1aDAU1Xs2rIU3Le9v9UWpLY537Rl4_4NUuN3NIo1jJM3ut_fnDt270Q0hYXiXODmoFSc3fs1ZLajYGXVx4eA-RoaxA%3D%3D

 50. Fredrik S

  #49

  Ja, ganska korrekta stämmer nog bättre. Tydligen mer än vad som sagts förr men det rådde nog delade meningar om det och betydligt färre brydde sig då.

 51. x

  Apropå: ”Uppvärmningen vi ser nu går runt tio gånger snabbare än den genomsnittliga uppvärmningen efter en istid. ”

  Påståendet stämmer inte, Centre for Ice and Climate Niels Bohr Institute
  påstår något annat:
  ”The end of the Glacial was much more dramatic. About 11,700 years ago, Greenland temperatures increased by up to 15-20°C during a period of a few decades!”

  http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/climatechange/glacial_interglacial/

  Dessutom har samma institut fräckheten påstå att det var ca 8 grader varmare förra mellanisperioden än idag utan att jorden gick under:
  ”The new results from the NEEM ice core drilling project in northwest Greenland, led by the Niels Bohr Institute at the University of Copenhagen show that the climate in Greenland was around 8 degrees C warmer than today during the last interglacial period, the Eemian period, 130,000 to 115,000 years ago.”

  https://www.nbi.ku.dk/english/news/news13/greenland-ice-cores-reveal-warm-climate-of-the-past/

 52. Ulf

  Ägare av tidningar vill förstås som alla andra företagare tjäna pengar. Det gör man lättast genom att anpassa sig till den tid man verkar i. Kollar man på DNs chefredaktörer historiskt så är de verkligen en produkt av sin tid. Sedan blir de förstås kvar på övertid för det är svårt för en ägare att göra sig av med chefsredaktören när trenderna vänder.

 53. tty

  #44-45

  ”Intressant, du menar alltså att temperaturen kan rekonstrueras noggrannt både till nivå och tidsprecision från is.”

  Ja, det är den absolut bästa temperaturproxy vi har. Den har fördelen att den styrs av fysikaliska processer som vi faktiskt förstår väl. Den gäller visserligen bara lokalt och kan också påverkas om temperaturen i havet där vattnet ursprungligen avdunstade förändras kraftigt, liksom om tjockleken på inlandsisen förändras markant, så att höjden över havet förändras. Dock har de mycket abrupta klimatomslagen på Grönland på senare år bekräftats genom studier av havsbottensediment i Nordatlanten och grottavlagringar i Europa, så att de gäller för åtminstone hela nordatlantområdet. När det gäller Yngre Dryas får väl Raerne i Norge, den mellansvenska israndzonen och Salpausselkä-moränerna i Finland ses som synnerligen solida indicier.

  ”Men CO2 då? Kan vi inte lita på de grafer som brukar presenteras?”

  Troligen är CO2-värdena från Antarktis tämligen pålitliga, men de är som redan sagts ”utslätade” medelvärden över århundraden till många årtusenden i de äldsta delarna.

  ”Vad säger de grönländska bubblorna?”

  När det gäller metan stämmer de rätt väl med Antarktis. Koldioxidvärdena är däremot markant högre. Teorin är att CO2 bildas lokalt i isen, genom reaktion mellan karbonathaltigt damm och svavelsyra från isländska vulkaner, vilket i och för sig inte är orimligt. Det finns mera både damm och svavelsyra i grönlandsisen än i Antarktisisen, även om halterna inte är noll där heller.

 54. Fredrik

  #53 tty: betyder det attvi inte kan uttala oss om historisk korrelation mellan CO2 och temperatur, i och med att den förra är ett medelvärde över x antal 100 år medan den senare har årsvis upplösning?

 55. tty

  #54

  Jo, det går att ta fram korrelationen mellan data med olika upplösning, enklast genom att ta medelvärden för datat med den högre upplösningen, men resultaten blir naturligtvis mindre säkra. Större problem är faktiskt att man oftast inte tagit temperatur- och gasdata på exakt samma ställen i iskärnorna, så att man måste interpolera det ena eller andra värdet.

  Därför är det svårt att urskilja den korta (800 år) fördröjningen av CO2-ökningen i slutet av tidigare istider. Den större fördröjningen i början av istiderna är däremot tydlig.

 56. Thorleif

  (Ett ord till redaktören: Inte nu igen. En kommentar borttagen utan att det syns! Den var inte under moderation utan den var antagen och synlig

 57. Thorleif

  Vi får ta detta via en annan kanal……..!

 58. Pingback

  […] DN:s halmgubbe del I […]

 59. Pingback

  […] DN:s halmgubbe del I […]

 60. Pingback

  […] DN:s halmgubbe del I […]