Sökresultat

Svarta listor på ”förnekare”

Det är tyvärr nödvändigt att ta upp detta ämne igen. Det är inte roligt att behöva lämna den mer sakliga diskussionen om klimatet och energipolitiken som vi normalt ägnar oss åt här på Klimatupplysningen. Men klimatalarmisternas förföljelse blir alltmer extrem och outhärdlig. Jag skrev om Pielke Jrs inlägg angående en svart lista på alla som   →

Har svarta listor någon betydelse?

I bloggvärlden har den lista på klimatskeptiker som låg till grund för en artikel i det prestigefyllda PNAS diskuterats intensivt, t.ex. här , här och här. (En lista som för övrigt även undertecknad hamnat på.) Robert Pielke Jr berättar  om lite egna erfarenheter som väl illustrerar de risker som man utsätter sig för om man   →

Jakten på klimatdissidenter allt sjukare

”När argumenten är slut, skjut budbäraren”. Detta är en devis som våra klimatalarmister under många år har använt sig av för att bekämpa alla skeptiska invändningar från forskarsamhället mot de överdrivna hot som våra politiker och gröna aktivister fört fram om klimathotet. Det avgörande vapnet för att åstadkomma detta hot är styrningen av klimatforskningen i   →

Meteorologer i USA åsiktsregistreras

Det handlar inte om att registrera meteorologernas politiska åsikter utan deras ståndpunkt beträffande den antropogena globala uppvärmningen. Och det är inte någon amerikansk myndighet som uppmanar allmänheten att avslöja TV- och radiometeorologers syn på klimatet utan en kampanj, Forecast the Facts, som lanserats av några klimataktivistiska organisationer: League of Conservation Voters, 350.org och Citizen Engagement   →

Vi får nöja oss med att ha rätt …

… och att vinna debatten och att segra klimatpolitiskt. Detta sagt i all blygsamhet och utan överdrifter. 1) Det vetenskapliga sakläget torde vara välbekant för de flesta här på TCS. IPCC har inte lyckats visa att CO2 är den huvudsakliga drivkraften bakom den globala temperaturökningen sedan 1950. Det går inte att skilja denna uppgång från   →

En man som heter Lars

Lars är också svartvit, precis som Ove i boken och filmen. Lars är civilingenjör och gillar att skriva listor. Lars tror en massa saker som att om alla utomhuslampor som är tända på dagen i Sverige släcks så kommer vi att ha minskat användningen av kol, olja och kärnkraft rejält. Så tror Lars och bygger   →

Medias revolt mot försök att censurera fortsätter

I ett tidigare inlägg rapporterade jag om det tyska miljödepartementets svartlistning av klimathotsskeptiska journalister. En del journalister tog illa vid sig och har stämt miljöministern, Peter Almaier, för detta övertramp. Även tyska journalistförbundet har reagerat. Den engelske miljöministern Ed Davey har gjort ett uttalande där han bannar brittiska media för att de gett ett visst   →

Vetenskapen som gisslan

I Examiner.com skriver  Thomas Fuller om den svarta lista som publicerades härförleden i PNAS där man hänger ut alla kritiker till AGW-alarmismen och skrämmer alla doktorander och unga klimatforskare till att fogligt hålla sig till ortodoxin. Den auktoritäre och propagandistiske Stephen Schneider var en av författarna. Fullers kritik är i korthet: 1. Deras sökning täcker   →