Sökresultat

Murry Salbys paradox och de destruktiva inslagen i klimatdebatten

Murry Salbys paradox är min benämning på hans uppmärksammade och verifierade vetenskapliga resultat att koldioxidhaltens ändringshastighet i luften kan beskrivas av en ekvation som endast beror på temperaturen. Jag diskuterar här hur denna paradox inte bara har spridit ringar på vattnet i den klimatvetenskapliga debatten utan också har blivit ett lackmustest som visar på oroande   →

Mer om Murry Salbys ekvation

Murry Salbys ekvation säger att koldioxidens ökningshastighet i atmosfären bara beror på temperaturen och följaktligen är oberoende av antropogena emissioner. Ekvationen motsäger alltså den etablerade teorin för kolcykeln enligt vilken ökningen i koldioxidhalten i atmosfären helt beror på antropogena emissioner. Det sensationella med Murry Salbys ekvation är att den anmärkningsvärt bra överensstämmer med hur koldioxidhalten   →

Mer om Murry Salby

Uppdateringar finns 2013-07-19 och 2013-07-20 Det har kommit nya reaktioner i bloggvärlden på mitt blogginlägg Om Murry Salby: Frågor och svar. Jag har därför gjort en uppdatering av detta blogginlägg. Uppdatering 2013-07-19 På UI har Lars Karlsson gjort några märkliga övningar som enligt vad han skriver avser att göra regression på integrerade funktioner mot varandra.   →

Om Murry Salby: Frågor och svar

  Uppdateringar 2013-07-17 och 2013-07-19 finns i slutet av inlägget. För två veckor sedan hade jag blogginlägget Murry Salby, klimatvetenskaplig nytänkare som utmanar etablerade synsätt. Jag tog där upp Murry Salbys nya synsätt inom klimatvetenskapen men också att han utsatts för smutskastning på bland annat UI. Detta har föranlett ett nytt blogginlägg på UI som   →

Murry Salby drabbas av bannbullan

Igår berättade Peter Stilbs om Professor Robert Carter som inte fick något förlängt förordnande på James Cook University i Australien. Idag möts vi av nyheten att Murry Salby har förlorat sitt jobb som professor på Macquarie University, också i Australien. Ledningen passade tydligen på att sparka honom när han var på föreläsningsturné i Europa. JoNova   →

Murry Salby, klimatvetenskaplig nytänkare som utmanar etablerade synsätt

Det finns uppdateringar i slutet. Murry Salby är en välmeriterad och välrespekterad professor, akademisk lärare och klimatforskare. Han har i en serie föredrag med sitt nytänkande utmanat de ledande kretsarna som representerar den IPCC-sanktionerade konsensuskulturen inom klimatvetenskapen. Han presenterar uppseendeväckande forskningsresultat som i grunden ifrågasätter etablerade uppfattningar enligt IPCCs konsensus. En viktig hypotes som han   →

På måndag börjar COP21 – “klimatshowen” i Paris

Den 30:e november börjar det officiellt – den stora klimatshowen i Paris. 40.000 politiker, diplomater och journalister kommer till flygplatsen Paris Le Bourget. Flygplatsen är till för privata flygplan. Passar bra med alla tusentals privata jetflygplan som kommer att landa här. För inte åker dessa ledare tåg för att begränsa koldioxidutsläppen – tåg är till   →

Fyra år som skeptisk, kritisk volontärskribent på Klimatupplysningen – en tillbakablick

Uppdatering gjord 2015-09-06. Jag började som volontärskribent på Klimatupplysningen sommaren 2011. Efter fyra år är det motiverat att göra en sammanfattande tillbakablick på alla de blogginlägg som jag författat under de gångna åren. Det som drivit mig är att jag anser att ett skeptiskt, kritiskt offentligt samtal om klimatvetenskap och klimatpolitik måste hållas igång och   →

Förklaringar (modeller) jag inte förstår

  Häromdagen hade vi ett inlägg här av CG Ribbing om solfläckar och deras påverkan på Jordatmosfärens temperatur. Bland kommentarerna kom ett sidospår upp om det faktum att Jordbanan runt Solen är lätt elliptisk, och att Jord-Sol-avståndet varierar som ovan (bild från denna Wikipedia-artikel). I samma Wikipedia-artikel diskuteras i vaga ordalag att den ca 7%   →

Inte så hett: En trend mot lägre klimatkänslighet

Uppdatering 2014-11-20: Länk till artikeln av Schwartz et al. (2014) Förra veckan presenterade jag en ny norsk studie (Skeie et al., 2014) som gett betydligt lägre klimatkänslighet än det intervall som FNs klimatpanel kommit fram till i sin senaste vetenskapliga rapport. Jag jämför här denna studie med tre andra nyutkomna studier, en av Lennart Bengtsson och   →