Sökresultat

Murry Salbys paradox och de destruktiva inslagen i klimatdebatten

Murry Salbys paradox är min benämning på hans uppmärksammade och verifierade vetenskapliga resultat att koldioxidhaltens ändringshastighet i luften kan beskrivas av en ekvation som endast beror på temperaturen. Jag diskuterar här hur denna paradox inte bara har spridit ringar på vattnet i den klimatvetenskapliga debatten utan också har blivit ett lackmustest som visar på oroande   →

Mer om Murry Salbys ekvation

Murry Salbys ekvation säger att koldioxidens ökningshastighet i atmosfären bara beror på temperaturen och följaktligen är oberoende av antropogena emissioner. Ekvationen motsäger alltså den etablerade teorin för kolcykeln enligt vilken ökningen i koldioxidhalten i atmosfären helt beror på antropogena emissioner. Det sensationella med Murry Salbys ekvation är att den anmärkningsvärt bra överensstämmer med hur koldioxidhalten   →

Mer om Murry Salby

Uppdateringar finns 2013-07-19 och 2013-07-20 Det har kommit nya reaktioner i bloggvärlden på mitt blogginlägg Om Murry Salby: Frågor och svar. Jag har därför gjort en uppdatering av detta blogginlägg. Uppdatering 2013-07-19 På UI har Lars Karlsson gjort några märkliga övningar som enligt vad han skriver avser att göra regression på integrerade funktioner mot varandra.   →

Om Murry Salby: Frågor och svar

  Uppdateringar 2013-07-17 och 2013-07-19 finns i slutet av inlägget. För två veckor sedan hade jag blogginlägget Murry Salby, klimatvetenskaplig nytänkare som utmanar etablerade synsätt. Jag tog där upp Murry Salbys nya synsätt inom klimatvetenskapen men också att han utsatts för smutskastning på bland annat UI. Detta har föranlett ett nytt blogginlägg på UI som   →

Murry Salby drabbas av bannbullan

Igår berättade Peter Stilbs om Professor Robert Carter som inte fick något förlängt förordnande på James Cook University i Australien. Idag möts vi av nyheten att Murry Salby har förlorat sitt jobb som professor på Macquarie University, också i Australien. Ledningen passade tydligen på att sparka honom när han var på föreläsningsturné i Europa. JoNova   →

Murry Salby, klimatvetenskaplig nytänkare som utmanar etablerade synsätt

Det finns uppdateringar i slutet. Murry Salby är en välmeriterad och välrespekterad professor, akademisk lärare och klimatforskare. Han har i en serie föredrag med sitt nytänkande utmanat de ledande kretsarna som representerar den IPCC-sanktionerade konsensuskulturen inom klimatvetenskapen. Han presenterar uppseendeväckande forskningsresultat som i grunden ifrågasätter etablerade uppfattningar enligt IPCCs konsensus. En viktig hypotes som han   →

Brev till SVT

                   För ett par veckor sedan blev jag uppringd av klimatreporter Erika Bjerström på SVT. Hon undrade vänligt om jag vill ställa upp på en intervju i aktuellt. Jag fick också ett SMS där Erika skriver: ”Hej Elsa, Bara så du hinner fundera: du vill ju skapa   →

Varför ökar atmosfärens koldioxidhalt?

En fråga som det faktiskt råder konsensus om är att koldioxidhalten i atmosfären har ökat under de sista 70 åren. Från ca 300 till drygt 400 ppm. Den mest kända mätningen är den så kallade Keelingkurvan, som bygger på mätning av atmosfärens koldioxidhalt. Mätstället är ett berg (vulkan) på Hawai (berget Manua Loa). En central   →

Orsakar människan global uppvärmning? – Del II

Vi skall i denna artikel fortsätta undersöka frågan huruvida det huvudsakligen är människan som orsakat ökningen av koldioxidhalten i atmosfären sedan 1750 då industrialiseringen inleddes (AGW hypotesen). Jag har tidigare skrivit en övergripande sammanfattning här där jag jämför IPCCs hypotes med Harde/Salbys hypotes kring hur förändringen av CO2 i atmosfären modelleras. I detta inlägg skall   →

Orsakar människan global uppvärmning? – Del I

I serien av gästskribenter så har vi nöjet att presentera Erik Axelkrans.  Erik är utbildad fysiker med geovetenskaplig inriktning och har varit doktorand i fysisk oceanografi. I två inlägg kommer han att ta upp frågan om hur det egentligen ligger till med klimathotets grundvalar och då specifikt frågorna om koldioxid i atmosfären. Inledning Vi skall   →