Search results

Hur mycket begriper nyhetsförmedlare i våra svenska gammelmedia egentligen?

Med uppenbar risk att bli klassad som besservisser eller ordmärkare vill jag åter ta upp titelämnet, nu föranlett av olika referat från ett möte häromdagen i   →

Den nya adeln älskar klimatlarmen

Gästinlägg av Lars Bern – utdrag nr II ur hans kommande bok I demokratins barndom var de politiska partierna folkrörelser. De bestod av ett representativt urval   →

Det är kylskåpens fel

Vid frukostbordet igår läste jag på webben (DN kommer numera med posten någon gång efter lunch) att ”Forskarna funnit ett svar på varför temperaturökningen   →

Upprepning skapar inte sanning

  Dagens Time Magazine upprepar med anledning av F. Sherwood Rowlands nyliga död saker som de flesta tar för givet och inte längre reflekterar över. Men allt är inte   →

Ozonhål naturligt eller mänskligt orsakade?

Montrealprotokollet skrevs under 1987, dvs för 24 år sedan.  I diagrammet ovan ger SMHI de senaste årens mätningar av ozonförtunningen över södra halvklotet. De skriver:   →

Allt som behövs är politiska beslut?

Eftersom TCS ändå är inne på det mer filosofiska spåret idag, så kanske Pielke Jrs diskussion om vad som krävs för teknologisk utveckling kan   →