Sökresultat

Koldioxidhalt, klyvöppningar och isborrkärnor

Här är ett gästinlägg av Pehr Björnbom. Nedanstående är några citat från en lite längre och utförligare fil: “På Uppsalainitiativet har Lars Karlsson och Olle Häggström i ett blogginlägg 1 juni gått till angrepp mot Wibjörn Karléns blogginlägg på TCS 29 maj om koldioxidhalten i atmosfären. Wibjörn Karlén har även diskuterat detta ämne i samband   →

Den irrationella rädslan för koldioxid

Det trista med klimathysterin och med alla miljarder som plöjs ned i klimatpolitiska åtgärder är att allt bygger på en irrationell skräck för ökande koldioxidhalter i atmosfären. Så fullkomligt onödigt! Hög koldioxidhalt har en mycket positiv effekt på växtligheten i världen och ger oss ökade skördar som kan mätta världens växande befolkning. Skulle politikerna lyckas   →

280 ppm – så säkert som amen in kyrkan

En pelare som klimathotet behöver för att hålla sig uppe är att de nivåer på koldioxidkoncentrationen som vi idag ser i atmosfären är bortom allt som vi sett under hundratusentals år. Så sent som i november i fjol så deklarerade DN:s vetenskapsredaktion att vi nått nya rekordnivåer. “Halterna av koldioxid har inte varit så höga   →

Betula nana

Studio ett sände ett mycket bra inslag onsdagen den 5 juni, väl värt att lyssna på i sin helhet. Sven Börjesson intervjuade Magret Steinthorsdottir, Markku Rummukainen och Alexander Otto om det senaste inom klimatforskningen. Magret Steinthorsdottir intervjuas med anledning av en ny forskarrapport som hon har medverkat i. “Stomatal proxy record of Co2 concentrations from the last termination   →

Till koldioxidens försvar

Det blir ännu ett försvarstal idag. Den här gången är det Harrison Schmitt och William Happer som försvarar koldioxiden i The Wall Street Journal. När alarmisterna i våra svenska stormedia går i spin över de 400 ppm:ens magi, då planeten skall gå under, så kan detta vara en bra påminnelse om att mycket koldioxid i   →

Klimatfaktorer

Växthuseffekten och klimatmodellerna Professor Peter Stilbs Växthuseffektens signatur Atmosfärens koldioxidhalt Professor Carl-Gustaf Ribbing Solen och kosmisk strålning Professor Sten Kaijser Växthuseffekten och klimatmodellerna Av Peter Stilbs Inledning och allmänna kommentarer till efterföljande avsnitt Vissa av följande koncept kan vara svåra att greppa för den som inte har naturvetenskaplig utbildning – framställningen har därför en del   →

”Vad stort sker, det sker tyst”

Gästinlägg av Ann Löfving-Henriksson Media har lyckats otroligt väl med sin information om vad en ökande koldioxidhalt i atmosfären eventuellt skulle kunna tänkas ha för oönskade konsekvenser. Mer koldioxid förväntades ge klimatförändringar som i sin tur skulle stressa planetens växt- och djurliv, minska tillväxten, öka svälten, förorsaka utrotning av många växt- och djurarter. Koldioxidhalten har   →

Inget gott som inte har något ont med sig eller?

  Gästinlägg av Ann Löfving-Henriksson “It should be considered good fortune that we are living in a world of gradually increasing levels of atmospheric CO2 “. Citatet kommer från professor Sylvan H. Wittwer (1917-2012), upphovsmannen till forskningen kring hur biosfärens primärproduktion påverkas av ökad koldioxidhalt. NIPCC 2009 kap. 7 ger en omfattande överblick av denna   →

Koldioxid som växt(hus)gas

För några veckor sedan berättade jag för en god vän att jag snart skulle skriva ett inlägg till TCS igen. Vi hade just dessförrinnan kommit att tala om skillnaden mellan C3- och C4-växter så att min vän föreslog att jag skulle skriva om just C3 och C4. Eftersom jag visserligen brukar anses vara någorlunda naturvetenskapligt   →

Atmosfärens koncentration av koldioxid

Artikel av Wibjörn Karlén: Inom kretsen av klimatalarmister framhålls koldioxid (CO2) som den stora faran för mänskligheten. Om en klimatkatastrof skall kunna undvikas anser dessa alarmister att tillförsel av CO2 till atmosfären måste upphöra. Dokumenterade variationer i atmosfärens koncentration av CO2 redan före den industriella revolutionen föranleder dock viss tveksamhet till att denna gas har   →