Sökresultat

Försiktighetsprincipen, SCC och COP21

  COP21. När Christiana Figueres tog bladet från munnen i vintras borde hennes uttalande ha slagit ner som en bomb i de fria Annex I-länderna: 3 February 2015 – The Top UN Climate Change Official is optimistic that a new international treaty will be adopted at Paris Climate Change conference at the end of the   →

Försiktighetsprincipen

  Här är en liten videosnutt som belyser synsättet att vad gäller klimatförändringarna skall vi agera efter försiktighetsprincipen, ja ni känner säkert igen er i retoriken.  Vad jag inte förstår är varför man skall agera enligt denna princip vad gäller just denna fråga. Varför skall vi inte agera exakt likadant vad gäller ex olika kemikalier och hur   →

Försiktighetsprincipen – än en gång

Bilden nedan är inspirerad av vinjetten på en bloggadress som innehåller historik och läsvärda kommentarer angående  försiktighetsprincipen (Eng: Cautionary principle).  Denna har f ö kritiserats även på TCS. Efter att ha avlyssnat diskussionen mellan Christopher Monckton och  Richard Dennis vill jag skriva ner några funderingar om  försiktighetsprincipen, ty debatten i Australien gav en ny infallsvinkel. Den   →

Konsten att ruinera ett land, tips från Green Murder

Geologiprofessor Ian Plimer är nog Australiens mest kände geolog. Förutom en imponerande karriär inom sitt vidsträckta fack har han varit delförfattare till Encyklopedia of Geology. Han har kraftfullt debatterat mot miljö- och klimataktivismen och skrivit ett flertal böcker för den intresserade allmänheten, till exempel Heaven and Earth (2009), Not for Greens (2014), Heaven and Hell   →

Klimatalarmismen är ett hinder för att lösa verkliga sociala och miljömässiga problem

Judith Curry är en mycket klok och mycket kunnig klimatforskare som är välkänd på den här bloggen. Hon skriver förstås om klimatet och klimatforskningen där hon själv verkat i hela sitt yrkesmässiga liv. Men hon har också blivit anlitad vid olika tillfällen för att analysera energibehoven i samband med klimatförändringar. I en välskriven artikel https://judithcurry.com/2022/03/17/a-plan-b-for-addressing-climate-change-and-the-energy-transition/   →

Klimatkris och propaganda

Propagandans makt över människan. Wikimedia Så här resonerar ledande svenska politiker och medier: I och med att det finns en risk för att framtida utsläpp av CO2 kan komma att skada människans livsmiljö måste utsläppen upphöra på grund av den sk försiktighetsprincipen. Alltså uppstår klimatskräck och det fattas massor av ingripande och synnerligen kostsamma politiska   →

Miljöbalken görs nu om till ett klimatpolitiskt vapen

Klimatfrågan är inte en nationell utan en global fråga, som handlar om utsläpp av växthusgaser. Lilla Sverige har dock stora ambitioner på klimatområdet och vill gärna framstå som en klimatpolitisk stormakt. Med alltmer drastiska nationella åtgärder söker vi lösa ett globalt problem. Detta i ett läge där våra utsläpp av växthusgaser är närmast försumbara, ungefär   →

Vad f-n får vi för klimatförsäkringen?

I diskussioner om klimatfrågan stöter man ofta på argumentet, att även om den gängse klimatvetenskapen och FN:s politiska klimatpanel IPCC felbedömer risken för tipping points och därmed hotande klimatkris, bör vi ändå försäkra oss mot risken att de skulle ha rätt. En ledande klimatjournalist på riksmedia uttryckte nyligen detta till mig i ett mejl: ”…det   →

Vetenskap vs Konsensus och Vetenskaplig konsensus

Råder det konsensus inom klimatforskningen? Den frågan ställdes nyligen i ett inlägg här på Klimatupplysningen, (länk1). Det korta svaret är, det beror på vad man lägger in i begreppen konsensus och klimatforskning. Det här inlägget är ett försök till att ge ett svar. Det handlar om det motsägelsefulla begreppet ”vetenskaplig konsensus” och då kan man   →

Konsekvenser av regeringsbeslut rörande vindkraftverk

Vad blir innebörden av regeringens, Näringsdepartementets beslut I 6 av 2011-03-17, och Miljö- och Energidepartementets beslut II:6 i mål M2015/1403/Ee av 2015-05-25 om att, Sveriges regering i tillståndsprocesser för etablering av vindkraftsanläggningar inte tillåter att pröva och beakta maskindirektivets eller något annat produktdirektivs grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskrav för person, egendom (inkl. renar) och husdjur?   →