Sökresultat

Försiktighetsprincipen, SCC och COP21

  COP21. När Christiana Figueres tog bladet från munnen i vintras borde hennes uttalande ha slagit ner som en bomb i de fria Annex I-länderna: 3 February 2015 – The Top UN Climate Change Official is optimistic that a new international treaty will be adopted at Paris Climate Change conference at the end of the   →

Försiktighetsprincipen

  Här är en liten videosnutt som belyser synsättet att vad gäller klimatförändringarna skall vi agera efter försiktighetsprincipen, ja ni känner säkert igen er i retoriken.  Vad jag inte förstår är varför man skall agera enligt denna princip vad gäller just denna fråga. Varför skall vi inte agera exakt likadant vad gäller ex olika kemikalier och hur   →

Försiktighetsprincipen – än en gång

Bilden nedan är inspirerad av vinjetten på en bloggadress som innehåller historik och läsvärda kommentarer angående  försiktighetsprincipen (Eng: Cautionary principle).  Denna har f ö kritiserats även på TCS. Efter att ha avlyssnat diskussionen mellan Christopher Monckton och  Richard Dennis vill jag skriva ner några funderingar om  försiktighetsprincipen, ty debatten i Australien gav en ny infallsvinkel. Den   →

Konsekvenser av regeringsbeslut rörande vindkraftverk

Vad blir innebörden av regeringens, Näringsdepartementets beslut I 6 av 2011-03-17, och Miljö- och Energidepartementets beslut II:6 i mål M2015/1403/Ee av 2015-05-25 om att, Sveriges regering i tillståndsprocesser för etablering av vindkraftsanläggningar inte tillåter att pröva och beakta maskindirektivets eller något annat produktdirektivs grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskrav för person, egendom (inkl. renar) och husdjur?   →

Villach II – mötet som skar av klimatfrågan från den vetenskapliga metoden

Min lilla sommarserie om var, när och hur ”ljuset släcktes” i klimatfrågan inspirerades av Koonins tal om ”vetenskapens normer och etik” och dess krav på ”absolut intellektuell ärlighet” (Unsettled, Who Broke the ”The Science” and Why ). Repris-serien startade med inlägget om Darwalls klassiker ”The Age of Global Warming” (2013), där han uppmärksammade att miljörörelsen   →

Hubert Lamb och klimatvetenskapens omvandling II

Steven Coonins intressanta genomgång av vem och vilka som hindrar en ordentlig genomlysning av klimatfrågan väckte tanken på att titta närmare på när syret till klimatfrågans vetenskapliga ljus började tryta. KU har berört frågan ett otal gånger och nu när det mesta tagit semester är det lägligt att återuppliva några inlägg, som tillsamman kan bidra   →

The Age of Global Warming: A History II

Så här i semestertider tryter krafterna till att skriva nya inlägg. Men, det finns kanske anledning att titta tillbaka och återuppliva en del gamla alster. 2013 kom Rupert Darwall med en på många sätt tung bok med samma titel som rubriken här. Rupert Darwall är historiker och ekonom och numera en av de viktiga skribenterna   →

Så här gör politiker och medier för att blanda bort korten

Konsten att bygga en politisk återvändsgränd. Wikimedia commons.   Under senare år har politiker och medier valt en delvis ny väg att mörka ett öppet och sakligt samtal om viktiga frågor. Det är mycket intressant, men farligt. I stället för att peka ut konkreta samhällsproblem och objektivt diskutera för och emot konkreta lösningar eller förklaringar har   →

The LNT Scam

Ju mer man fördjupar sig i klimathotets historia desto tydligare blir det att den vilar på ideologi och korrumperad vetenskap, The Climate Scam (TCS). Men, vad vet vi om lågdosstrålningens historia? Vid närmare eftertanke, troligen inte så värst mycket. Toxikologiprofessor Edward Calabrese däremot har mödosamt under flera år grävt i källorna och kan nu avslöja   →

Coronakris och sedan?

I förra helgens DN (21/3) refererade journalisten Martin Gelin från en intervju med författaren och historikern Jared Diamond. Diamond har ägnat sitt yrkesliv åt att visa hur epidemier, krig och katastrofer ritar om vår världskarta. I slutet av artikeln skriver Gelin att J. Diamond anser att ”oron över coronaviruset givetvis är befogad, men poängterar att   →