Sökresultat

Bombprovskurvan, Bernmodellen och kemisk kinetik – några kommentarer

Detta ämne har ju diskuterats här ganska flitigt alltsedan Gösta’s första inlägg här i våras. Samlingen av inlägg ges av följande länk till bloggens sökfunktion. Jag hade ambitionen att söka illustrera sakfrågan med några simuleringar, men har fastnat på någon för mig dold formalism eller bugg för just “compartmental kinetics” i det allmänt tillgängliga dataprogram jag   →

Klimatmyter och klimatsanningar på Youtube

Mitt arbete med att försöka få igång en bred debatt om klimatfrågan fortsätter. Som en viktig del i arbetet har jag utökat min bokförsäljning med ytterligare två böcker och det kommer fler. Nyligen har jag publicerat Staffan Mörners pedagogiska bok Borde vi oroa oss för klimathotet? Jag har även tagit över ansvaret för försäljningen av Gösta Petterssons   →

CCS – ställ aldrig frågan

Det är mycket tal om CCS i media nu för tiden. Senast i samband med att Stockholm exergi var i media där de berättade om sina planer på att installera en CCS-anläggning som skulle kunna samla in 800 000 ton koldioxid om året. Även Preem var i tidningarna och förklarade att deras planerade utbyggnad av   →

Klimatvetenskapens osäkerheter

Klimatmötet i New York håller på för fullt. Talarna vädjar att man ska lyssna på forskarna. Det finns ett tvärsäkert antagande att koldioxid som styr klimatet. Det finns en övertygelse om att det finns en omedelbar klimatkris. Jag vill visa på att det finns stora osäkerheter och att det inte finns något överhängande klimathot i   →

Vem är expert och vem är amatör i klimatdebatten?

Gästinlägg #17 av Gösta Pettersson Sten Kaijser berörde i sitt sensommarinlägg “Klimatvetenskapens tragedi” den allmängiltiga fråga som Mikael Wiehe ställde med sin vistext “Vem i hela världen kan man lita på?” Stens inlägg föranleddes av ett citerat uttalande av klimatologen Lennart Bengtsson. Lennarts utttalande gick ut på att man i första hand bör förlita sig   →

Möte med studenter

Som jag berättade i mitt förra inlägg hade jag ett möte med studenter den 5 april. Jag var lite osäker om vad det skulle handla om men fick inför mötet klart för mig att det var två studenter i en klass inom mastersprogrammet Hållbar Utveckling som ville veta något om hur klimatskeptiker tänker, och som   →

2000-talets förändringar av atmosfärens koldioxidhalt

Gästinlägg nr 15 av Gösta Pettersson Fjortondedag Jul fick jag upp ögonen för en spansk biolog som heter Josep Canadell, vars CV man kan läsa här. I CV:n beskriver han sig som en av 2007-års Nobelpristagare, med motiveringen att han var medlem av FN:s klimatpanel (IPCC) när denna år 2007 tilldelades Nobels fredspris. Men då   →

Revellefaktorn och havets karbonatkemi

Vi välkomnar Gösta tillbaka till KU, efter en tids bortvaro Gästinlägg #8 av Gösta Pettersson  I ett KU-inlägg med titeln ”Revellefaktorn, lika viktig som klimatkänsligheten” har Pehr Björnbom påpekat att samtliga IPCC-stödda klimatmodeller baserar sig på kolcykelmodeller som utgår från att oceanernas förmåga att ta upp antropogena koldioxidutsläpp starkt begränsas av den så kallade Revelleeffekten.   →

Arrheniusekvationen och koldioxidutbytet mellan luft och hav

Vi välkommnar Gösta Pettersson åter till bloggen med sitt 7:e gästinlägg Bild 1.  Svante Arrhenius (1859-1927) 1884 utnämndes Svante Arrhenius till (oavlönad) docent vid Uppsala universitet som Sveriges förste företrädare för det nya ämnet fysikalisk kemi. Arrhenius blev också Sveriges första Nobelpristagare när han 1903 tilldelades kemipriset  för sin dissociationsteori som lärde oss att salter delas   →

Kolcykelforskning: Tankar om en kommentar av Mats Almgren

I en kommentar till ett blogginlägg på Uppsalainitiativet replikerar Mats Almgren ett par blogginlägg här på Klimatupplysningen. Jag bemöter här Mats argument. Mats Almgren har kommenterat blogginlägg av mig och av Gösta Pettersson i en kommentar på Uppsalainitiativet (Karlsson, 2013).. Han har valt att lägga denna kommentar i ett blogginlägg av Lars Karlsson på engelska   →