Sökresultat

Atmosfärens fönster

När vädret är vackert och molnhöjden normal, ser vi tydligt att atmosfären är genomskinlig. Det är snarare jordytans krökning än atmosfärens spridning och absorption, som begränsar hur långt vi kan se när det är riktigt klart. De som trängt in i klimatdebatten kan likväl ha ramlat på uttalanden om att jordatmosfären behandlas som en “svart   →

Atmosfärens temperaturgradient

Ett tidigare inlägg har handlat om frånvaron av växthuseffekt i växthus (länk). Det  finns olika uppfattningar om detta, men slarvigt uttryck, och med stöd av några uppslagsböcker, kan man säga att växthuseffekten påverkar temperaturen på jordytan via dess atmosfär. Det är den som gör att temperaturen vid jordytan angenäm för människor och mestadels >0 oC.   →