Sökresultat

Atmosfärens fönster

När vädret är vackert och molnhöjden normal, ser vi tydligt att atmosfären är genomskinlig. Det är snarare jordytans krökning än atmosfärens spridning och absorption, som begränsar hur långt vi kan se när det är riktigt klart. De som trängt in i klimatdebatten kan likväl ha ramlat på uttalanden om att jordatmosfären behandlas som en ”svart   →

Energiöverföring via Strålning

I vår serie av översatta broschyrer  är turen kommen till William Happer.   Introduktion Atmosfärens koncentrationer av koldioxid, metan, dikväveoxid och andra växthusgaser ökar långsamt. Vissa säger att detta snart kommer att orsaka en skenande global uppvärmning av jordens yta. Få inser hur lite vetenskapligt stöd det finns för denna oro. Faktum är att mer   →

Atmosfärens temperaturgradient

Ett tidigare inlägg har handlat om frånvaron av växthuseffekt i växthus (länk). Det  finns olika uppfattningar om detta, men slarvigt uttryck, och med stöd av några uppslagsböcker, kan man säga att växthuseffekten påverkar temperaturen på jordytan via dess atmosfär. Det är den som gör att temperaturen vid jordytan angenäm för människor och mestadels >0 oC.   →