Sökresultat

Vad har hänt med den akademiska miljön?

Tidigare har jag skrivit om förfallet på Chalmers där Martin Hultman ska åsiktsregistrera “klimatförnekare”. Liknar Stasi fast registreringen sker elektroniskt. Regeringen Löfven står bakom via Energimyndigheten som anslagit sex miljoner kronor. En av våra läsare och kommentatorer Rolf Hammarling har inkommit med synpunkter och kommentarer till KTH-rapporten “Framtider bortom BNP-tillväxt” samt korrespondens med ansvariga på   →

Fler märkligheter från den moderna akademiska världen

De som följt mina skriverier här på KU kan ha noterat detta återkommande tema. Tidigare inlägg kan återfinnas via KU’s sökfunktion, exempelvis här. I stort har funderingarna gällt hur det akademiska kallet gradvis drivits från förutsättningslöst sanningssökande till bekräftelseforskning – med drivkrafter i politikerskapade finansieringssystem och maktstrukturer. Skeendet har förstärkts via allmän feghet och rädsla   →

Hur mycket får man ljuga i det akademiska nuförtiden?

Ett antal Göteborgsprofessorer kom nyss med ett ganska sanslöst inlägg på DN Debatt ( http://www.dn.se/debatt/nu-kravs-kraftfulla-atgarder-mot-notkott-och-flygresor/ ). De skriver bland annat: Utsläppen från svenskarnas flygande har fördubblats de senaste 20 åren och är i dag i samma storleksordning som utsläppen från personbilarna Verkligheten är ju ganska lätt att ta reda på – exempelvis här, där man istället   →

COP 20 i Lima, Climategate 5 år och några tankar om den nutida akademiska miljön

Vi har noterat via bloggstatistiken under åren att man i samband med större “klimathändelser” på det IPCC-byråkratiska planet vänder sig till Klimatupplysningen för kompletterande information till den normala MSM-förmedlade propagandan, som man tydligen med rätta ifrågasätter. Man hade också hoppats på en bättring på exempelvis SvD, efter det att Susanna Baltscheffsky flyttade till Ny Teknik   →

Allt mer bisarra inslag i den akademiska världen

Senaste Physics Today (American Physics Society’s medlemstidskrift, Oktober 2011) dominerades av två artiklar “Science controversies past and present” av Steven Sherwood  och “Communicating the Science of Climate Change”, av Richard C.J. Somerville och Susan Jay Hassol.  Den förstnämnda är fritt läsbar, och figuren ovan (klicka för större variant)  är hämtad från denna text. Delar av den   →

Superbisarrt från den akademiska världen

Häromdagen fann jag en artikel i senaste nyhetsbrevet från American Physical Society, som handlade om den stora ESS-acceleratoranläggningen som ska byggas i Lund fram till 2019 (enligt bilden ovan). Det var svårt att tro sina ögon – man avser driva detta energislukande monster med egen lokal vindkraft.  Trots att drift och mätutrustning just kräver högstabil elförsörjning i jämförelse.   →

Mer bisarrt från den akademiska världen…

En grupp personer har på uppdrag av American Physical Society (APS) producerat en 120-sidig rapport om främst ekonomi och kemiska praktikaliteter bakom kemisk koldioxidinfångning. Tyvärr verkar de inte se skogen för bara träd.  Visserligen kommer de fram till att det är väsentligt dyrare och mer energikrävande att dammsuga bort atmosfärens utspädda 390 ppm CO2 än att fånga upp den   →

Nya overkligheter från den akademiska världen

När man tror att “the bottom is nådd” kommer det nya forskningsrön. I detaljerade siffror diskuteras här hur många människor som dör av sotig fartygsrök, relativt hur många som räddats genom en förhindrad global uppvärmning via densamma. Man blir mållös.  Ja, givetvis är det peer-reviewed…

Klimatpopulism

Populism kan försvaras i politikens värld som ett uttryck för demokrati, folkstyre – det som folk gillar helt enkelt. Men den negativa innebörden står i motsats till sanning och hederlighet där man menar och lever efter vad man säger, och att de saker som påstås om världen och samhället stämmer med fakta. I stället framträder   →

Richard Lindzen: Hur bemöter man klimathysterin?

Professor Richard Linzen* hade ett föredrag härom veckan som är väl värd att lyssna på. Bara 30 minuter långt. Det är en ICSF/CLINTEL “Zoom” Lecture och hade över två hundra deltagare. Tyvärr är frågorna och den efterföljande diskussionen inte med eftersom det var ett slutet seminarium, men själva föredraget kan ses nedan. Föredraget presenterades så   →