Sökresultat

Villach II –

– mötet som skar av klimatfrågan från den vetenskapliga metoden Inför World Economic Forums möte i Davos i veckan kan det vara på sin plats att redovisa lite om vad Bernie Lewin avslöjat om Villach II och hur IPCC skapades. I slutet av 1980-talet blev ”miljöfrågorna” allt mer svårgripbara. Tidigare hade det mest handlat om   →

James Hansens Saga

Den 23 juni 1988, kommer sannolikt att gå till historien som den dag då begreppet Global Warming slog igenom i media och James Hansen blev klimathotets Fader, näst intill Gudfader. James Hansen var chef för NASA Goddard Institute for Space Studies och likt de demokratiska senatorerna Tim Wirth och Al Gore engagerad i klimatfrågan. Trion   →

American Pravda, MSM och klimathotet

Titeln ”Amercian Pravda my fight for truth in the era of fake news” väckte intresse och innehållet lever upp till förväntan. Författare är Journalisten James O´Keefe. Han är besatt av Journalistikens uppgift, att söka och förmedla sanningen och han ser uppgiften som en etisk aktivitet. Han anser att MSM tyvärr till stor del har förlorat   →

Grupptänk – Klimathotet i ny belysning

Många ser fram emot en ärlig och öppen debatt i klimat(hot)sfrågan och Tom Harris (ICSC) har föreslagit tre kärnfulla debattämnen: • hur stor del av de senaste variationerna i klimatet, som är naturliga respektive antropogena • hur tillförlitliga klimatmodellerna är för att förutsäga framtida klimat • om extremväder ökar. Kanske vi inför en hett önskad debatt i   →

Stoppa CO2 – här, men inte där

Under Villach II kapades CO2-frågan av den FN-stödda, postnormala miljörörelsen. https://www.klimatupplysningen.se/2018/01/22/villach-ii/ Snart därefter bildades IPCC och med ”de små stegens revolution” under Riokonferensen, otaliga COP-möten, Kyotoprotokollet och Parisöverenskommelsen har västvärldens stater mer eller mindre bundit upp sig för att minska sina utsläpp av CO2 och övriga s.k. växthusgaser. I EU lyder vi nu under EU-ledningens   →

Skrota klimathotet – Rädda de fattiga massorna

Klimathotet (CAGW) vilar på Charneyrapportens spekulationer om hög koldioxidkänslighet (1979), postmodern vetenskap och inte minst byråkratisk konsensus. Det är en bräcklig koloss på lerfötter, vars förutsägelser om framtida temperaturförändringar har avvikit allt mer från verkligheten (Länk 1). Naturen å andra sidan ger oss sin berättelse, bland annat i det som Dr Bob Carter har kallat   →

Rockefeller och Klimathotet – Del 5 – One World  

“When the Fund began making grants to address climate change issues in 1985 it was difficult to persuade citizens and policy makers of the significance of this threat to life on the planet. Today, the knowledge base as well as perceptions of the problems that could result from global warming are dramatically different from what   →

Resan till Paris – del 4 – Befolkningsfrågan

“Those who fail to see that population growth and climate change are two sides of the same coin are either ignorant or hiding from the truth.” James Lovelock, scientist and environmentalist Klimatfrågan och rädslan för en tilltagande befolkningstillväxt har sedan första stund varit tätt sammanlänkade. Det är förankrat i en syn som ser mänskligheten som   →

Gömda och glömda återkopplingar

                                                                                      Efter år av upprepade försökshot som fallerat slog det ultimata hotet igenom på bred front i slutet av 1980t. Global Warming, (GW)! Det verkliga genombrottsåret var 1985 i och med en workshop mellan WMO, UNEP och ICSU i Villach. Då förankrades GW på den politiska arenan och fördes direkt in i arbetet med Brundtlandrapporten   →