Sökresultat

Vetenskapsmän i Italien går emot klimathysterin

Gästinlägg av Ulf Sandmark: En stor grupp italienska vetenskapsmän har gjort ett starkt uttalande mot dogmen om människans påverkan på klimatet och varnar för de katastrofala konsekvenserna av en politik för att minska koldioxidutsläppen. Med en appell som stöds av Föreningen Associazione di Scienziati e Tecnologi per la Ricerca Italiana (ASTRI) och undertecknat av närmare   →

Jämförande granskning av olika typer av klimatmodeller, Del 1

Det finns vetenskapligt godtagbara alternativ till de klimatmodeller som FN:s klimatpanel åberopar som grund för sina slutsatser Gästinlägg av Gösta Pettersson (nr 13 i ordningen) FN:s klimatpanel (IPCC) är ett politiskt organ som består av 194 diplomatiska representanter för FN:s medlemsländers regeringar. IPCC har efter politiska förhandlingar funnit för gott att hävda att om de   →

Korrelationen mellan den globala temperaturutvecklingen och utsläppen av fossil koldioxid

Gästinlägg av Gösta Pettersson I en kommentar (#108) till mitt KU-inlägg om framtidens temperaturer betecknade Ingemar Nordin korrelationen mellan koldioxid och 1900-talets temperaturutveckling som dålig. Lennart Bengtsson (#52) erinrade om en Tellus-artikel där han och kollegan S. E. Schwartz funnit att korrelationen mellan växthusgasernas klimatforcing och den marknära temperaturen är mer än 80%. Med hänvisning   →

Påverkar solfläckarna klimatet?

Frågan är om solens fläckar har signifikant eller försumbar inverkan på vårt klimat. Det är ett problem som numera diskuteras med viss intensitet. Solens fläckar har observerats i hundratals år, och tidigare var det inte särskilt kontroversiellt att notera ett samband mellan solfläcksintensitet och klimat, även om båda dessa storheter haft avsevärda osäkerheter.  Figuren (blåa   →

Klimatkänslighetens elementa

De som kritiserar AGW- och CAGW-hypoteserna nämner ofta ”den överdrivna klimatkänsligheten” som ett avgörande skäl för sin kritik. Jag hör själv till den gruppen, även om det finns andra svaga länkar i den beviskedja IPCC anför. Detta inlägg ger inga nya argument för att IPCC-värdet är för högt. Det handlar snarare om att fylla i   →

Planeternas inflytande

Den klimatförändring vi upplevt sedan slutet av 1800-talet låter sig mycket väl förklaras av naturliga orsaker. ”Inomjordiska naturliga orsaker” kan t ex vara variationer i varma och kalla havsströmmar, vulkanutbrott eller en ändring i jordaxelns lutning. Utanför jorden är det i första hand solen som kan orsaka klimatförändringar. I detta avsnitt skall jag fästa uppmärksamheten   →

Har koldioxid huvudrollen?

Koldioxiden tilldelades definitivt huvudrollen i IPCC-rapporten från år 2007,  och utnämningen lyder i den svenska översättningen: ”Det mesta av den höjning av globala medeltemperaturer som observerats sedan mitten av 1900-talet beror mycket sannolikt på den observerade ökningen av antropogena utsläpp av växthusgaser.” Innebörden anges längre ner till att sannolikheten är minst 95%, att mer än   →

Mer harmonisk analys

I en nypublicerad artikel av Nicolas Scafetta vidgas användningen av harmonisk analys som Douglass använt i den artikel jag refererade igår. Scafetta analyserar den globala medeltemperaturen tillgänglig i HadCRUTs databas. Den har i huvudsak insamlats från temometermätningar sedan 1850. Beräkningen av det globala medelvärdet har ifrågasatts många gånger, bl a här på TCS, men det   →

Planeterna, solen och jordens klimat

Människan har alltid varit fascinerad av att spekulera om planeternas påverkan på oss människor. Men istället för att fundera på hur solen och planeterna påverkar våra individuella öden, så funderar åtminstone en del astronomer på hur de rent fysiskt påverkar vårt klimat. En sådan koppling är betydligt mer intressant ur vetenskaplig synvinkel. I en ny   →

Ny modell visar lägre värmeutveckling än IPCC

  På WUWT skriver Craig Loehle och Nicola Scafetta  om en studie som de har gjort, ”Climate Change Attribution Using Empirical Decomposition of Climatic Data” och publicerat i Open Atmospheric Science Journal 5:74-86 (pdf finns här). De tycker sig ha hittat en antropogen påverkan på klimatet men den är betydligt lägre än vad som anges   →