Sökresultat

Levitus – ett ? till

I ett inlägg här på TCS i juli skrev jag (länk) om ett accepterat, men ännu inte publicerat, arbete av Levitus et al  (Levitus, et al (2012), World ocean heat content and thermosteric sea level change (0-2000), 1955-2010, Geophysical Research Letters. (länk) Arbetet rapporterar hur mycket världshavens värmeinnehåll har ökat under perioden 1955-2010 uppdelat på   →

Jordens energibudget: ocean heat content

Graf: Levitus et.al. 2012 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2012GL051106 En intressant fråga är om den observerade uppvärmningen under det senaste seklet till viss del beror på naturlig variation. Det finns kanske en särskilt god anledning till att anta att naturlig variation har gjort jorden varmare de senaste seklen, nämligen den termiska expansionen av haven sedan slutet av den lilla   →

Norsk forskargrupp fick klimatkänslighet (ECS) mellan 0,9 och 3,2 grader C

Den norska forskargruppen består av klimatforskare och statistiska matematiker. De har använt sig av alla upptänkliga observationer tillsammans med en relativt enkel klimatmodell, en så kallad energibalansmodell där klimatkänsligheten är en av de ingående parametervärdena. De har anpassat parametervärdena i klimatmodellen till observationerna genom att använda Bayesiansk statistik. De fick då jämviktsklimatkänsligheten (ECS=Equilibrium Climate Sensitivity)   →

Värme på djupt vatten?

För AGW-anhängare har den uteblivna globala uppvärmning varit ett irriterande problem under mer än 15 år. Det liniment som många använt för att minska klådan har då varit att hävda att den globala uppvärmningen pågår, men av någon anledning endast i havet. Det är knepigt att förklara hur havet skulle värmas utan att detta först   →

Vetenskap, önsketänkande, gräddfiler, bondförnuft och Brasklappar

Under åren har jag ofta undrat över hur påståenden inom ”klimatforskningen” fått fäste och vid acceptans, trots uppenbara märkligheter redan vid en enkel rimlighetsgranskning. Ändå har de ofta utgjort grund eller varit en viktig komponent för artiklar, som publicerats i de mest prestigefyllda tidskrifter med normal peer-review. Det kan exempelvis också avse [obevekliga] ”trender” där överhuvudtaget inga finns i statistisk mening, eller modellberäkningar   →

AMO och Arktis

  Året som gått såg flera rubriker om rekordnoteringar i Arktis, främst den rekordlåga utbredningen av havsis sedan satellitmätningarnas början 1979 och en maximal utbredning av smältvatten på ytan av Grönlands istäcke. Noteringar om relativt låga medeltemperaturer i Arktis under året och ovanligt stor utbredning av havsis i Beringssund under förra vintern gav dock föga   →

Söderhavets värmebalans

Två tidigare inlägg (länk1 ,länk2:  )har handlat om resultat av Levitus och tio medförfattares (länk3l) resultat angående förändringen hos värmeinnehållet i världshaven under perioden 1957-2010. Artikeln har väckt stor uppmärksamhet bland stormedia och andra AGW-anhängare. I första hand för att den tycks bekräfta den gängse  förklaringen till den pågående pausen i temperaturökningen: Värmen har på   →

Klimatkänslighet, tisdagens tema även på MISU

I går bevistade jag tillsammans med ett 40-tal åhörare ett dubbelseminarium på Meteorologiska Institutionen på Stockholms Universitet – våra vänner Lennart Bengtsson och Gösta Walin fick vardera 25 minuter att söka göra åhörarna klokare. I salen återfann man förutom MISU-doktorander och forskare även deltagare i ett F57-årskullsåterseende från KTH (bl.a. Gösta, och P.-O. Eriksson, tidigare Sandvikchef som   →

Havsytan stiger inte så snabbt

Alla kommer väl ihåg gammelmedias skräckbilder av Stockholms stadshus under vatten för några år sedan. Titta på denna bild av Aftonbladet från 2006 [länk]. Klimathotstexten ”Om 40 år kan jordens medeltemperatur ha stigit med tre till fem grader på grund av alla utsläpp av växthusgaser” ska skrämma upp folk. Nu har det gått sex av de här   →

Strax framför publiceringsfronten

Roy Spencer har ett inlägg på sin  blogg (länk) från 18/7. Det handlar om ett ännu inte publicerat arbetet angående temperaturprofilen i havet ner till 2000 m djup och dess utveckling 1955-2010. Detta är i sin tur en kritik eller kommentar till ett nyligen publicerat arbete av Levitus m fl*. Levitus och hans medförfattare beräknar den   →