Sökresultat

Kolcykelforskning: Tankar om en kommentar av Mats Almgren

I en kommentar till ett blogginlägg på Uppsalainitiativet replikerar Mats Almgren ett par blogginlägg här på Klimatupplysningen. Jag bemöter här Mats argument. Mats Almgren har kommenterat blogginlägg av mig och av Gösta Pettersson i en kommentar på Uppsalainitiativet (Karlsson, 2013).. Han har valt att lägga denna kommentar i ett blogginlägg av Lars Karlsson på engelska   →

Missförstådd kolcykelforskning i bloggosfären

Här kommer en recension av ett blogginlägg av Mats Almgren, se referenslistan nedan. Mats kritiserar de uppfattningar om kolcykeln som ifrågasätter att antropogena utsläpp av koldioxid är den allenarådande orsaken till ökad koldioxidhalt i atmosfären. Jag uppfattar det som att han riktar udden mot Gösta Petterssons enkla boxmodell för kolcykeln vilken säger att cirka hälften   →

Mer om kolcykeln och bombkurvan

Diskussionen om kolcykeln och bombkurvan som har initierats av Gösta Petterssons vetenskapliga artiklar går vidare. Mats Almgren har ett nytt inlägg på UI om “Kolcykeln och bombkurvan” där han för fram åsikten att bombkurvan inte kan falsifiera Bernmodellen. Jag delar inte Mats åsikt utan menar i stället att bombkurvan i princip kan falsifiera Bernmodellen eftersom   →

Kolcykeln enligt IPCCs rapport AR5

   Jag har läst om kolcykeln i kapitel 6 i IPCCs nya rapport. Speciellt har jag intresserat mig för frågan om hur stor del av ökningen av koldioxidhalten i atmosfären som är kvarvarande antropogena utsläpp efter absorption av koldioxiden i hav och biosfär. Förvånansvärt nog upplever jag inte att IPCC i den nya rapporten påstår   →

Mer om C14 och kolcykeln

Såvitt jag har kunnat se så har den debatt som har följt på Gösta Pettersons bok False Alarm, än så länge enbart en pdf-fil på internet, varit något av det (för en någorlunda initierad lekman) intressantaste som förevarit den senaste tiden. Utgångspunkten för ”modern klimatvetenskap” är jordens strålningsbalans. Instrålningen från solen brukar betraktas som ”en   →

Ole Humlum och kolcykeln

Ole Humlum Jag har vid flera tillfällen slagits av hur väl det årliga tillskottet av CO2 i atmosfären stämt överens med förändringar i den globala medeltemperaturen. Fortfarande var det kraftfulla El Nino-året 1998 det år då den högsta ökningen uppmättes med ca 3 ppm trots att utsläppen från Kina ökat markant under de senaste tio   →

David Coe – ännu en kolcykelkritiker

I sommar har det varit åtskilliga inlägg och livlig diskussion om kolcykeln. Tidigare kritiker: Jaworowski, Beck, Segelstad, Humlum, och Kouwenberg har ifrågasatt den atmosfäriska koldioxidhalten och dess variation innan Manua Loa-mätningarna inleddes  på 1950-talet. En kort beskrivning av detta finns på vetenskapssidan (länk) I somras vidgades diskussionen i och med att Gösta Pettersson bok “Falskt   →

Kolcykeln – en trähjuling

Låt mig inleda med en påminnelse. Idag tisdagen den 7:e maj, är det dags för det andra evenemanget i Hållplats Klimatet på restaurang Hållplatsen Strandbodgatan 5 i Uppsala. Kl 18.30 talar Fil Dr Jacob Nordangård om “Ekonomiska och politiska krafter bakom klimatfrågan”. Jacob har nyligen disputerat på  en uppmärksammad avhandling Ordo AB Chao vid Linköpings   →

En dynamisk modell av kolcykeln

I gårdagens inlägg berättade jag om några av de presentationer av kolcykeln som finns på nätet och förutom att jag tycker att jag påvisat att det finns god anledning att ifrågasätta deras noggrannhet,  så nämnde jag också att de alla är ”statiska”Jag har bara hittat en enda som ger ett dynamiskt perspektiv, nämligen min egen   →

Kolcykeln till vardags

(Tack Sten för bilden) 0