Sökresultat

AMO och Arktis

  Året som gått såg flera rubriker om rekordnoteringar i Arktis, främst den rekordlåga utbredningen av havsis sedan satellitmätningarnas början 1979 och en maximal utbredning av smältvatten på ytan av Grönlands istäcke. Noteringar om relativt låga medeltemperaturer i Arktis under året och ovanligt stor utbredning av havsis i Beringssund under förra vintern gav dock föga   →

Bevis saknas för att det ska bli mycket varmare framöver

På klimatkonferensen i Mölndal nyligen intervjuades jag av Svenska Dagbladets reporter Jenny Stiernstedt. Jag sa då att hypotesen att ”mänskliga utsläpp kommer att orsaka en ganska stor uppvärmning” inte har bevisats. En hypotes är just ett antagande om verkligheten. Utdrag från Jenny Stiernstedts artikel i Svenska Dagbladet Jag ska nedan på ett lättläst sätt förtydliga   →

AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation

Dagens inlägg handlar om ett av dessa index – AMO – som definierats i väder och klimatsammanhang. Vi ska också mycket kort titta på NAO (North Atlantic Oscillation). AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation index visar temperaturen vid havsytan i Atlanten. Men först försöker man ta bort linjära trender. AMO är ett långsamt index och det   →

AO – Arktiska Oscillationen

Vi ska i en några inlägg beskriva några få olika index som används för i meteorologin och även i klimatsammanhang. Det finns många olika index som har namngivits t.ex. AO (Arctic Oscillation), AAO (Antarctic Oscillation), AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation), NAO (North Atlantic Oscillation), PDO (Pacific Decadal Oscillation), ENSO (El Nino Southern Oscillation). Idag börjar vi   →

Arktis smälter – inte

  Propagandan och den okritiska mediebevakningen fortsätter även efter Paris. SvT skriver om NOAAS årliga rapport som om det bara går åt ett håll i Arktis, hela tiden, alltid. Här finns inte några variationer och framför allt inte några naturliga sådana. Men om nu AMO är på väg in i en negativ fas så kan   →

Det olydiga Antarktis

Bild: Havsisens ökande utsträckning sedan 1979 Härom veckan presenterade vi bl.a. en ny studie av NASA med Jay Zwally som försteförfattare. Den baserar sig på data från 1992 och visar att inlandsisen i Antarktis har vuxit sedan dess. Jag brukar då och då titta in på den norska klimatsajten ”Klimatrealisterne”. De är mycket aktiva och har   →

PDO och Arktis

Kamchatkarododendron på tundra vid Beringshav juli 2010 Stilla havet Stilla havet är den största av våra världshav och utgör 46% av alla hav och 30% av jordens yta. Förändringar i vattentemperaturen och strömmar i denna ocean får naturligtvis avgörande konsekvenser för jordens klimat. Sedan diskussionen om klimatförändringarna tog fart har begreppet El Nino och La Nina   →

Klimatdialog om Arktis havis

Den nya bloggsajten Climate Dialogue har startats av Nederländernas Ministry of Infrastructure and the Environment för att erbjuda en plattform för diskussioner mellan klimatforskare om viktiga klimatrelaterade ämnen som är av intresse för både forskarkolleger och allmänheten. Målet med plattformen är att utforska hela skalan av åsikter som forskare har i dessa frågor. Den första   →

Konsensus: Arktis kommer inte att bli verkligt fritt från havsis

Årets rekordlåga isutbredningsareal i september har givetvis väckt frågor om ett framtida Arktis utan havsis på sommaren. Följdfrågor är vad den stora avsmältningen beror på, hur mycket som beror på naturliga variationer och hur mycket som beror på AGW. Ytterligare frågor berör om Arktis kommer att bli isfritt och i så fall när eller om   →

Arktiska folk och klimatet

Idag på DN debatt finns ett svar på artikeln i papperstidningen från den 26.11. Artikeln är skriven av tre professorer från Umeå och handlade om hur klimatet drabbar hälsan hos arktiska folk. Många av oss reagerade på det orimliga i att göra denna koppling och mitt svar är avsänt som ledamot i  Stockholmsinitiativet. Vi välkomnar   →