januari, 2020

Aktivism istället för vetenskap

Länk: Om vetenskap versus aktivism. Att bemöta sin meningsmotståndare med ett mer eller mindre brutalt tystande istället för med sakliga argument är alltmer populärt, och tyvärr ofta sanktionerat av beslutsfattare i maktställning, idag. Det är Leninistisk, Stalinistisk, Hitleristisk, Maoistisk taktik och kännetecknar överhuvudtaget alla revolutionära rörelser. Eller som Mao sade ”Politisk makt växer ur en   →

Öppen Tråd

Varför har vi en sådan mild vinter i Europa? Tja, vi verkar bara ha tur (eller otur, enligt en del) 🙂 Jetströmmarna som låser fast lågtrycksbanorna veckar sig vackert enligt ovanstående karta. Här är veckans öppna tråd för fri diskussion om väder, klimat och energi. Trevlig Helg, önskar Redaktionen

Vad har hänt med den akademiska miljön?

Tidigare har jag skrivit om förfallet på Chalmers där Martin Hultman ska åsiktsregistrera “klimatförnekare”. Liknar Stasi fast registreringen sker elektroniskt. Regeringen Löfven står bakom via Energimyndigheten som anslagit sex miljoner kronor. En av våra läsare och kommentatorer Rolf Hammarling har inkommit med synpunkter och kommentarer till KTH-rapporten “Framtider bortom BNP-tillväxt” samt korrespondens med ansvariga på   →

280 ppm – så säkert som amen in kyrkan

En pelare som klimathotet behöver för att hålla sig uppe är att de nivåer på koldioxidkoncentrationen som vi idag ser i atmosfären är bortom allt som vi sett under hundratusentals år. Så sent som i november i fjol så deklarerade DN:s vetenskapsredaktion att vi nått nya rekordnivåer. “Halterna av koldioxid har inte varit så höga   →

Plast, plast och mera plast

De senaste månaderna har jag med stor glädje kunnat notera hur KU fått nya yngre och mycket, mycket duktiga skribenter. Jag beundrar alla ni som kan ladda ner från en databas och sedan behandla de data ni får. Det är tyvärr någonting jag aldrig lärt mig och om jag inte råkar få en veckas intensivkurs   →

Tankar om klimatkänslighet

Något som vi återkommer till är den så kallade klimatkänsligheten dvs hur mycket temperaturen stiger vid en fördubbling av koldioxidnivåerna. IPCC har som vi nämnt förut propagerat för en klimatkänslighet inom intervallet 1.5 C – 4.5 C och har med små förändringar hållit fast vid detta sedan sin första rapport 1990. Ett klimathot kräver en   →

Öppen Tråd

Varning! Många som skriver, kommenterar och läser denna blogg går emot den KONSENSUS som anses råda om klimatet. Här tillåter vi nämligen en öppen och pluralistisk diskussion som bygger på sakliga argument. Så, ni fortsätter att följa oss på egen risk! Trevlig Helg, önskar Redaktionen

Kompletterande uppgifter

Jag har gjort till en regel att tro på (nästan) allt som sägs. Det finns ofta ett korn av sanning i det mesta som sägs eller skrivs. Bekymret är det där som jag minns från gamla amerikanska TV-serier med domstolsförhandlingar “the truth, the whole truth and nothing but the truth” eller på ärans och hjältarnas   →

Kända politiker som är klimathotsskeptiker – del 2

Vi fortsätter att granska politiker som är klimathotsskeptiker. Att vara klimathotsskeptiker innebär att man INTE tror på att globala uppvärmningen blir stor och får en dramatisk katastrofeffekt. Politiker kan ofta svänga och vara otydliga. Taktiken spelar en överordnad roll. Så se dessa politiker jag omnämnt som klimathotsskeptiker som ett litet urval. Jag har inte tagit   →

Skräp in, skräp ut

Den databas som ligger till grund för de flesta globala markbaserade temperaturserier heter Global Historical Climatology Network (GHCN) och administreras av den amerikanska vädertjänsten NOAA. Bland annat är GHCN grunden för de två stora markbaserade temperaturserierna GISS och HadCRUT. (Tack Mats Rosengren för att du har gett mig en introduktion till GHCN). GHCN är en   →