oktober, 2018

Återblick till KTH-mötet 2006, sevärda tidsdokument

Jag fick nyligen en påstötning från utlandet med en fråga om jag inte hade de gamla videofilerna från den avslutande paneldiskussionen kvar. Datorn de låg på har ju pensionerats, och mötets webbsida likaså. Jag hittade videomaterialet på DVD, och lade nyligen ut det på YouTube – i mycket högre kvalitet än det hade på webbsidan. (YouTube   →

Inget nytt under solen

Har det hänt något viktigt inom klimatforskningen under senare år? Det kommer naturligtvis en strid ström av artiklar, men förändrar de bilden mer än marginellt? Det som också pågår hela tiden är att mängden data ökar. Men förändrar det bilden av hur klimatsystemet fungerar? Vi vet att det som driver luftens och vattnets rörelser är   →

SwebbTV: Kan vi lita på vetenskapsprogrammen?

Med anledning av ett program i radions P1, Vetandets Värld, så samtalar Mikael Willgert och Peter Stilbs om den vetenskapliga kvalitén på dessa program. Peter var själv inbjuden att delta i ett program om klimatet och förespeglades då att hans roll var att lägga fram klimathotsskeptikernas argument. Hans inlägg klipptes ned till två och en   →

Al Gore: IPCCs rapport var ”uppskruvad”

Från WUWT Vi har ju alla hört från FNs klimatpanel (IPCC) om hur mycket elände som väntar oss om vi inte satsar biljoner dollar varje år på att hålla temperaturen under 0,5 graders uppvärmning jämfört med idag. Men många har nog också misstänkt att IPCCs senaste rapport överdrivit vad denna lilla uppvärmning skulle innebära. Inte   →

Öppen Tråd

Håhåjaja, så var det dags igen.Staten beskattar oss på en timme, utdelningen kommer inte förrän till våren. Transaktionskostnaden är inte försumbar. Vi får trösta oss med öppen tråd om väder, klimat och energi så länge. Trevlig Helg, önskar Redaktionen

Klimatbekämpning i Grönköping

Rolf Oward rapporterar om senaste PK-nytt från Grönköping: En snabbavveckling av dagens motbjudande tillväxtsamhälle ligger som vanligt nära till hands, säger lokalavdelningen av Miljöpartiet (mp) i Grönköping ett aktuellt upprop, icke minst med tanke å att vi snart förhoppningsvis komma in i en lovande lågkonjunktur med därtill hörande ytterst låga halter av giftet koldioxid. Ledamöter   →

Orkanerna blir varken starkare eller fler

Varje gång det blir en kraftig orkan så försöker svensk gammelmedia överdriva styrkan och koppla orkanen till klimatförändringarna. Med kraftig orkan avser jag här en kategori 3 eller högre. TV4 skriver att orkanen Michael 2018 är den “kraftigaste orkanen på 150 år”. Detta är inte sant.   Tv4 har svårt med fakta om orkaner Sveriges   →

Åke Ortmark 1929-2018

Åke var en av de absolut viktigaste personerna vid Stockholmsinitiativets tillblivelse år 2008, något som kanske inte alla våra läsare och kommentatorer känner till. Själv hade jag den stora äran att träffa denne levande legend några gånger, och också att medförfatta en debattartikel i Expressen med honom för några år sedan. Den hade nog aldrig kommit   →

Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves

Det finns en sak jag gärna skulle vilja veta någonting om. Det är hur många svenskar det finns som i högre eller lägre grad tror på att världen hotas av en global klimatkatastrof på grund av mänsklighetens användning av fossila bränslen. Det finns naturligtvis många olika grader av en sådan tro. I ena änden har   →

Nya rapporter om vindkraftens negativa effekter

WHO varnar för att vindkraften utgör en hälsofara Som tidigare studier pekat på så utgör vindkraftsbullret en hälsofara. WHO (FNs Världshälsoorganisation) har gjort en sammanfattande analys som bekräftar detta: Sömnstörningar, hörselskador, ökat blodtryck och hjärtproblem. WHO rekommenderar en “reducerad ljudnivå från vindkraftsverk under 45 decibel, då ljud från vindturbiner över denna nivå kan orsaka allvarliga   →