juli, 2017

Varning för kalla dagar

Har jag nu bestämt mig för att argumentera för att mer koldioxid är bra för livet på jorden och för mänskligheten, så är det väl bara att fortsätta på den inslagna vägen. Något som de flesta skeptiker är väl medvetna om är att kyla i de flesta avseenden är sämre än värme. Det finns en   →

Vi ska slåss för ett bättre klimat

I Förenta Staterna har man länge talat om ”climate wars” om en häftig debatt mellan IPCC-troende och IPCC misstroende. Förmodligen är den mediala övervikten nästan lika total där som här, men det finns, och har länge funnits, ett par viktiga skillnader. Den första är att det har funnits ett par senatorer, med Marc Morano som   →

Öppen Tråd

Varmt, svettigt och stickigt. Men ett tillfredsställande jobb med att få höet på stör och hässja. Här på Klimatupplysningen så är det dags för veckans öppna tråd. Varsågoda. Trevlig Helg, önskar Redaktionen

PM2,5 -hotet, ännu ett korthus

Nu, när det globala koldioxidhotet fått en rejäl törn, belyser Mr JunkScience.com dvs Steve Milloy ytterligare en kostsam miljöhotsbubbla. PM2,5 står för Particulate-Matter pollution, luftpartiklar med en diameter på högst 2,5 µm (mikrometer). Dessa partiklar har både naturligt och antropogent ursprung. Miljörörelsen påstod i slutet av förra seklet att innehållet i vanlig utomhusluft var dödligt   →

Här finns inget att se, cirkulera!

Vi har ju fått vänja oss vid att svensk media helt enkelt ignorerar uppgifter som i klimatsammanhang skulle kunna uppfattas som lugnande. Om isen på Grönland smälter ovanligt mycket ett år så blir det morgonsoffor och långa intervjuer men om isen smälter ovanligt lite förbigås det med största möjligt tystnad. Är det ett värmerekord i   →

Det är molnen som gör det?

Klimathotets grund är föreställningen att halten av koldioxid är vad som främst styr förändringar i klimatet. Alla andra faktorer tros ha mindre betydelse. Den föreställningen går inte ihop med vad som är känt från tidigare klimatförändringar, från borrkärnor i is, havsbotten och på land. Till och med de troende måste erkänna att något annat än   →

Den oväntade klimatutvecklingen

Bild: Så här föreställer sig tydligen vissa klimatalarmister att den globala uppvärmningen går till. De senaste satellitmätningarna från University of Alabama i Huntsville bekräftar att den starka El Ninon definitivt är över. De globala temperaturerna ligger återigen i paritet med den långa utplaning av temperaturen som föregick den. I ett tidigare inlägg berörde jag ett   →

Öppen Tråd

Foto Lars Mellblom: Under brunsten brukar bockarna ursinnigt angripa gräs och annan vegetation och kasta det högt upp i luften för att imponera på geten. Ibland fastnar gräset i hornen som på den bifogade bilden. Med bilden i åtanke så kanske vi också kan fundera på politikernas krumsprång i det gröna i Almedalen under den   →

Regeringen Löfven betalar miljarder till FN:s gröna klimatfond

FN har en grön “klimatfond”, Green Climate Fund (GCF), som regeringen Löfven kommer att betala flera miljarder kronor till. Påverkan på klimatet är försumbart utan det handlar om att överföra pengar från de rika i-länderna till de fattigare u-länderna. Sverige har lovat betala $581.000.000 (4,9 miljarder kronor) till GCF. Per capita gör det Sverige till den   →

UAH juni 2017 + 0,21

Temperaturmätning mätt med satellit enligt UAH visar + 0,21 grader Celsius högre än medel 1981-2010.