oktober, 2016

Att klimatpåstå på olika sätt – men är något rätt alls?

Vi blir ju dagligen matade med olika påstånden via media och vetenskapliga artiklar, som snart glöms bort. En gemensam nämnare är att alla klimatförändringar är av ondo – även om jag personligen fruktar en global avkylning, så skulle jag välkomna en varmare värld. I en sådan har det ju ofta påståtts att det skulle bli   →

Den sårbara och instabila elproduktionen

Vindkraften skulle ju vara räddningen för planeten. Den skulle inte bara vara billig och planetekonomiskt hållbar utan också en pålitlig leverantör av el. Istället ser vi hur den får katastrofala följder i land efter land där mängden vindkraft börjat bli en mer än bara en marginell företeelse. Svenolof Karlsson skriver om en ny studie av   →

Öppen Tråd

På Wikipedia kan vi bl.a. läsa: “Ekorren efterlämnar sig kottar som är ofullständigt rensade”. samt “Ekorren kommer inte alltid ihåg var den gömt maten och får därför leta efter den igen när det behövs.” Ekorren är alltså en disträ slarvpelle – men charmig 🙂 Här är veckans öppna tråd om väder, klimat och energi. Trevlig   →

Fredagsroligt: Kurs i att vara en hållbar människa

Rolf Oward vill att vi skall förbereda oss för framtiden genom att gå en kurs. Är du hållbart klimatanpassad? Är du inte säker på att du är långsiktigt hållbar? Vill du veta om du är koldioxidneutral, avtryckssmart, miljöriktig och utsläppssäker? Rent av energieffektiv? Ett smidigt sätt att kontrollera sin trendriktighet och befästa sin politiskt korrekta   →

Öppet möte om klimatförnekare

Ibland kan det vara skönt att resa bort några dagar. Det brukar åtminstone ha det goda med sig att man hamnar i ett sammanhang där ingen bryr sig om hur klimatet kommer att utvecklas de närmaste decennierna. Det närmaste jag kom var att jag på flyget fick ett intressant samtal med min granne, där vi   →

Konferens om klimatalarmism

Lena Krantz håller i världens första forskarkonferens om klimatalarmism. Varför arrangerar ni en konferens om människors larm eller överdrifter inför vetenskapliga resultat om klimatförändringarna? – Vi vill försöka förstå och ta frågan om människors alarmism på allvar. Vi har känt till problemen och osäkerheterna i klimatvetenskapen sedan slutet av 1990-talet. Varför fortsätter klimatåtgärder som är   →

Folkligt uppror på Lidingö mot politikers gröna flum

Dagens inlägg handlar om ”klimatpolitik” på kommunal nivå. På Lidingö har det stormat ordentligt kring anläggande av en snabbcykelbana och ta utrymme från biltrafikanterna. Norra Kungsvägen – Lidingö den 21 oktober På bilden ovan ser vi staketet – i folkmun nu kallad Berlinmuren – som avgränsar snabbcykelbanan mot övrig bil/busstrafik. Till vänster ser vi den nuvarande gång/cykelvägen.   →

Konferens om klimatförnekelse i Norrköping

I veckan (27-29 oktober) arrangeras konferensen ”Scrutinizing climate denialism in a warming world” i Norrköping. Bakom arrangemanget står Martin Hultman från Tema Teknik och Social Förändring på Linköpings Universitet. Jag träffade Martin första gången i slutet av 90-talet då vi båda studerade på de nystartade utbildningsprogrammen Kultur Samhälle och Mediegestaltning respektive Samhälls och Kulturanalys på Campus Norrköping.   →

Fler nyheter från Grönköping

Här kommer fler radikala klimatnyheter från Grönköpings utsände Rolf Oward: Nytt förslag från Miljöpartiet (MP) i Grönköping:Obligatorisk klimatinkludering– en demokratisk självklarhet! I syfte att ingen skall känna sig utanför, har Miljöpartiet (MP) i Grönköping under ledning av dess t.f. taltratt Lizette Ruda (MP) låtit utreda frågan om huruvida obligatoriskt frivillig klimatinkludering skall gälla även sådana personer,   →

Klimatnyheter från Grönköping

Exempel å Grönköpingsbo, vilken vill fortsätta utbyggnaden av hållbar kärnkraft Cirka tre av fyra grönköpingsbor vilja behålla och t.o.m. utbygga kärnkraften. Detta framkommer av en opinionsmässig undersökning, vilken GRÖFO genomförde under förra månaden. -Detta visar att vi än hårdare än tillförne måste gå in för att omedelbart avveckla kärnkraften, kommenterar Miljöpartiets (mp) t.f. taltratt, E.   →