maj, 2016

Försommarförundran

I torsdags-fredags förra veckan skrev jag på resande fot ett inlägg utgående från främst ovanstående artikel i NWT, och har grubblat över de underliggande skeendena sedan dess. Då det nu bara några dagar senare åter är min tur att skriva något tänkte jag anknyta till nämnda inlägg. Jag vill dock klargöra att det är ganska   →

Den vår de svage kalla höst

Jag brukar medge att jag inte vet om jordens medeltemperatur kommer att stiga eller sjunka de närmaste decennierna, däremot tror jag mig veta att en lättare avkylning skulle vara värre än även en ganska stark uppvärmning. Det finns flera aktuella blogginlägg eller vetenskapliga artiklar som ger mig stöd för denna uppfattning. En inte alldeles ny   →

”Miljövänner” skyddar fågeldödarna

The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) hjälper vindindustrin att dölja den mörka sanningen: Vindkraften dödar miljontals fåglar som inte hinner undan de roterande vindkraftsbladen som kan ha en hastighet på över 300 km/tim. RSPB är ofta remissinstans beträffande planläggning av nya vindkraftsparker i Storbritannien men godkänner då uppförandet av dessa utan några   →

Klimatnyheter från Grönköping

Här är ett, förhoppningsvis återkommande, litet gästinlägg av Rolf Oward. Han är en mångårig medarbetare i Sveriges största humortidning Grönköpings Veckoblad (www.gronkoping.nu). Copywriter till vardags. Skriver helst om teknik och naturvetenskap. Verkställande utskottet i MP (Miljöpartiet) i Grönköping Då verkställande utskottet i Miljöpartiet (MP) i Grönköping kommit fram till att koldioxid är en förorening, låter   →

Öppen Tråd

SMHI: “Slut för säsongen. Den 25 maj 2016 fanns det inte mätbart snödjup vid någon av SMHI:s stationer. Det är därmed inte längre meningsfullt att uppdatera snödjupskartan. Notera dock att det ännu finns snö i högre fjällterräng, men där har SMHI inga snödjupsmätningar. ” Så då vet vi det. Här är veckans öppna tråd med   →

Försommarreflektioner

Förra veckan passerade KU-bloggen 6000 inlägg, så jag roade mig att kolla författarstatistiken. Av de nuvarande skribenterna har Ingemar strax över 700 inlägg och jag strax under 700 (inkluderande de tidigare “Fredagsroligt”). Vi blev ju båda en gång samtidigt inkopplade som skribenter, när Maggie ville ha avlastning. Hon har dock ett ointagligt försprång, med nära   →

Skräp, skräp, skräp och mer skräp

  Jag roade mig med att titta på TV-serien “The Island i helgen”. 14 kvinnor och 14 män släpps av på varsin tropisk ö och så ska de överleva sex veckor själva. Något som slog mig var hur förbaskat mycket skräp det fanns på de här två öarnas stränder. Det var inte lite plast och   →

Alla dessa hycklare – politiker och kändisar

Hycklare är personer som predikar en viss livsstil utan att själv följa det man förespråkar. I de flesta fall verkar man inte tro på det heller. Vi ska idag titta på några klimat- och energihycklare. Leonardo DiCaprio är en av de värsta hycklarna. DiCaprio talade nyligen i FN i samband med Parisavtalet och sa att   →

Happer´s Statement om Dagens Korsfarare och Mänsklig Dårskap

I höstas startade William Happer CO2 COALITION Carbon dioxide, a nutrient vital for life. http://co2coalition.org/ I styrelsen och bland rådgivarna finns många välkända och väl meriterade vetenskapare och tillsammans har de skapat en insiktsfull och inspirerande webbplats (Se under About). På bloggen duggar inläggen inte tätt men de är alltid intressanta t.ex.: “Scientific silencers on   →

Häxjakten på skeptiker får mothugg

Det finns många som av olika skäl har intresse av att hålla igång klimathotspropagandan. Den ger politiska vinster för en del, ekonomiska vinster för andra. Den senaste kampanjen är av legal natur och peakade i mars. Al Gore och ett gäng amerikanska åklagare presenterade då sin plan att åtala oljeföretag, framförallt Exxon, för att medvetet   →