oktober, 2015

Öppen Tråd

Var rädd. Var mycket rädd! Jorden brinner upp om vi inte bekämpar koldioxiden. Världens öde ligger hos FN och IPCC i Paris, förlita er på public service.. Allt motstånd är moraliskt förkastligt. – Men här på klimatupplysningen kan vi ta det lugnt med en öppen tråd om väder, klimat och energi. 🙂 Trevlig Helg, önskar   →

Läsarbrev om solel

Här är ett brev från en av våra läsare, Göran Johansson, som jobbar inom solcellsbranschen. Här på Klimatupplysnigen välkomnar vi alltid inlägg från kunniga skribenter som berör klimat- och energifrågor. Göran skriver: Jag är en trogen läsare av Klimatupplysningen och vill med nedanstående bringa lite info om solceller för generering av el till nätet. Jag   →

Kristallen den fina

Det har varit problem att fånga in koldioxid från atmosfären. Ja i alla fall fram till nu. I ett internationellt samarbete har forskarna nu fått fram ett nytt material som har fått namnet SGU-29, efter Sogang University i Korea. De tidigare problemet har handlat om att skilja koldioxid från vattenånga vilket alltså har varit svårt i   →

Öppet brev till Johan Heimer

Hej Johan, det var intressanta upplysningar du kom med i din stort uppslagna beskrivning av klimatfrågan i Upsala Nya Tidning i söndags (den 25 oktober). Jag skulle gärna ha velat bemöta din artikel med en egen debattartikel i papperstidningen, men eftersom all erfarenhet visar att en sådan debattartikel inte skulle bli publicerad, så väljer jag   →

Paris, energi och FNs fantasivärld

Enligt all tillgänglig information om förhandlingsläget inför Parismötet i början av december så kommer man inte att kunna åstadkomma något bindande, globalt avtal om en nedskärning av koldioxidutsläppen. Tvärt om så aviserar Indien, Kina, Polen och flera andra länder om en fortsatt ökning av koldioxidutsläppen. Indien, Kina och andra s.k. BRIC-länder vill ha ut så   →

Religiösa ledare föredrar klimatbekämpning framför bekämpning av fattigdom

I ett av de många mejl som dagligen dråsar in i min brevkorg så blir jag informerad om att 154 religiösa ledare nu har gått samman och uppmanar politikerna att fasa ut all användning av fossila bränslen i världen till 2050. De har undertecknat ett manifest (COP21_Statement_englisch) som de skickat till ”Executive Director of the   →

Öppen Tråd

Otäckt väder på sina håll. Veckans öppna tråd om väder, klimat och energi. Ha en trevlig Helg! önskar Redaktionen

Lite fredagsroligt(?) igen

Ganska overkligt – men jag tror tyvärr SVT’s nyhetsankaren inte begriper mycket bättre … Peter SProfessor emeritus i Fysikalisk Kemi vid KTH. Klimatdebattör sedan 2003.  

Våra vanliga alarmister överträffade av en ny generation?

Senaste elektroniska numret av Nature har en preview av ovanstående arbete. För de flesta befinner det sig dock sig bakom en betalvägg. Innehållet är anmärkningsvärt, och går ut på att författarnas “model” förutsäger att den framtida ekonomiska utvecklingen i världen har ett optimum vid en global medeltemperatur av 13 grader Celsius…Man baserar det på bland annat   →

Ännu ett definitivt bevis för “klimatförändringen” faller i glömska

I måndags tog SVT’s Vetenskapens Värld upp ovanstående (ca 34 min in här), som ju redan figurerat i andra media en tid, exempelvis här. Jag orkade inte se programmet, då jag känner att jag närmast blivit allergisk mot programledarinnan. Nu lyssnade jag bara på ljudet på SVT Play, men det var nu än värre –   →