juni, 2015

Sommarlästips för hängmattan

Det verkar trots allt bli lite sommar när detta läggs ut på KU den 30.6. Jag har själv varit någon vecka på en plats utan det Internet och den telefonförbindelse man blivit van vid – lite frustrerande att vakna på morgonen och finna att man inte ens har “Service” på telefonnätet. Jag fick istället inrikta   →

Att kasta pengar i sjön..

I vanliga fall brukar jag inte skriva om vindenergi här på bloggen. I första hand därför att flera av våra skribenter är bättre inlästa på detta område än jag själv. Jonny Fagerström är ofta gästskribent, och han är en av de ledande personerna i landet när det gäller att försvara enskilda fastighetsägare mot intrång från   →

Lidingö kommuns klimatlekstuga med skattebetalarnas pengar

Vi ska idag granska Lidingö kommun och vad de håller på med i klimatfrågan. Som väntat är det ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar. Lidingö kommun är inte unikt utan motsvarande planer finns säkert hos andra kommuner. Lidingö kommun har nu ute ett Miljöprogram för remiss och det är detta program vi ska granska. Vi   →

Öppen Tråd

Suck! Skall lågtrycksbanan brytas så att det blir sommar på riktigt? Här är veckans öppna tråd för fri diskussion om väder, klimat och energi. Redaktionen

Hockeyklubban och Ross McKitricks kapitel i Climate Change: The facts

En ny bok, Climate Change: The facts, som behandlar skeptisk kritik av klimatvetenskap och klimatpolitik har kommit ut, vilket jag skrev om i ett föregående blogginlägg. Jag avser att ta upp några av kapitlen i boken. Här diskuterar jag Ross McKitricks kapitel om den för alla här så välkända hockeyklubban. Jag försöker också relatera vad   →

En obekväm resa – del 4

Så kom det stora avslöjandet. Jag var inbjuden till en disputationsfest som ägde rum i källaren på Café Broadway i Norrköping. Nästan exakt två år senare skulle jag uppträda med mitt band på samma plats. Det var min favoritpub och det hela hade en stor symbolisk betydelse för mig. Vi inledde med att framföra låten   →

UNCHE, indoktrineringen och COP21

När Olof Palme lämnade ministerposten för skolväsendet för att bli statsminister 69/70 var en ny värld i antågande. Han lämnade efter sig en uppdaterad läroplan för grundskolan och var väl medveten om att världens första globala miljökonferens i FN-regi, UNHCE planerades. UNHCE eller Stockholmskonferensen och läroplanen skulle var och en på sitt sätt förändra världen,   →

Grekland och Polen satsar på kol

Det talas mycket om Grekland i dagarna. Det är framförallt landets dåliga finanser och behov av nya lån som diskuteras. Mindre känt är kanske att Grekland också haft ett stort och dyrbart program för att bygga ut sin ”förnyelsebara” energi; sol- och vindkraft. Nu har man emellertid nått vägs ände och anser sig inte längre   →

Solen, havsströmmar och trappan

Bild: Shaviv, Financial Post I en op-ed i Financial Post beskriver astrofysikern Nir Shaviv det nära sambandet mellan solaktivitet och havsnivån. När haven blir varmare så expanderar volymen och havsnivån höjs. Han menar att mer än halva värmeökningen under 1900-talet kan förklaras av solen snarare än av den ökande koldioxidhalten i atmosfären. Eftersom klimatpanelens modeller   →

Påvens nya religion

Nu har alltså påven anslutit sig till raden av makthavare som förenas i den stora klimatreligionen; FN, EU, Svenska Kyrkan mm. Det finns 1,2 miljarder katoliker i världen så det handlar ju inte om kattskit direkt om alla dessa skulle följa påvens bud. Den påvliga encyklikan tar klar ställning för den alarmistiska sidan i klimatdebatten   →