december, 2014

Gott Nytt År

Gott Nytt Klimatår 2015 önskar vi alla läsare och kommentatorer på denna blogg … och tänk på procenten i kväll 🙂 Redaktionen PS – från Peter Stilbs, kl 14 – jag kan inte låta bli att dela denna framtidsvy med KU’s läsare (den är från lokaltidningen i Stockholmsområdet “Mitt I” (som kommer i olika stadsdelsversioner))   →

IPCCs kardinalfel

Så här nära årsslutet kanske det passar att ‘räkna upp’ några av de viktiga svagheterna i IPCCs påstått vetenskapliga “bevisföring”. Den som påstås visa att jordens klimat är på väg mot en förödande temperaturökning och att den är orsakad av människornas fossilanvändning. Det blir “min” lista – preliminär, ofullständig och utan genomtänkt ranking – men   →

Lite mellandagsläsning om centrala klimataspekter

APS bjuder på gratisläsning av denna artikel, som bör intressera KU’s besökare. Artikeln finns både i HTML- och PDF-form (för nedladdning) Peter SProfessor emeritus i Fysikalisk Kemi vid KTH. Klimatdebattör sedan 2003.  

Omfattande klimatförändringar i Högskolevärlden

(I väntan på eventuellt ordinarie inlägg). Sedan ett antal år har jag med bedrövan bevittnat hur liknande stollerier (hela artikeln finns här) brer ut sig och infiltrerar alla nivåer på bland annat detta för landet viktiga lärosäte. KTH är inte ensamt, men tycks på senare år ha tagit en god ledning i sammanhanget. Tiden synes   →

Nej, polarisarna smälter inte

Bild: Express (h/t Anders H) De flesta svenskar är helt övertygade om att polarisarna smälter. Det är en sanning som trumpetas ut av våra ”experter” i stormedia ständigt och jämt. En del troende är så upphetsade över detta att de skriker ut sin förtvivlan på gator och torg och vill att statsministern gör något åt   →

Parallell värld – parallell vetenskap

Att klimatalarmismen har en mycket speciell bild av verkligheten kan man inte undgå att lägga märke till om man ser på det som miljörörelserna och de gröna politikerna förmedlar till allmänheten. Jag tänkte att det kan vara en poäng i att försöka samla denna socialt konstruerade bild av världen för att sedan se på den   →

Öppen Tråd

Frosten kom i hela landet under Julen, så det är väl dags att ta in hängmattan för i år 🙂 . Veckans öppna tråd för fritt valt ämne om väder, klimat och energi.

Julrepris: Klimatförändringar i klimatdebatten

Dagens repris illustrerar hur klimatdebatten har förändrats på senaste tiden i takt med att den globala temperaturökningen har gått allt saktare och kanske, enligt vissa klimatforskare, går mot en långvarig stagnation. Detta har ackompanjerats av en serie klimatvetenskapliga studier som tyder på låg klimatkänslighet. Jag såg ett nytt tecken på detta nyligen i form av   →

Det är tomtens fel

Stjärnorna gnistrar och glimmar och här sitter jag och rimmar   Jag rimmar om klimatets sång om den lilla ekorren i sin gång och om bäverns stora fång bägges fel att temperaturen steg   Men såklart är det den goda julegrisen som är orsak till den stora klimatkrisen och den ljumma decemberbrisen Ja felet är ju naturligtvis tomtens   →

God Jul

Josh är en välkänd skämttecknare och iakttagare av klimatdebatten. Englands stora satsningar på vindkraften har inte rönt några större framgångar, för att uttrycka det milt. Med variabel tillgång på el från förnyelsebart så får man ta till pålitliga dieselaggregat. Det sades också att klimatmötet i Lima fick ta till dieselaggregaten för att kunna hålla igång   →