september, 2014

Utbildning, politik och den vetenskapliga grunden

                                                                       Tema med variationer, med anledning av valet. Ja, valet är över och politikerna har fått visa upp sina obefintliga insikter och starka åsikter i klimatfrågan. Är denna sorgliga uppvisning representativ för större delen av befolkningen? Troligen inte hos dem med rejäl livserfarenhet och med ett sunt ”bonnförstånd” i behåll, men hur är det med   →

Termisk elektromagnetisk strålning i atmosfären – ett ofta missförstått koncept

Karl Schwarzschild (1873–1916, bild från Wikipedia) Detta tema (speciellt den del som handlar om “återstrålning”) har ju ofta varit uppe här på KU under åren i ganska animerade diskussioner. Strax efter det att jag började intressera mig för “global uppvärmning” ca 2003 fick jag via Yahoo-diskussionsgruppen “ClimateSceptics” kontakt med en person vid namn Hartwig Volz. Han hörde till kärnan bland   →

Under 2 grader

Den politiska målsättningen med att skära ned koldioxidproduktionen globalt har varit att jordens temperatur inte skall överstiga 2 grader C jämfört med ”förindustriell” tid. Det ser nu ut som att vi inte kan nå upp till 2 grader även om vi fortsätter att använda fossila bränslen som förut och fördubblar koldioxidhalten till 560 ppm. Den   →

Ett Rapid Response Center är inte tillräckligt

Bild: Richard Lindzen, Cato Institute Ibland funderar jag på Klimatupplysningens uppgift, särskilt när jag sitter och skall välja vilka saker som jag själv skall skriva om. Vi som följer klimatdebatten möts varje dag av en mängd artiklar, press releaser, medieinslag och blogginlägg som kan vara relevanta för en sådan här blogg.  Det skulle vara lätt   →

Öppen Tråd

Höstfärger. Här är veckans öppna tråd för diskussioner om väder, klimat och energi.Trevlig Helg! Redaktionen

Snöstorm i Alberta

Hur bildar man sig en uppfattning om något? Hur tar man ställning när två sidor står mot varandra? Hur väljer man sida? Ibland gör vi ”rationella val” men alldeles för ofta blir det den s.k. magkänslan som avgör. Och när vi gjort vårt val och sakta börjar ana att vi hoppat i galen tunna –   →

Klimatvetenskapen är inte avgjord

På begäran kommer här ett försök till översättning av forskaren Steven Koonins artikel i Wall Street Journal den 19 september. I ett sådant här översättningsarbete kan man ibland sitta och grubbla över den mest korrekta översättningen. Jag har gjort mitt bästa men om någon har något förslag till förbättringar tas de tacksamt emot. I så   →

Hycklaren Leonardo DiCaprio

Det korrumperade FN utsåg Leonardo DiCaprio som sitt “fredssändebud”  (UN Messager of Peace) inför folkets klimatmarsch i New York i söndags. Att kalla det folkets marsch påminner om kommunisttiden. Deltagarna var en salig blandning av folk med stor slagsida åt vänster och representerar knappast folket. Kommunistpartiet var där. Socialister och allehanda gröna organisationer var rikligt   →

Klimatkänsligheten – en andra rond

Klimatkänsligheten är den storhet som anger hur stor den globala temperturökningen blir om atmosfärens CO2-halt fördubblas. Den behandlas som en konstant, ty absorptionen av värmestrålning i atmosfären ökar logaritmiskt med halten av växthusgasen. Oenigheten inom klimatdebatten är kvantitativ – dvs ingen förnekar att närvaron av växthusgaser i atmosfären höjer den globala medeltemperaturen. Det som man   →

Året utan sommar och positiv återkoppling

I april 1815 skedde ett enormt vulkanutbrott från vulkanen Tambora (Indonesien). I iskärnor från både Grönland och Antarktis har man sett att den efterföljande ökningen av svavelavlagringar är den största på 5000 år. Detta utbrott är därför kanske det värsta under många tusen år. Utbrottet orsakade något som har kallats “året utan sommar” pga den   →