november, 2013

Lästips, uppdaterad

Läs gärna om den nya studien avseende fågeldöden på Näsudden här på Gotland. Hållbar elproduktion enligt Miljöpartiet, SNF och WWF. http://www.sofnet.org/sof/nyheter/2013/vindkraft-skordar-fler-fageloffer-an-man-trott/ Även om slutrapporten ännu inte är klar, kan det slås fast att vindkraftverken på Näsudden årligen dödar mellan 1000 och 1500 fåglar. Vad värre är, kan det konstateras att rovfåglar är överrepresenterade. Mårten Hjernquist   →

Öppen tråd

Tråden är öppen för våra läsares egna klimatämnen. Och allt som ni och vi eventuellt glömt bort att upplysa folk om 🙂 Redaktionen

Uppvärmningspausens definition och beräkning enligt IPCC

Det har på sistone blivit en hel del diskussion i kommentarerna här på Klimatupplysningen om hur uppvärmningspausen definieras och beräknas. Här diskuterar jag IPCCs behandling av denna fråga och illustrerar deras definition enligt kapitel 9 med beräkningar. I ett tidigare blogginlägg har jag diskuterat vad IPCC skriver om uppvärmningspausen. Denna har som bekant blivit alltmer   →

Jackelén måste välja klimatväg

Sture Åström och Klimatsans har fått in en debattartikel i tidningen Dagen. Efter diverse svenska biskopars ställningstagande för den klimatalarmistiska sidan, så uppmanas den nye ärkebiskopen att anordna en öppen diskussion om frågan innan hon också lägger locket på och inlemmar det hela i kyrkans dogmer. Uppdatering: Inlägg även i Eskilstuna-Kuriren Ingemar NordinProfessor emeritus i   →

I Haiyans spår

  Ingen kan väl ha undgått den fruktansvärda katastrofen i tyfonen Haiyans spår. Hela städer har fullkomligt utplånats och dödssiffran stiger för varje dag. Inte helt oväntat har människans utsläpp av CO2 getts skulden. Eva Franchell skriver i Aftonbladets ledare “Vem orkar bry sig om barnens framtid” att “vi vet att antalet stormar ökar”. Hon skriver   →

Det är kylskåpens fel

Vid frukostbordet igår läste jag på webben (DN kommer numera med posten någon gång efter lunch) att ”Forskarna funnit ett svar på varför temperaturökningen avstannat de senaste 15 åren”. Jag blev naturligtvis nyfiken, ännu en ad hoc förklaring eller en helt ny och intressant teori? Det visade sig att svaret var Montrealprotokollet som fasat ut   →

Gästinlägg: Magnus Cederlöf fortsätter

Den 22:a oktober skrev Magnus Cederlöf ett gästinlägg om Regional klimatuveckling som behandlade temperaturutvecklingen i regionen Uppsala-Stockholm för vilken det finns temperaturdata ända från 1700-talets andra halva. Han fortsätter nu med en diskussion av hur SMHI korrigerat dessa data och presenterar ett alternativ till de officiella kurvorna för Uppsala och Stockholm. SMHIs mystiska justeringar Av:   →

Gökungen

Häromdagen berättade Peter Stilbs om hur han blev skeptiker och snabbt hamnade i centrum för klimatdebatten i Sverige och dessutom genom den konferens dit såväl pro- som antagonister till koldioxidhypotesen bjudits in också blev en av de internationellt viktiga skeptikerna. Tyvärr är det ju fortfarande bara en handfull ”erkända klimatforskare” som öppet framträtt som skeptiker   →

Vad IPCC egentligen säger

Under den gångna veckan så har jag skickat nedanstående inlägg till den ena tidningen efter den andra. Men ingen har nappat. Artikeln tar upp vad IPCC faktiskt säger (och inte säger) om olika frågor angående klimatet. Många har utnämnt klimatfrågan till en ödesfråga för mänskligheten och den största frågan under detta sekel. Det är då   →

Pessimismen stor inför Warszawa

Det hörs inte så många optimistiska tongångar inför klimatmötet i Warszawa som börjar på måndag och skall hålla på ett par veckor framåt. De gamla förhoppningarna om att sådana här megamöten skall leda fram till några bindande internationella avtal är små. De som allra ivrigast driver på för att åstadkomma internationella avtal är utvecklingsländer som   →