juni, 2013

Almedagsveckan, då media och politiker träffas

Förgäves söker jag efter nyheter i veckan i svenska media om ”århundradets viktigaste fråga” och ”mänsklighetens ödesfråga”. Ni vet, den där frågan om klimatet som bl.a. Sverige lägger ned miljardtals skattekronor per år på. Men jag hittar inget av allt det som Klimatupplysningen har tagit upp. Eller som tagits upp i utländska medier. Vare sig   →

Gas, gas, gas!

Många brittiska tidningar har varit lyriska i några dagar över vad som kan vara de största skiffergasreserverna i världen.* På, eller rättare sagt under, brittisk jord har British Geological Survey hittat enorma fyndigheter av gas. Ett av fälten, the Bowland, är det största fältet i världen. Tillsammans med övriga fält överstiger gasreserverna troligen USAs totala   →

Hänt i veckan

Politiskt har veckan som gått haft sina poänger. Obama höll ett tal vid Georgetown-universitetet hemma i Washington, ett tal som milt uttryckt väckt debatt. Det var ett tal som välkomnades bland alla (tyvärr kanske alltför många) som tror på att det finns en allvarlig risk för att det på kort tid ska bli så mycket   →

Murry Salby, klimatvetenskaplig nytänkare som utmanar etablerade synsätt

Det finns uppdateringar i slutet. Murry Salby är en välmeriterad och välrespekterad professor, akademisk lärare och klimatforskare. Han har i en serie föredrag med sitt nytänkande utmanat de ledande kretsarna som representerar den IPCC-sanktionerade konsensuskulturen inom klimatvetenskapen. Han presenterar uppseendeväckande forskningsresultat som i grunden ifrågasätter etablerade uppfattningar enligt IPCCs konsensus. En viktig hypotes som han   →

Sol över Norden

Jag tycker synd om dem som till största delen läser och tar in alarmistiska tongångar. Exempelvis Facebookgruppen “Föräldravrålet” som bara postar inlägg i sådan anda. Så länge jag kunde skriva där la jag då och då upp positiva inlägg. Numera är jag bannlyst och censurerad, sådant vill de inte läsa. I måndags tittade jag för första gången   →

Obamas fagra tal

I tisdags höll President Obama sitt tal till nationen. Han skissade upp de planer han har för att tackla klimatförändringarna. Vill ni se och höra talet så finns det här:   Beroende på vem du frågar finns det olika åsikter om vilka åtgärder i hans plan som är bra och vilka som är dåliga. Vilka som   →

Skottlands miljö förstörs av vindkraftsindustrin

The Scottish Wild Land Group (en motsvarighet till Föreningen Svenskt Landskapsskydd) har slagits för att bevara det vackra skotska landskapet så att både människor och djur kan leva och njuta av det. Under mer än 30 år har man har lyckats med att stödja nationalparker och att restaurera ekologiskt viktiga områden. Man har pushat för   →

Hur framföra ett budskap?

Paul Nurse Jag tror att många av oss som är skeptiska till CAGW, dvs att människans utsläpp av koldioxid kommer att innebära katastrofala temperaturökningar, ofta hamnar i diskussioner med bekanta, arbetskamrater, eller inom familjen avseende fakta kontra den mediala bilden av klimathotet. Det är ofta svårt att koncentrera sig på ett eller ett fåtal argument   →

En fEUdal energipolitik

Diagrammet nedan ger en detaljerad bild av det ofta nämnda EU-beslutet att skära ner CO2-utsläppen till 20 % fram till år 2050. Man delar in efter utsläppskällor och intecknar framtida minskningar, så att summan blir precis 20 % under de 60 åren efter 1990. Jag har inte klart för mig vilken mänsklig aktivitet “Non CO2   →

Ny bok av Bob Carter m.fl.

Detta borde vara intressant läsning för de flesta på denna blogg. Boken beskrivs här, och kan också beställas via samma webbsida. Boken släpps som paperback den 1 juli via nämnda kanal. Den finns på www.amazon.co.uk – men för närvarande inte för svenska kunder. Som några kanske vet har Bob 2011 skrivit en annan bok i ämnet – “Climate – the counter-consensus”   →