maj, 2013

Hur kontroversiell är denna historiska artikel egentligen?

Figur från climate4you. När vi nyligen diskuterade bombkurvan och Revelleeffekten så kom diskussionen in på en artikel av Singer, Revelle och Starr (1992), se referens nedan. Artikeln anses kontroversiell och man har ifrågasatt Revelles roll som medförfattare. Så jag blev nyfiken och läste artikeln men jag fann en sakligt skriven text som inte är särskilt   →

Telge Energi igen …

En bekant såg massor av dessa affischer i Stockholm i morse. Är det överhuvudtaget lagligt att göra som Telge Energi? Ett svenskt vinstdrivande företag erbjuder materiell ersättning till dem som demonstrerar (till regeringen) för sänkt skatt på en vara som företaget säljer. Tänk om arbetgivareföreningen betalade folk för att demonstrera för sänkt arbetsgivareavgift. Vilket liv   →

Ack Värmeland du sköna

  De värmländska kommunerna Karlstad och Hammarö har gemensamt investerat i fem vindkraftverk som är placerade på Gässlingegrundet i Vänern.   Just nu, efter två års drift, går det inte så bra. Växellådorna fungerar inte som de ska vilket gör att ett vindkraftverk står helt stilla och tre fungerar hjälpligt. Reparationerna beräknas kosta 120 miljoner kronor. Eftersom leverantören   →

Om isbjörnar igen!

Skiss av isbjörn från Svalbard 2009 ( Lars Jonsson) Jag har i flera tidigare inlägg här på SI-bloggen diskuterat isbjörnen och dess status i Arktis, bl.a. här och här. Eftersom isbjörnen kommit att bli en symbol för AGW i Arktis tycks det finnas ett starkt intresse från olika organisationer av upprätthålla myten om en tydlig   →

Kraftindustrins fotfäste

Sedan flera decennier får jag tidningen “SvenskEnergi” från branschföreningen med samma namn. Det är en sammanslutning av  169 medlemskoncerner och cirka 380 företag, som vill åstadkomma goda förutsättningar för sina medlemmar. Man säger också att det är viktigt att regelverken gör det enkelt och bra för dagens och morgondagens elkunder. Vid läsningen av denna tidning   →

Lyssna på C-G!

Idag på morgonen så råkade jag av en slump ha på radions Ring P1. Och där var C-G Ribbing med en fråga om varför media för fram en så ensidig bild av den vetenskapliga diskussionen om klimatet. Lyssna här. Stormedia, som är så förtjusta i att diskutera med och om sig själva, är märkbart ointresserade   →

Bombkurvan en gång till

I augusti 2011 visade jag en dynamisk modell av kolcykeln där jag gav ett enkelt system av linjära differentialekvationer för att beskriva flödet. Syftet med modellen var egentligen enbart att ta reda på vad som skulle hända om vi ersatte fossila bränslen med förnybara. Mitt system utgick ifrån de modeller av kolcykeln som vi kan   →

Akasofu – ytterligare en meriterad klimathotsskeptiker

Syun-Ichi Akasofu har varit chef för International Arctic Research Center of the University of Alaska Fairbanks (UAF). Urspungligen kommer Akasofu från Japan. Akasofu var också chef för Geophysical Institute 1986-1999. Detta är den femte delen av artikelserien om vetenskapligt tunga klimathotsskeptiker. Tidigare artiklar har handlat om skeptikerna Nir Shaviv, Bob Carter, Roy Spencer och Richard S. Lindzen.   Akasofu anser   →

Positiva tecken från Naturskyddsföreningen?

Jag fick i morse detta utskick, som avviker tydligt från tidigare anda på Naturskyddsföreningen. Kanske några av bloggens läsare har lust att delta och lyssna? Föranmälan tycks nödvändig – länkar finns här, respektive här. Och man får tydligen en “gratis frukost”  😉 Peter SProfessor emeritus i Fysikalisk Kemi vid KTH. Klimatdebattör sedan 2003.  

Universitetens, högskolornas och forskningsfinansiärernas webbsidor och personaltidningar – andra sorgebarn i tiden

Morgonens eMail från Vetenskapsrådet (grundvetenskapens statliga finansieringskanaliserare) länkade till dess tidskrift Curie, vars innehåll blivit alltmer förutsägbart. Den ska ju vara riktad till forskarsamhället, men man finner nu exempelvis en huvudartikel som denna: Ack ja, och denne Johan Rockström figurerar överallt, tycks det. “Forskningsstiftelsen” som nämns visar sig vara “GreeNudge” – som vid närmare betraktelse visar   →