april, 2013

"Tillåten" vidskepelse?

I P1:s medierna sändes ett tänkvärt inslag häromdagen. Det framgick att man i P4 Sörmland regelbundet har ett inslag med en spåkvinna som spår i tarotkort. Lyssnarna  inbjudes att ringa och ställa frågor om sin framtid och be om råd angående personliga avgöranden. Ett exempel som återgavs var en lyssnare som undrade om hon skulle   →

Klimatvisa i Valborgstider

En dag som denna  kan passa med en visa, och efter ett glas eller två kanske man också klarar att snubbla lagom på versfötterna vid framförandet av de två sista raderna. Texten har nått mig på krokiga vägar, författaren är anonym –  och jag är inte inblandad i tillkomsten! Du ska inte tro det blir   →

Ny vecka

Som kanske de flesta vet så betyder ordet ”sabbat” helt enkelt 7. Den judiska sabbaten är alltså den sjunde dagen, vilodagen. Det innebär också att söndagen är den första dagen och måndagen den andra dagen i veckan. Så var det också länge även i kristna kalendrar – även om de kristna därmed fick vila innan   →

Hänt i veckan

Alltfler börjar ifrågasätta vindkraften. En grupp KD-politiker initierade en debatt om vindkraften i SvD. Här är ett citat från deras slutreplik: Systemet med elcertifikat har i verkligheten inneburit att en eluppvärmd villa fått en ökad kostnad om ungefär 1000 kronor per år. Ytterligare 7500 kronor per år tillkommer när elöverföringsavgifterna dubbleras så elnäten kan hantera   →

Har önskan om konsensus skadat forskningen?

I flera artiklar och rapporter har forskarna börjat ifrågasätta konsensustänkandet inom klimatforskningen. Det från politiskt håll pådyvlade kravet på klara och säkra besked från forskarsamhället har, menar många, tvärtom skadat den normala vetenskapliga processen. Konsensus, inte sanningen, har blivit klimatpanelens övergripande mål. Talet om ”konsensus” emanerar från det politiska uppdrag som FNs klimatpanel, IPCC, har.   →

Klimatet och mänsklighetens energiförsörjning

Jag fick i veckan ett mail från en av våra finska läsare, Lena Huldén, som tipsade om en bra artikel. I Finlands kommunistpartis husorgan “Tiedonantaja” ingick 2013-04-13 en artikel om hur mycket en eventuell övergång till förnybar energi skulle kosta globalt och för Finland i förhållande till GDP. Statistik och uträkningar presenteras. Artikeln har väckt stor kalabalik   →

Fredag, och gatan är inte sopad från grus än

Ja, ett steg i taget kanske man kan lösa världens problem? Själv minns jag från ca 1970 en Albansk gäst i 40-årsåldern vid Lunds Universitet, som stirrade i förfäran, och med ett ansikte som en fågelholk, på en stadsbuss, som framfördes av en dam i ungefär samma ålder. Kanske var det för att det var otänkbart   →

Hockeyklubban RIP

En ny intressant rekonstruktion av den globala temperaturen under de senaste tvåtusen åren har publicerats. Den bekräftar bilden av att hockeyklubban som lyftes fram av IPCC 2001 var ett extremfall i fråga om likheten med en hockeyklubba. Artikeln har väldigt många författarnamn: M. Ahmed, K.J. Anchukaitis, A. Asrat, H.P. Borgaonkar, M. Braida, B.M. Buckley, U.   →

Roy Spencer – klimatforskare och skeptiker

I min serie om kända klimathotsskeptiker har nu turen kommit till Roy Spencer. Jag träffade Roy 2009 i samband med hans tal för riksdagsledamöter där Stockholmsinitiativet hade bjudit in honom. I serien av inlägg om skeptiker har tidigare Nir Shaviv och Bob Carter varit med. Nir Shaviv är övertygat om att solen styr klimatet. Bob   →

CARBO-Extreme

Detta är inte namnet på något Underground-band eller Harmageddonfilm utan ett forskningsprojekt inom EU. Nyligen läste jag ett sammandrag i Nature (April 11 2013) avseende en forskningskonferens anordnad av just  CARBO-Extreme projektet. Kanske var det bilden av en stormfälld skog och titeln ”Wild weather can send greenhouse gases spiralling” som fick mig att höja ögonbrynen. Både   →