oktober, 2012

Englands vindkraftspolitik kapsejsar

Igår gick den brittiske energiministern, John Hayes, ut och deklarerade att ”enough is enough”. Det är fel att påtvinga kommunerna att acceptera ytterligare utbyggnader av vindkraften, menade han.  “We can no longer have wind turbines imposed on communities. I can’t single-handedly build a new Jerusalem but I can protect our green and pleasant land.” Premiärministern,   →

Vår dagliga hjärntvätt

Det var väl inte hjärntvätt i normal mening som Alexander de Large (här gestaltad av Malcolm McDowell, i sitt livs roll) utsattes för i Stanley Kubrick’s filmatisering av Anthony Burgess’ “Clockwork Orange”.  Kanske är det inte heller är det vad vi dagligen matas med, men analogin och likheterna är ofta tydliga i den vinklade och trunkerade informationsmängd vi serveras via media eller   →

Månadsrekordet för oktober slaget

Månadsrekordet för oktober är redan slaget med råge trots att det är en dag kvar på månaden. Antalet besök i oktober kommer att uppgå till ca 175 000. I december kommer vi att nå ett totalt besöksantal om 8 miljoner besök här på TCS. TCS har noterat en tydligt uppåtgående trend under 2012. Månadsrekordet slås nu   →

COP 18 – nytt klimatmöte

Den 26 november till den 7 december genomförs ännu ett i den ändlösa raden av sk klimatmöten, denna gång i Doha i Quatar. Den 21-23 oktober genomfördes också ett förmöte i Seoul i Sydkorea. Sverige vill få till stånd den andra åtagandeperiod i Kyotoprotokollet som utlovades i Durban. Kyotoprotokollet kommer inte att räcka för att   →

Om kunskap 3

Jag har i ett par inlägg här och här, diskuterat begreppet kunskap med en relativt lös anknytning till klimatfrågan. Den centrala punkten i mitt första inlägg var att den nya matematiken på 1600-talet egentligen gjorde hela den gamla kampen mellan rationalism och empirism mer eller mindre förlegad (eller med ett finare ord obsolet). Genom att   →

IPCC fortsätter med sitt fiffel

Här är en liten historia om hur det kan gå till i IPCC-världen. En artikel av Gergis et. al., ”Evidence of unusual late 20th century warming from an Australasian temperature reconstruction spanning the last millennium” påstod att 1900-talet var osedvanligt varmt i Australien. Men under Steve McIntyre kritiska lupp så visade det sig att Gergis   →

Nya rön bekräftar att sol och moln viktigare än CO2

I en artikel i Geophysical Research Letters har man testat klimatmodellernas uppskattning av låga moln i tropikerna och funnit att de överskattar deras eventuella positiva återkoppling med minst 50%. I själva verket så finns det studier som pekar på att molnen har en negativ återkoppling, dvs att de kyler ned snarare än förstärker en uppvärmning.   →

Gräl om energipolitiken inom EU

Dags igen för en snabbkoll på det energipolitiska spelet inom EU. Vi kan dock börja med att notera att varken Obama eller Romney berör klimatet eller energin i den amerikanska valdebatten. Många, inte minst från det klimatalarmistiska lägret, har uttryckt sin frustration över detta. Men det hjälper inte, klimatfrågan är ute. I Europa blir det   →

Det lilla KAN styra

Efter två veckors TCS-frånvaro känner jag ett behov att vara lite snäll mot våra motståndare  med en fundering om ett argument mot AGW, som då och då framföres. Den har ett visst fysikintresse, och dessutom kanske den lugnar Thomas.  Han brukar hävda att vi TCS-skribenter  aldrig  gör detta. Bilden ”Liten tuva stjälper stor lass” antyder   →

Märkligt fel i klimatvideo från USAs vetenskapsakademier

USAs vetenskapsakademier har låtit producera en video Climate Change: Lines of Evidence som redogör för vad klimatvetenskapen säger om hur människan påverkar klimatet genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser med mera. Här granskas videon med kritiska ögon. Mest anmärkningsvärt är att man i videon gör ett elementärt vetenskapligt fel. Man ger en felaktig bild   →