september, 2012

Diktat från 9,9%

Miljöpartiet ökar med 2,1 procentenheter till 9,9 procent enligt en Ipsosmätning som presenteras i DN. Sämst är utvecklingen för C (3,7%) och V (4,9%) som tappar 1,2 procentenheter vardera. Den slutsats som jag drar av detta är att det pågår en dragkamp om gröna väljare mellan de partier som tydligast profilerat sig i klimatfrågan och   →

Grön energi i en dödsspiral

Är den ”förnyelsebara” energin inne i sin slutfas? Alltfler länder skär ned på sina subventioner till vindsnurror, solpaneler, vågkraft och biobränsle. Hittills så har man bara genom att hänvisa till klimatet fått statliga medel till sin produktion, utan något seriöst ifrågasättande av vare sig teknik eller ekonomi. Men nu är pengarna är slut och många   →

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen

d.v.s. den som gör en resa har något att berätta är ett tyskt talesätt som lär ha myntats av skalden Mattias Claudius (1740 – 1815). Ordagrant blir översättningen när någon gör en resa så kan han berätta något – vilket visar att antingen var det på den tiden bara män som reste eller så skulle   →

Fredag igen – se tillbaka och prioritera

Häromveckan kom en notis i media om en vägmaskin som tillåter trafik under reparationsmomentet – den ser ut så här: och är tänkt att funka på detta sätt Det fick mig att erinra mig en bok jag köpte på 70-talet – “Absolutely Mad Inventions” av Brown och Jeffcott – som innehåller ett 50-tal autentiska (tydligen beviljade)   →

Kritik av en video om årets isminimum i Arktis

Förra veckan recenserade jag Judith Currys diskussion av årets isminimum i Arktis. Denna vecka handlar det om en video som producerats av Peter Sinclair. De sätt som saken presenteras av Judith Curry och i Peter Sinclairs video skiljer sig betydligt. Jag anser att Peter Sinclairs video ger en ofullständig och vinklad bild. Peter Sinclair är   →

Mina barnbarns brist på stormar

Aktivisten och alarmisten James Hansen tillika klimatforskare och chef över GISS har skrivit boken Storms of My Grandchildren: The Truth About the Coming Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity. Titeln hänvisar till de våldsamma och extrema väderhändelser som Hansen menar att nästa nästa generation kommer att uppleva om vi fortsätter att använda   →

Avslöjande väljarstatistik och möjlig väg till "corrective action" mot de icke klimattroende

I morse noterade jag en intressant artikel om hur man med statistiska metoder kan avslöja valfusk – något som man anat eller tagit för givet – men inte alltid kunnat belägga i sak. Bildtexten sammanfattar: Election fingerprints. Two-dimensional histograms of the number of units for a given voter turnout (x axis) and the percentage of votes   →

Självförsörjande jordbruk och städer

För visioner om “hållbara samhällen” etc finns ju en underliggande tro på deras genomförbarhet. Tyvärr är det ju bara drömmar och illusioner. Verkligheten är istället  att finna i en samverkan mellan stad och landsbygd, och en reell teknisk utveckling. I vårt närområde har Botkyrka utanför Stockholm synts mest i spalterna, bl.a. med egna tänkta storskaliga växthus i flera   →

Is både i norr och söder

Nu, dagarna efter höstdagjämningen, har solens zenit passerat  ekvatorn och drar sig än längre söderut – bort från oss.  En tid som vi här uppe i norden vanligen brukar brista ut i klagan över det kommande mörkret och kylan. En viss förskjutning mellan väder och solhöjd gör att ismängden i Arktisområdet samtidigt passerar sitt årstidminimum.   →

Centerpartiet – rekord i floskler

Dags att granska några politiska partier. Var står de i klimat- och energipolitiken? Först ut är Centerpartiet – Alliansens gröna röst.  Granskningen sker via hemsidor och artiklar av ledande personer. Ett av problemen i Sverige idag är att skillnaderna mellan partierna är för små. Det är bra om det finns tydliga alternativ. Men det är   →