augusti, 2012

Har en sommarstorm lett till årets stora avsmältning av Arktis is?

Arktis is har kraftigt minskat i samband med en ovanlig och mycket stark sommarstorm under perioden 4 – 9 augusti. Men innebär detta att den extra stora isavsmältningen som vi sett denna sommar orsakades av stormen? Här diskuterar vi olika fysikaliska processer som kan förklara varför en kraftig minskning av isutbredningen skedde precis de dagar   →

Temperaturen driver CO2, inte tvärt om

Ole Humlum Det har länge varit känt att geologiska data från isborrkärnor visar på ett omvänt förhållande mot vad exempelvis Al Gores propagandafilm påstår. Enligt data från isborrkärnor så kommer ökningen av koldioxid klart efter en global temperaturökning. Men då handlar det om flera hundra års eftersläpning. I dag publicerar Global and Planetary Change en   →

Rädda Ojnare!

  Det är inte bara vindindustrin som förstör den svenska naturen. Nu är det företaget Nordkalk som vill anlägga ett kalkbrott mitt i området Bästeträsk på Gotland. Det är ännu inte klart i alla instanser om de verkligen kommer att få tillstånd till att anlägga kalkbrottet. Ändå har de redan börjat hugga ner träd i Ojnareskogen. Skogen ligger   →

Mer om oljeboomen i USA

Fram till helt nyligen var vårt kollektiva antagande att oljan var på väg att ta slut, skriver New York Times. Det var delvis en fråga om vad som verkade vara geologiskt ofrånkomligt. Det tog miljoner år för jorden att krossa plankton till fossila bränslen. Det är logiskt att tro att det skulle ta miljontals år   →

Har koldioxid huvudrollen?

Koldioxiden tilldelades definitivt huvudrollen i IPCC-rapporten från år 2007,  och utnämningen lyder i den svenska översättningen: ”Det mesta av den höjning av globala medeltemperaturer som observerats sedan mitten av 1900-talet beror mycket sannolikt på den observerade ökningen av antropogena utsläpp av växthusgaser.” Innebörden anges längre ner till att sannolikheten är minst 95%, att mer än   →

Obehagliga fakta för de "gröna"

Miljöpartiet påstår sig värna om miljön. Ett antal riksdagpartier försöker övertrumfa originalet. Värst är Centerpartiet med nya ”gröna sköna drömmar”. Även Vänsterpartiet tror sig vinna väljare på att vara ”grönast”. MP, c och v bildar en ohelig grön flumallians. Flummig för att deras fakta och bakgrund går inte ihop. Det handlar om drömmar som inte   →

När är en teori falsifierad?

Flogistonteorin var en allmänt accepterad kemisk teori för förbränning under 1700-talet. Den förklarade på ett utmärkt sätt sådana saker som varför vissa ämnen kan brinna, och hur vi kan framställa metall och varför den rostar. I korthet så säger teorin att brännbara ämnen innehåller flogiston som avges till den omgivande luften vid förbränningen. Många experiment   →

AP-fond slösar bort dina pensionspengar på vindkraft

I tidigare inlägg visades hur sjätte AP-fonden satsar i tvivelaktiga gröna projekt med mycket hög risk. Nu är det dags att granska hur Tredje AP-fonden brutit mot sina egna regler för att göra en misslyckad PK-satsning i vindkraft. Dessutom i ett bolag som förre centerledaren Maud Olofsson nu sitter i styrelsen för. Bolaget är Arise Windpower. Först   →

Karin Bojs nya hypotes

Karin Bojs har i DN 2012-08-23, Nyheter sid 9, analyserat den kalla och blöta sommaren i Sverige ur ett AGW-perspektiv (artikeln verkar endast finnas för prenumeranter). Här kommer en analys av Karin Bojs analys. Hennes artikel innehåller både en märklig hypotes och märkliga uppgifter om temperaturernas utveckling. Karin Bojs nya hypotes kommer redan i ingressen   →

Om koldioxidlagring i underjorden

Senaste Physics Today har ett kondenserat fritt läsbart referat av en studie i frågan. Kanske intressant för någon, och aktuellt på TCS, eftersom det togs upp igen i samband med Lennart Bengtsson’s Newsmillinlägg i förrgår. Personligen tycker jag koldioxidlagring och koldioxidinfångning på kemisk väg är närmast vansinniga idéer, av flera skäl. Ovanstående artikel behandlar några av riskerna och   →