juni, 2012

IPCC: Politik går före vetenskap

I en artikel i New Scientist rapporterar man om att IPCC nu formaliserat reglerna för hur medlemmarna väljs ut till den mäktiga ”bureau” som övervakar arbetet med rapporterna, nu närmast AR5. Man slår fast vissa kvoter från olika kontinenter. Exempelvis så skall det finns fem representanter från Afrika och fyra från Nordamerika (!), och varje   →

Peak Oil en realitet? II

Med anledning av inlägget om Kjell Aleklett i torsdags: Erik Lakomaa är ekonom och forskare med knytning till Handelshögskolan i Stockholm. I en Timbro-skrift från i våras går han igenom argumenten för och emot begreppet “Peak Oil” och förklarar varför det inte är ett meningsfullt begrepp inom de ekonomiska vetenskaperna. ”Peak Oil” är som analysbegrepp   →

Sommarrepris om moln och fasplansdiagram

Nedan följer en sommarrepris av en artikel om Graeme Stephens föredrag om moln vid AGU-mötet hösten 2011 och funderingar om vad detta betyder i samband med fasplansdiagrammen. Men dessförinnan kommer här en uppdatering om strålningsmätningar och fasplansdiagram. Saken är den att jag nu lärt mig hur jag själv kan ladda ner strålningsdata från CERES. Jag   →

Peak Oil en realitet?

I dagens SvD finns en artikel om professor Kjell Alekletts teorier om Peak Oil och hans nya bok, Peak Oil, som sammanfattar 10 års forskning inom området. Sammanlagt har de svenska forskarna nu publicerat et 20-tal studier i olika vetenskapliga tidskrifter. Kjell Aleklett bjuds in för att tala på OECD-konferenser och till utfrågningar i den   →

Science is a girl thing

Här är EU-kommisionens reklamfilm vars syfte var för att locka fler kvinnor att blir forskare:   Att öka andelen kvinnliga forskare från dagens 32 % är eftersträvansvärt men resultet blev inte så lyckat och filmen fick tas bort. “EU-kommissionen ville locka fler kvinnor att söka sig till forskarbanan men beställde en film bräddfylld med könsstereotyper, läppstift   →

Antarktis har smält förut

Rubriken på detta inlägget är direkt hämtat från en artikel på SVTs hemsida. Journalisten Nils Pejryd rapporterar om en ny studie med rubriken “Hydrologic cycling over Antarctica during the middle Miocene warmning” publicerad i Nature. Eller gör Nils verkligen det, rapporterar han om den nya studien? Om jag har lyckats tolka abstraktet rätt så har de fått fram vegetationsförhållandena vid   →

Klimathotet bra för FN:s och EU:s maktambitioner

Lars Bern på Newsmill: Korrumperad överstatlighet havererade i Rio+20 De två överstatliga maktorganen FN och EU har snabbt vuxit ut med omfattande staber med högavlönade diplomater och byråkrater och med olika beslutande, dömande och verkställande organ. De har idag skapat sin egen identitet och kultur. Till skillnad från suveräna nationalstater förfogar inte överstatliga organisationer över   →

Norska Forskningsrådet vill ha mer klimatforskning om naturliga orsaker

Norska Forskningsrådet har gjort en oberoende utvärdering om statusen på den egna klimatforskningen. Resultet för Norge var bra men det fanns också brister. Bland bristerna var att kunskaperna om hur naturliga orsaker påverkar klimatet var lågt. Enligt rapporten (min fetstil): Although the expressed political needs regarding science results primarily relate to the impact of anthropogenic greenhouse gasses,   →

Sagan om när Matilda och Emma fabulerade

Idag publicerades en lätt förvirrande (eller kanske förvillande) artikel med rubriken “Kallt och rekordmycket regn hittills i sommar” i DN. De två journalisterna Matilda Lindwall och Emma Löfgren rapporterar om det kyliga och regniga juni. Therese Fougman på SMHI ser än så länge inget hopp om en markant väderförbättring i sina modeller.  Till veckoslutet förväntas en   →

Rio+20 – ett stort frågetecken

Ja, här har skrivits en hel del om detta redan på TCS – bl.a. av Ingemar förra veckan – och så har vi ju Lord Monckton’s lysande summary på ca 10 minuter på YouTube – se den, om ni inte redan gjort det. Tänk om SVT kunde sända den oavkortad i Rapport, Aktuellt eller Agenda… Jag ville   →