februari, 2012

Glidningar

Gästinlägg av meteorologen, klimatologen och docenten Tage Andersson I mitt inlägg ”Trender igen” , TCS 120212, diskuterade jag glidande (löpande) medelvärden i fig 1 (nedan). För en tidsserie är ett glidande medelvärde av längden a medelvärdet för alla y-värden mellan x2-x1=a-1. Frågan är vilket x-värde ett sådant medeltal ska tilldelas. Programmet Excel som jag använt   →

Så talade Lindzen

 Richard Lindzen höll den 22 februari (i år) ett tal i House of Commons (rum 10). Han var inbjuden talare när organisationen “Repeal of the Climate Change Act” anordnade ett seminarium.  James Delingpole på The Telegraph är imponerad liksom Simon Carr på The Independent. Simon Carr “fann sig själv tro – eller acceptera möjligheten – att värme   →

Uppvärmningspausen väcker tankar om låg klimatkänslighet

Förra veckan rapporterade vi om hur uppvärmningspausen lett till diskussion av nya hypoteser för hur klimatet förändras som alternativ till IPCCs traditionella AGW-hypotes. För oss klimatskeptiker ligger tanken nära till hands att uppvärmningspausen beror på att klimatkänsligheten är låg så att effekterna av de mänskliga växthusgasutsläppen blir små jämfört med de naturliga klimatförändringarna. Här följer   →

En EU-politiker som är skeptisk till klimatpolitiken

Det finska energibolaget Katternö Energibolag är precis som alla andra energibolag väldigt miljö- och klimatsmart så där i största allmänhet, men de har en mycket läsvärd kundtidskrift som ger djup och bredd beträffande dessa frågor. Jag har tidigare här på TCS berättat om Patrick Moore. Det senaste numret är nästan helt ägnat åt klimattemat och   →

Ryssvärmen under nådens år 2010

Det har kommit en ny studie, “Reconciling two approaches to attribution of the 2010 Russian heat wave” publicerad i GRL (Geophysical Research Letters). Bakgrunden är att det kom två studier under 2011 där forskarna kom fram till olika ståndpunkter till om den ryska värmeböljan i juli 2010 var orsakad i huvudsak av människan (AGW) eller om den var   →

Undringar om AAAS-mötet i Vancouver

Som de flesta här på TCS har noterat avslutades nyligen AAAS årliga möte, i år i Vancouver. Innan det gick av stapeln framfördes kritik från miljöaktivisthåll att det hölls på en avlägsen plats (är inte Jorden rund – och är inte Vancouver sällsynt centralt och lättåtkomligt för många i Nordamerika och Asien?) – och i ett land   →

Ordförande i USAs klimatvetenskapliga etikkommission avgår på grund av bedrägligt beteende

American Geophysical Union har tillsatt en etikkommitté AGU’s Task Force on Scientific Ethics. Till ordförande valde man den kände klimatforskaren Peter Gleick som särskilt har debatterat etiska frågor i klimatdebatten där han starkt kritiserat klimatskeptiker för att argumentera oetiskt. Peter Gleick har nu erkänt att han genom att utge sig för att vara styrelsemedlem i   →

Miljöskadlig miljöomsorg

Så har det också nått min hemkommun, Österåker, ca 2 mil norr om Stockholm. Via en ny kommunal upphandling fördubblas i ett slag avfallstaxan, trots väsentligt sämre service. Den gamla avfallshanteringsfirman som troligen stretat emot, har ersatts med en ny. Informationen till de berörda innevånarna och eventuella opinionsundersökningar har i vanlig anda varit obefintliga, vilket kommunordföranden (M) i och för   →

Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten

Just nu pågår det som av många beskrivits som en vetenskapsfestival, det årliga möte för forskning i Nordamerika, som går under namnet AAAS (läses ”triple A S”). Jag som aldrig ser på TV vet inte om Sveriges Television bevakar evenemanget, däremot har jag med egna öron kunnat konstatera att Vetenskapsradion finns på plats. Eftersom det   →

Reella och virtuella pandemier

Den sista veckan har vaccinationskampanjen mot svininfluensan diskuterats livligt. Det man konstaterat är att denna influensa snarare var en ovanligt mild variant än en något farligare. Eftersom antalet ”svåra fall” inte var större i länder som avstod ifrån massvaccinering än i de som genomförde den så var de pengar som användes till denna kampanj helt   →