december, 2011

Diplomatiska klimatrealister

Figuren ovan är ett schema över de globala koldioxidflödena/år (pilar) och -depåer (boxar) uttryckt i Pg(= Gton). Detta är en uppdaterad version av ett diagram som finns i flera IPPC-rapporter, och som citerats några gånger här på TCS. Det finns även en version i Nationalencyklopedin som illustration till en artikel av Bert Bolin om globala   →

Kanada sparar 93 miljarder

Lena Ek ondgör sig över att Kanada nu hoppar av Kyotoprotokollet trots att ”landet redan drabbats av klimatförändringarna”. Sannolikt är det dock så att Kanada vet bäst själv hur det står till med detta och drar sina egna slutsatser av det.  

Monbiot som ljusspridare

  Godmorgon önskar jag alla TCS-läsare denna Luciadag.  Det är inte så många som ens har hört talas om fjärde generationens kärnkraft. Därför vill jag förmedla en artikel skriven av George Monbiot i The Guardian med rubriken ”We need to talk about Sellafield, and a nuclear solution that ticks all our boxes”. Om man bortser   →

Avhoppen har börjat

Kanada drar sig som första land formellt ur Kyotoprotokollet. Det tillkännagav miljöminister Peter Kent på måndagen enligt artikel i bla DN.  Även tilllännagivit via BBC.  

Verklighetens Durban, av Tommy Hammarström

I Durban nattmanglade och övertidsarbetade klimatförhandlarna för att få fram något slags dokument och hjälpligt skyla över misslyckandet, skriver Tommy Hammarström på ledarplats i dagens Expressen  

De onda, de goda, de rättfärdiga

Låt mig genast tala om att jag fruktar dem alla, men mest fruktar jag de rättfärdiga. Det tycks mig nämligen som om att vara rättfärdig rättfärdigar de mest orättfärdiga handlingar så länge som de riktas mot orättfärdiga. Vi människor har nog sedan urminnes tider varit vana att utpeka några som onda – vägen är nämligen   →

Söndagsdikt 11/12 2011

Här kommer en liten dikt som jag skrev 2009   Apokalyps   Du spänner ut mörka vingar slår några slag och lyfter ännu en gång   Jag ser på, besviken   när de matar höken ännu en gång   Ni förstår väl att ni när skuggor?   Ni förstår väl att ni tär kraften?   Ni förstår väl att när skymningen   →

Durban: Ännu en flopp

Jag har försökt följa vad som skrivits i olika länder om Durbanmötet. I amerikanska media skrevs det så gott som inget alls; ett knivmord i Georgia, en Egyptisk nakenbloggare, och ett förslag om att klä Eiffeltornet i växter skapade större rubriker. Något mer fanns det i tysk och engelsk press. Svenska stormedier är väl de   →

Bättre att anpassa än att stoppa

Är det inte uppenbart för de flesta: det går inte att med frivilliga och demokratiska medel försöka stoppa koldioxidproduktionen globalt genom bindande avtal som innebär avindustrialisering och/eller förhindrad ekonomisk utveckling? Möjligheterna för enighet mellan världens nationer ökar inte heller då allt fler beslutsfattare börjar bli medvetna om att den vetenskapliga grunden för kopplingen mellan koldioxid   →

UAH för november försenat – Uppdaterat med RSS

  För er som, liksom jag, ivrigt väntar på novembers globala medeltemperatur enligt UAH vill jag bara meddela att den har blivit försenad. Roy Spencer skriver på sin blogg om detta men anger inte någon prognos ang när det kan vara färdigt. —————————– Uppdatering ca 20:25 I brist på UAH publiceras härmed RSS grafer istället: Källa   →