juni, 2011

En verklig ekologisk katastrof

Någon som minns EHEC-smittan i Tyskland? Någon som hört mer om alla döda (33 ?) och sjuka. Knappast. Miljöjournalister och eko-aktivistgrupper vill helst tydligen inte veta av att smittkällan var ett ”ekologiskt jordbruk”, som använde sig av sällsynt olämpliga procedurer.  Saken togs nyligen upp av den internationelle kolumnisten Andrew Bolt, och finns vidare kommenterad i länken ovan   →

IPCC och dess tredje arbetgrupp, vad vill de egentligen?

Den IPCC-rapport om förnyelsebara energikällor som kritiserats för att Greenpeace haft ett alltför stort inflytande på, skall ses mot bakgrund av den policy som företräds av WG3´s ordförande Ottmar Edenhofer på Potsdam Institute of Climate Impact Research (PIK). På deras hemsida http://www.pik-potsdam.de/ipcc kan man läsa om hur han ser på arbetsordningen, i en intervju framgår   →

Vem får debattera i klimatfrågan?

Gästinlägg av Pehr Björnbom: Vi har upprepade gånger sett hur den kritiska granskning av klimatvetenskap och klimatpolitik som bedrivs av TCS och av Stockholmsinitiativet utsätts för osakliga attacker. Man försöker från vissa håll framställa en osann bild av verksamheten som oseriös och oberättigad. Men så är inte fallet. TCS och Stockholmsinitiativets utför en seriös verksamhet   →

Det stinker! Nu även i DN…..

I veckan som gick publicerade IPCC den fullständiga versionen av en rapport om förnyelsebar energi. Det huvudscenario som panelen slår på trumman för säger att världen år 2050 till nära 80 procent kan förlita sig på förnyelsebara bränslen om rätt beslut fattas. Detta återgavs av många medier världen runt när huvuddragen presenterades i maj. Läs   →

Den frånvarande korrelationen

Vi har nog alla sett någon version av nedanstående diagram som visar hur den s k globala medeltemperaturen och atmosfärens koldioxidhalt, enligt mät­ningarna på Mauna Loa, har varierat under de senaste dryga 50 åren med ökande fossilförbrukning. Den svarta, streckade kurvan är den ytterligare medelvärdesbildade medel­temperaturen i tre linjära delar.    Båda kurvorna visar   →

Är klimatfrågan död?

Förutom SVT:s regelbundna ältande av föråldrade dokumentärer någon gång i månaden finns det inte mycket i media om ”klimatet”, förutom någon sporadisk insändare som förfasar sig över något. Men politikerna talar robotliknande om ”klimatåtgärder” som om inget har hänt.  Jag kunde dock inte låta bli att dra på smilbanden, när jag läste en länk i dagens propagandautskick från Westanders (som   →

Slussens förlorade heder

  Grafen är hämtad från SMHI Sedan minst 20 år tillbaka har striden om Slussen i Stockholm gått het och så har även debatten i media gjort. Politiker och andra intressenter skriver i ex DN om vad man borde eller inte borde göra, hur man borde bygga eller inte. Det handlar om man skall bygga   →

Kyotoprotokollet dödförklaras

Notrickszone rapporterar att de tyska tidningarna är pessimistiska om en fortsättning på Kyotoavtalet: FNs före detta klimatförhandlare Yvo de Boer: ”Vi måste erkänna att klimatavtalet är dött”.  De länder som håller fast vid Kyoto idag står enbart för 20% av CO2-utsläppen jämfört med  55% 1997. Luften har gått ur förhandlingarna. Det kommer inte att bli   →

FNs klimatpanel gör ännu en miss

Det började med att en del klimatforskare tidigt på 2000-talet hoppade av IPCC, FNs klimatpanel, i protest mot hur panelen handskades med sitt uppdrag att ge ett vetenskapligt underlag för världens regeringar angående klimatet. Avhoppen kom sig av att IPCC i sin Summary for Policymakers helt enkelt struntade i de forskningsrapporter som talade emot tesen   →

Fredagstankar i försommaren

Många med mig har märkt en korrelation mellan avsaknad av humor och viss personlighetstyp. Exempelvis Spock, från den ursprungliga Star Trek, kunde enbart tänka logiskt, vilket i sig gjorde honom till en oumbärlig besättningsmedlem, men ironi, dubbelbottnade yttranden och liknande från de övriga gick honom alltid förbi. Det har även gjorts vetenskapliga undersökningar av humorns struktur,   →