april, 2011

Sol, Vind och Vatten

”Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet” sjöng Ted Gärdestad på 70-talet. Det blev senare en grönideologisk sång i kampen mot kärnkraft och fossila bränslen. Vi skulle ersätta det gamla smutsiga industrisamhället med ett framtida rent och miljövänligt samhälle byggt ekologisk hållbarhet. Och många inom den tekniska världen trädde fram med idéer   →

Återkommande fredagstankar

Bilden ovan visar det nära linjära sambandet mellan Världens befolkningsantal och den troliga koldioxidhalten i atmosfären de senaste 100 åren. Hur ska man kunna separera “koldioxidens förstärkta växthuseffekt” från “övrig mänsklig påverkan” (urbanisering, förändrat landutnyttjande etc etc)? Om man inte kan det, så är AGW via CO2 inte längre en vetenskaplig fråga, enligt etablerad vetenskapsteori. Har det   →

Heartlandkonferens 30 juni-1 juli

Heartland Institute meddelar att de kommer att anordna sin numera välkända klimatkonferens 30 juni-1 juli i Washington DC. Årets tema är “End of the Delusion”, vilket syftar på att allt fler forskare och vanliga människor nu inser att hoten om överhängande klimatkatastrof varit överdrivna. Det är lite tråkigt att Heartland hela tiden väljer att att   →

Den livgivande Solen

De flesta av er har säkert hört talas om “Gaiateori”, en idé som förenklat kan beskrivas som att livsprocesserna på Jorden tillsammans bildar en superorganism, via mängder av självreglerande mekanismer. Mindre känt är besläktade funderingar om att fysiska och kemiska processer, drivna av Solens inkommande strålningsenergi åstadkommer något ekvivalent, och att det är den relevanta bilden.  Det   →

Bli Din egen klimatsimulerare

Klicka för läsbar bild, och använd länktexten om Du vill prova Dina krafter. Fantastiskt – här tjattrar vi på TCS om framtiden – när det finns ett enkelt dataprogram som ger svar på alla frågor! Förra meningen var en ironi (notera notationen via utropstecknet, infört av Gavin Schmidt) – men verkligheten är ju att våra politiker i   →

Global uppvärmning ingen myt

En liten kul historia så här på morgonen. Tydligen drabbades sajten Campingglädje av kraftig uppvärmning alldeles nyligen. Kvarnsö Camp & Vandrarhem rapporterades hålla 68 grader, vilket kan anses vara tämligen rekordartat. Väderdata levererades av normalt sett pålitliga yr.no. Efter lite forskning visade sig dock att campingens höjd över havet av någon anledning varit inställd på   →

Vattenfall bakom "klimatförändring"?

Det rapporteras om rekordtidig islossning på Luleälven. I 122 år har man fört statistik över när isen lossnar och i år har alla rekord slagits. Islossningen har skett under maj månad från 1889-1998 , förutom åren 1921, 1937, 1945 och 1948 då islossningen skedde i slutet av april. Från 1999 har islossningen skett i slutet   →

Modellerna modellerar dåligt vid ekvatorn

Enligt klimatmodellerna bör den största uppvärmningen ske i övre troposfären vid ekvatorn. Detta pga ansamlingen av CO2 och att återkopplingen från en hög luftfuktighet borde vara maximal. WeatherBell har tittat närmare på den faktiska temperaturutvecklingen där. Här är prognoserna enligt fyra olika klimatmodeller jämförda med temperaturdata uppmätt med väderballonger: Modellernas prognoser jämfört med Hadleys data visar   →

Allt som behövs är politiska beslut?

Eftersom TCS ändå är inne på det mer filosofiska spåret idag, så kanske Pielke Jrs diskussion om vad som krävs för teknologisk utveckling kan vara i linje. Bland många politiskt aktiva AGWare har man länge ansett att det viktigaste av allt är att få fram bindande globala avtal om att få ned CO2 produktionen. Först   →

Söndagstankar om trender

Från Statistikcentralen: ”En trend beskriver tidsseriens utveckling under en längre period. Trendserien har rensats från periodisk och tillfällig variation.” Från Klimatbloggen läser jag: ”Om det uppstår en klimattrend, det vill säga att antalet extremår blir fler och fler ju längre tiden går, kan man misstänka att en klimatförändring sker. Ett sådant fall har inträffat under   →