mars, 2011

Uppsalainitiativet om klimatförnekare

Uppsalainitiativet går i SVT Debatt till hårt angrepp mot s.k. klimatförnekare och menar att dessa tidigare misstrott även tobakslarmen. Bland dem som utpekas finns TCS egen Ingemar Nordin, professor Wibjörn Karlén och Robert Nilsson, gästprofessor i molekylär toxikologi och riskvärdering vid Stockholms universitet. Författarna till debattartikeln tycks ha lagt ner en hel del möda på   →

Ekonomer och klimatfrågan

En närapå namne till mig, Per Krusell, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, leder ett stort forskningsarbete om sambandet mellan klimat och ekonomi. Han ser inget behov av att begränsa den ekonomiska tillväxten för klimatets skull, däremot menar han att det behövs statlig reglering när mänsklig aktivitet skadar naturen. Lyssna på Per Krusell på Klotet.

Michael Mann vill stämma Tim Ball…

En fortsättning på vad Ingemar skrev häromdagen, om vad som gömts från Hockeyklubban https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/26/hide-the-decline-igen/ För detta:  “Michael Mann should be in the State Pen not Penn. State.” Ja, ordlekar kanske inte uppskattas av alla …

Omoraliskt att föda barn?

I dagens Sydsvenskan frågar Mats Anderbok om det är moraliskt försvarbart att föda barn, i synnerhet flera barn, när jorden redan är överbefolkad. “Den stora och växande befolkningen ligger helt eller delvis bakom flera allvarliga miljöproblem såsom hotad biologisk mångfald – inklusive utfiskning av haven – och stigande koldioxidhalt.” Mats Anderbok tror att en rimlig   →

Bekämpning av naturen och Big Bang

Ibland hittar man små pärlor ute i bloggosfären. En sådan är onekligen Saltå Kvarn-bloggen som i sitt senaste inlägg ger oss sin syn på människans förhållande till naturen och kärnkraften. Det är onekligen läsvärt, om inte annat så för alla stolligheter som texten innehåller. Några av mina favoriter är att människan har kommit på att   →

Stort vindkraftmöte i Varberg

Svensk vindkraftförening fyller 25 år och passar på att ordna ett tvådagarsseminarium i Varberg. Fokus är på att visa alla fördelarna med vindkraften och jag kan inte se några kritiska punkter på programmet. Intresserade anmäler sig lämpligen här. Jag hade gärna tittat in men känner att jag inte har den tid som krävs.

God dag yxskaft, KTH

KTH och debaclet kring den provocerande kurslitteraturen. Utdrag från fakultetsnämnden vid KTH från den 22 mars:   Första stycket är ett konstaterande av fakta. Det är dock tveksamt om det fortfarande pågår något arbete med moderniseringen av utbildningen i tillämpad matematik. I andra stycket säger fakultetsnämnden att de inte vill ta ställning till Claes-Görans anklagelser   →

En smula alarmism igen

Sju debattörer, däribland Pär Holmgren och Birger Schlaug, manade igår i GP Debatt till skärpning av våra klimatmål. Varför Pär Holmgren ansluter sig till detta gäng av klimataktivister vet jag inte, men lite besviken blir jag. De sju börjar med att konstatera att det redan idag finns “ett växande vetenskapligt stöd för att de grundläggande   →

En liten godbit

En studie med något överraskande resultat. Havsnivån stiger visst allt långsammare. Hoppas att Maldivernas president läst detta.

Lars Bern om naturgas på Second Opinion

Lars Bern är aktuell med en ny artikel om naturgasens framtid på sajten Second Opinion.