juli, 2008

Kritik mot Erland Källén

Christer Löfström tycker till om Erland Källén och hans källor i dagens Sydsvenskan. Insändaren är publicerad i avdelningen Ordet och kan därför inte läsas på SDS online. Klicka på bilden så kan du läsa artikeln i alla fall, tack vare Ove L och hans nätverk.

En gotlänning som hejar på Al Gore

“Många anledningar att agera” är titeln på dagens ledare i Gotlands Folkblad och författaren, Lennart Lindgren, radar upp alla de vanliga AGW-argumenten och öser lovord över Al Gore. Naturkatastrofer, vattenbrist, hungersnöd och sjukdomar – allt är i Lennart Lindgrens ögon självförvållat. “WHO listar ett antal frågor med flera aspekter som normalt inte kommer fram i   →

En japan talar ut

Professor Kunihiko Takeda är vice ordförande på Institute of Science and Technology Research vid Chubu University och en av världens ledande auktoriteter när det gäller uranberikning och återvinning. Han sällar sig nu till skeptikerklubben med sin nya bok “Hypocritical Ecology” som enligt uppgift från The Japan Times Online säljer som smör. Så här säger Kunihiko   →

Goda nyheter för Bangladesh

Nya data visar att Bangladesh landmassa ökar, tvärtemot de bistra förutsägelser om att landet snart kommer att sväljas av havets vågor. En grupp forskare vid det Dhaka-baserade Center for Environment and Geographic Services (CEGIS) har studerat 32 års satellitbilder och kommit fram till att Bangladesh landmassa ÖKAT med 20 kvadratkilometer per år. Anledningen till detta   →

Minskat bilresande – socialt negativt

Det skriver Kenneth Winsborg, talesman för bensinskatteupproret.se i en insändare i dagens Gotlands Tidningar. “Sverige har orimligt hög skatt på bensin och diesel. Sveriges skatteuttag på en liter bensin eller diesel är högre än hela försäljningspriset (inklusive eventuella skatter) i jätteekonomier som USA, Kina, Indien, Indonesien, Brasilien och så vidare. Ändå är Sverige befolkningsmässigt ett   →

Nya rön om klimatkänslighet

Enligt en studie av Stephen Schwartz vid Brookhaven National Lab har man hittills vida överskattat klimatkänsligheten, dvs. hur mycket medeltemperaturen ökar vid en fördubbling av CO2-halten i atmosfären. Studiens titel är “Heat Capacity, Time Constant, and Sensitivity of Earth’s Climate System” och den publiceras i Journal of Geophysical Research. Former Harvard physicist Dr. Lubos Motl   →

Ny källa till CO2 upptäckt

Forskare vid University of Massachusetts Amherst har hittat en ny CO2-källa. Det visar sig att sedimentära bergarter (bl.a. kalksten, sandsten och skiffer) kan avsöndra stora mängder organiskt material till floder och hav. Detta material omvandlas sedan av bakterier till koldioxid, skriver Science Daily. Sedimentary rocks contain the largest mass of organic carbon on Earth, but   →

Disneys poptjej sjunger ut

Femtonåriga Disneyikonen Miley Cyrus har gjort en låt om Global Warming. Härligt när kidsen engagerar sig i klimatfrågan. För texten till låten kolla Aftermath News.

IPCC prognoser är orimliga

IPCC:s klimatprognoser bygger på sex olika scenarier, s.k. storylines, som beskriver världsekonomins utveckling och framtida CO2-utsläpp. Upplägget av dessa scenarier har kritiserats av bl.a. Patrick Michaels, Ross McKitrick och Václav Klaus. Klimatmodellerna förutsätter nämligen en exponentiell ökning av utsläppen som resultat av en exponentiell befolkningstillväxt och allas önskan om att leva ett energiintensivt liv. Verkligheten   →

Klimathysterin driver inflation

I dagens Synpunkt i SvD skriver Tege Tornvall följande: “Den felaktiga tron att mer koldioxid i atmosfären gör jorden nämnvärt varmare för också med sig den för mänskligheten och civilisationen oönskade och djupt skadliga effekten inflation. Inget minskar så värdet på inkomster och sparande som inflation. Inget fördelar så om tillgångar från sparare till låntagare   →