januari, 2008

Klimatmodellerna är fel

Existerande klimatmodeller förutsäger att cirkulationen i världshaven hämmas av växthuseffekten. Följderna av det dramatiserades tydligt i filmen ”The Day After Tomorrow”. Golfströmmen avstannar, norra halvklotet fryser till is. Nyligen kom dock två amerikanska forskare fram till det rakt motsatta. Varmare klimat smälter visserligen polarisarna, med detta ökar i sin tur cirkulationen i haven. En av   →

Global uppvärmning – rena skämtet!

Ovanligt hårt vinterväder med snö i mängder skapar totalkaos i Kina, kan man idag läsa på BBC News. Snöstormarna, som började den 10 januari, har orsakat akut energibris och idag är det nog få kineser som tar det s.k. klimathotet på allvar. När tillgången på el tryter och människor fryser ihjäl är det inte så   →

Aldrig är man nöjd.

I gårdagens Aftonbladet läser jag om naturvårdsexperten Tom Arnboms utflykt till Sibirien.Han väntade sig isbjörnar, snöoväder och bitande kyla. Men fann i stället plusgrader, öppet vatten och en chockad (!) befolkning. Förr i tiden brukade isbjörnarna belägra byarna och man var tvungen att anlita jägare för att hålla dem på avstånd. Nu ser man nästan   →

Uppvärmningen har stannat av

En artikel av David Whitehouse erbjuder synnerligen intressant läsning för alla som retar sig på klimatalarmisterna. Det verkar nämligen som om luften gått ur den globala uppvärmningen. Under de sju senaste åren har Jorden inte blivit varmare, trots att koldioxidhalterna stigit. Är det fel på termometrarna eller på teorin bakom klimathotet? Läs gärna igenom kommentarerna   →