Etikettarkiv: Svenskt Landskapsskydd

Motståndet mot vindkraften förfinas

Bild till TCS

Vindkraftsmotståndet i Sverige får allt fastare former. Allt fler människor ute i våra bygder drabbas nu av utbyggnaden. Svenskt Landskapsskydd har räknat ut att minst 150 000 svenskar kommer att drabbas av den storskaliga utbyggnaden om Regeringen och Energimyndighetens mål om 30 TWh vindkraft skall uppnås. Nya föreningar mot vindkraft bildas nu hela tiden ute […]

Dela detta inlägg

Sanningar om vindkraft

Markbygden

Ett dokument från vindkraftsindustrin har börjat cirkulera i bygderna där industrin far fram! I en partinlaga stöder sig vindkraftverksindustrin på egna referenser och på Naturvårdsverket som av Miljödepartementet är satt att främja vindkraften. Redan av Regeringens direktiv framgick resultaten dvs inga alternativ gavs. Bristen på transparens i Naturvårdsverkets utredningar om vindkraftverk belystes inte minst vid […]

Dela detta inlägg