Etikettarkiv: Roy Spencer

Strax framför publiceringsfronten

Fig pubfront

Roy Spencer har ett inlägg på sin  blogg (länk) från 18/7. Det handlar om ett ännu inte publicerat arbetet angående temperaturprofilen i havet ner till 2000 m djup och dess utveckling 1955-2010. Detta är i sin tur en kritik eller kommentar till ett nyligen publicerat arbete av Levitus m fl*. Levitus och hans medförfattare beräknar den […]

Dela detta inlägg

Sommarrepris om debatten mellan Roy Spencer och Scott Denning

Spencer-Hansen-b-fallen-ver3

Detta inlägg ägnas en repris av ett inlägg om en debatt mellan Roy Spencer och Scott Denning. Båda är välkända för TCS läsare, särskilt Roy Spencer, men förmodligen även Scott Denning som nyligen höll föredrag här i Sverige vid ett KVA-seminarium som var öppet för allmänheten. UAH-gruppen med John Christy, Roy Spencer och William Braswell […]

Dela detta inlägg

Sommarrepris om moln och fasplansdiagram

Figur-1-689x1024

Nedan följer en sommarrepris av en artikel om Graeme Stephens föredrag om moln vid AGU-mötet hösten 2011 och funderingar om vad detta betyder i samband med fasplansdiagrammen. Men dessförinnan kommer här en uppdatering om strålningsmätningar och fasplansdiagram. Saken är den att jag nu lärt mig hur jag själv kan ladda ner strålningsdata från CERES. Jag […]

Dela detta inlägg

Klimatkänslighet, några uppskattningar från observationer

Figur  4

Klimatkänsligheten kan uppskattas med ett flertal olika metoder. Här diskuterar vi hur man kan göra uppskattningar baserade på den verkligt observerade temperaturutvecklingen. För att detta skall kunna gå måste man också ha uppskattningar av den ökade värmetillförseln till jorden, den s.k. forcingen. Under de senaste två åren har nya observationer lett till anmärkningsvärda resultat som […]

Dela detta inlägg

Spencers och Braswells fasplansanalys från 2010 står stark – låg klimatkänslighet antyds

Figur 2

För drygt ett år sedan publicerade jag och C-G Ribbing en debattartikel i Ny Teknik om Spencers och Braswells nya metod för fasplansanalys av satellitdata (se referenslistan nedan). Spencers och Braswells artikel publicerades av Journal of Geophysical Research på nätet i april 2010 och Spencer hade dessförinnan presenterat metoden på American Geophysical Unions höstmöte 2009 […]

Dela detta inlägg

Trenberth missar målet i ny kritisk kommentar om Spencer

Figur 1

Artikeln av Spencer och Braswell i Remote Sensing nyligen väckte stor uppmärksamhet. Artikeln var egentligen en kritik av en metod att utvärdera satellitdata av strålningen från jorden för att bestämma klimatkänsligheten. Denna metod förespråkas bland annat av Dessler och Trenberth. Men den stora uppmärksamheten i media kom att gälla en bisak om klimatmodeller. Här diskuterar […]

Dela detta inlägg

Molnkontroversen: Spencer har rätt, Dessler har fel

untitled

Bild: NASA Kontroversen mellan Dessler och Spencer har sin grund i Spencers och Braswells nyskapande arbete 2010 (SB10, se referenslista i bakgrundsmaterialet) om utvärdering av satellitdata av strålningen från jorden med hjälp av fasplansdiagram. De visar där på svårigheten att utvärdera återkoppling (feedback) som förstärker eller försvagar temperaturhöjningar i atmosfären genom att den blandas med […]

Dela detta inlägg

En vänlig debatt om klimatvetenskapliga kärnfrågor – Denning mot Spencer

Spencer-Hansen-b-fallen ver3

En mycket intressant debatt från Heartlandkonferensen om klimatförändringarna finns på följande video: Scott Denning Vs.Roy Spencer July 19, 2011 The Sixth International Conference on Climate Change was held in Washington, DC (Siffrorna nedan i texten inom parentes anger minuter in i videon). Både den IPCC-lojale Scott Denning och den skeptiske Roy Spencer är starka förespråkare […]

Dela detta inlägg

Det här tyder på att Spencer har rätt och att Trenberth har fel

Pinatubo - La Nina

I den senaste kontroversen om Spencers och Braswells vetenskapliga resultat i fråga om hur moln påverkar klimatet, se även här, har Trenberth avfärdat deras resultat med argumentet att moln inte kan orsaka radiative forcing (dvs. ändrad energitillförsel till jorden genom strålning som kan mätas med satelliter) och på detta sätt ändra jordens temperatur. Trenberth säger […]

Dela detta inlägg

Roy Spencer om kosmisk strålning

NASA-cosmic-rays-in-atmosphere

”While I have been skeptical of Svensmark’s cosmic ray theory up until now, it looks like the evidence is becoming too strong for me to ignore”, skriver Roy Spencer i ett inlägg om kosmisk strålning och dess påverkan på klimatet. Ämnet är kontroversiellt, tillägger han, och läsaren bör hålla i minnet att de resultat som […]

Dela detta inlägg