Etikettarkiv: Henrik Svensmark

Ytterligare stöd för Svensmarks teori

solens modulation

Lite i skymundan av den mediala uppståndelsen kring IPCCs senaste rapport så fortgår utforskandet av solens inverkan på vårt klimat. Det här är ju en klimatfaktor som mer eller mindre helt lagts åt sidan av FNs klimatpanel med hänvisning till att den direkta solinstrålningen till toppen på jordens atmosfär bara varierar med 0,1% över en […]

Dela detta inlägg

Svensmarks senaste

svensmarks senaste

I en nyligen publicerad artikel beskriver Henrik Svensmark et.al hur de lyckats lägga ännu en pusselbit när det gäller att förstå hur kosmisk strålning kan åstadkomma moln. Kritiker har menat att de experiment (sök exempelvis på CLOUD) och de teoretiska beräkningar som gjorts inte visar att strålningen kan orsaka så stora partiklar som krävs för […]

Dela detta inlägg

Klimatets mysterier – kosmisk strålning och klimatförändringar

Figur 4

Ett av klimatets verkligt fascinerande mysterier aktualiserades nyligen då Jasper Kirkby, ledare för CLOUD-experimentet vid CERN, höll ett föredrag (Kirkby, 2012, se referenslistan nedan). Det gäller sambandet mellan kosmisk strålning och klimatförändringar. Kirkby redogjorde för nya resultat som verkar vända upp och ner på en del hypoteser i samband med molnens bildning som hållits för […]

Dela detta inlägg

Svensmarks teori prövas II

kalöibrering

Kanske är det ett tecken på att Henrik Svensmarks teori börjar ses som en allvarlig konkurrent till den rådande AGW-hegemonin när alltfler artiklar publiceras där man försöker motbevisa hans teori. Här är den senaste i raden. I en kommande artikel i Journal of Climate av Ernest M. Agee, Kandace Kiefer och Emily Cornett från Purdue […]

Dela detta inlägg

Svensmarks teori prövas I

Forbush

Det finns fler sätt att testa den danske forskaren Henrik Svensmarks teori än det glamorösa CLOUD-experimentet i CERN. Svensmarks teori, påminner vi oss, är att högenergetisk kosmisk strålning från galaxens inre slår in i jordens atmosfär och bombarderar oss, och allt annat, på jordytan. På vägen ned stöter strålningspartiklarna ibland på atmosfärens atomer, joniserar dem […]

Dela detta inlägg

Roy Spencer om kosmisk strålning

NASA-cosmic-rays-in-atmosphere

”While I have been skeptical of Svensmark’s cosmic ray theory up until now, it looks like the evidence is becoming too strong for me to ignore”, skriver Roy Spencer i ett inlägg om kosmisk strålning och dess påverkan på klimatet. Ämnet är kontroversiellt, tillägger han, och läsaren bör hålla i minnet att de resultat som […]

Dela detta inlägg

IPCC ska studera kosmisk strålning

I en ny studie sponsrad av Indiens miljödepartement (som tidigare utmanat IPCC:s syn på glaciäravsmältning i Himalaya) är slutsatsen att IPCC överskattat betydelsen av CO2 och samtidigt underskattat effekten av kosmisk strålning på klimat och temperatur. CO2:s bidrag till uppvärmningen (som i studien anges till 0,75°C) är i själva verket endast 0,42°C, vilket är avsevärt […]

Dela detta inlägg

Sponsring sökes!

klimatkonferens

Parallellt med COP16-mötet i Cancún anordnar Europäisches Institut für Klima und Energie, EIKE, en alternativ klimatkonferens i Berlin (3-4 december). Bland de forskare som hittills tackat ja finns bl.a. Bob Carter, Ian Plimer, Fred Singer, Henrik Svensmark, Nir Shaviv och Jan Veizer. Jag skulle gärna vilja ta mig dit för att se vad som händer […]

Dela detta inlägg

Svensmark drabbades av hjärtflimmer

Under gårdagens klimatdebatt i DR1 drabbades Henrik Svensmark av hjärtflimmer och kördes akut till sjukhuset. Hans tillstånd sägs nu vara stabilt. Svensmark har visst haft hjärtproblem tidigare och har därför en pacemaker.

Dela detta inlägg

Alternativ klimatkonferens 6/12

Överallt denna koldioxid

Dagens alternativa klimatkonferens arrangeras av Dansk Folkeparti och avsikten är att ge en mer balanserad bild av klimatvetenskapen. Detta är ingen politisk konferens, förklarar Morten Messerschmidt, moderator för konferensen, i början av mötet. ”Vi vill endast visa att klimatdebatten är betydligt mer nyanserad än vad som framkommer i vanliga medier”. Roger Pielke Sr. levererar ett […]

Dela detta inlägg