Etikettarkiv: Grönköpings klimatnyheter

Grönköping går över till grönt uran

GK kärnkraftsverk

För att lugna miljöpartister (MP), ha de ansvariga vid reaktorerna Knisslinge I & II, främst hr reaktorskötare Edvin Nilsson och dennes överordnade, beslutat att fr.o.m. nu enbart använda s.k. grönt uran. Den med färskt, grönt uran laddade reaktorn Knisslinge I förevisas. Rolf Oward

Dela detta inlägg

Nya klimatbekämpande innovationer från Grönköping

utandningskiosk

Å försök kommer ”Feministisk klimatpolitik” att lanseras i Grönköping, enligt vad som framkommit från säker källa. Bakgrunden är det faktum att utandningsluft innehåller cirka 100 gånger mer koldioxid än vad inandningsluft gör. Därför finnes underlag för kvoterad utandning, där enbart kvinnor tillåtas att utandas helt fritt, medan män måste uppsöka särskilda utandningskiosker, där giftet omhändertages […]

Dela detta inlägg

Grönköping hänger på skolstrejken

GK skolstrejk

Skolkinitiativet i Grönköping har rönt stora framgångar i sitt arbete med att skapa möjligheter för dess elevmedlemmar att slippa närvara i skolan. -Vi strejka mot allt så länge det innebär frihet från skolarbete, säger Skolkinitiativets anonyme talesperson (MP), och när klimatet väl tappat sin PR-kraft övergå vi till något annat, såsom t.ex. motvind, acne och […]

Dela detta inlägg

Utsläppsnytt från Grönköping

CO2-fångare

Vår utsände i Grönköping rapporterar senaste alarmerande nytt: Det senaste klimatutsläppet i Grönköping, blev tyv. helt misslyckat då det numera icke går att återfinna. Var det utsläppta klimatet faktiskt befinner sig, skall göras till föremål för en utredning, vilken under ledning av hr amatörmeteorolog F. Månsson har fått tydliga direktiv om att ”vända å varje […]

Dela detta inlägg

Klimatnyheter från Grönköping

Solkraftverket

Solkraftverket i Grönköping kommer, enl. ett aktuellt pressmeddelande från kommunen, att belysas med oljedrivna och lumenförstärkta lampor å nätterna och när det icke är tillräckligt soligt. Skälet uppges vara det tydliga löfte som avgivits om att kraftverket årligen skall ha en driftmässig aktivitet å runt 80 procent. Delar av den oljedrivna lampgenerator, vilken driver solkraftverket […]

Dela detta inlägg

Klimatbekämpning i Grönköping

Grönköping mot tillväxt

Rolf Oward rapporterar om senaste PK-nytt från Grönköping: En snabbavveckling av dagens motbjudande tillväxtsamhälle ligger som vanligt nära till hands, säger lokalavdelningen av Miljöpartiet (mp) i Grönköping ett aktuellt upprop, icke minst med tanke å att vi snart förhoppningsvis komma in i en lovande lågkonjunktur med därtill hörande ytterst låga halter av giftet koldioxid. Ledamöter […]

Dela detta inlägg

Klimatnytt från Grönköping

kallt i GK

Vår utsände Rolf Oward ger oss senaste nytt från Grönköping: Klimatmötet i Grönköping i helgen blev en lysande framgång. För att framkomma till de förutbestämt korrekta slutsatserna, avhölls mötet i en för ändamålet nybyggd bastu, där temperaturen konstant hölls å det för växthusgasteorin lämpliga celsiusmässiga gradantalet 93. Efter mötet voro alla deltagarna överens om att […]

Dela detta inlägg

Grönköpings Vindel

grönköping vind

Rolf Oward håller oss underrättade om vindkraftens utveckling i Grönköping: Grönköpings vindkraftverk ha under senaste veckorna utsatts för så stark blåst, att kraftverkens blad blivit helt vinda. -Vi hoppas att denna vinda kraft skall generera än mer miljövänligt klimatel än de klassiska raka kraftverksbladen, säger i en kommentar en talesperson för Miljöpartiets blåsningsutskott. Miljöpartiets blåsningsutskott […]

Dela detta inlägg

Klimatnytt från Grönköping

hållbarhetsgrupp

Rolf Oward håller oss uppdaterade om Grönköpingsbornas kamp mot klimatet: För att garantera Grönköpings framtida hållbarhet, kommer den speciella myndigheten Hållbarhetsverket inom kort att uppslå sina portar, från vilket en hållbarhetstörstande allmänhet skola kunna inhämta såväl råd som, i vissa fall, ävenså dåd för den egna hållbarhetens varaktighet. För att finansiera verkets verksamhet, skall en […]

Dela detta inlägg

Klimatnyheter från Grönköping

GK miljönämnd

Vår vän Rolf Oward följer den klimatpolitiska utvecklingen i föregångsstaden Grönköping. Denna gång handlar det om vindkraftsproblem: Då det inkommit protester mot det ihållande oljud, vilket rotorbladen å vindkraftverket Romson II orsaka, har miljönämnden i Grönköping sett sig nödsakad att uppmana vindkraftverkspersonalen att ”icke köra kraftverket när det är vindstilla, då oljudet hörs som bäst […]

Dela detta inlägg