Stockholmsinitiativets styrelse

Styrelsen 2016 består av följande personer:

Per Welander, ordförande, f. 1950, civ.ing. elektroteknik – KTH, fil. kand. i fysik, numerisk analys – Stockholms Universitet. Arbetat som entreprenör och VD för olika IT-företag. Blev intresserad av klimat i samband med deltagande i ett forskningsprojekt om Arktis vid University of Washington. Drev mellan 2005-2011 klimatbloggen Moderna Myter som hade 400 000 läsare per år. Deltog i internationella klimatkonferensen i New York 2009.

Göran Ahlgren, sekreterare, f. 1942, tekn. dr. docent i organisk kemi. Verksam med forskning och undervisning vid KTH fram till 1990. Sedan egenföretagare. Engagerad i klimatfrågan sedan flera år tillbaka.

Lars Jonsson, f. 1952, konstnär, författare och ornitolog. Hans konstnärskap präglas av passionen för fåglar och deras miljöer, ett intresse som följt honom sedan tidig barndom. År 2002 blev han hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Både som fälthandboksförfattare och konstnärlig uttolkare av fåglar och natur har han en särställning i Sverige och internationellt. Han har gjort många expeditioner i Arktis och är engagerad i klimatfrågan sedan flera år.

Lena Krantz, f. 1959, är utbildad arkeolog, religionshistoriker och ekonom (har även läst grundkursen i Geovetenskap). Intresset för klimatfrågan väcktes för ca 4 år sedan i samband med att filmen ”En obekväm sanning” visades på TV och där den sk ”Hockeyklubban” visades upp som en sanning. Med utgångspunkt från vad jag fick lära mig om paeloklimat under utbildningstiden (på 80-talet) tänkte jag att; -Det där kan omöjligt vara sant! Hennes huvudsakliga engagemang har med tiden kommit att få inriktningen att protestera mot de överdrifter och ibland rena lögner som media visar i TV och skriver i olika tidningar. Vi behöver information, inte desinformation, för att kunna fatta de beslut som gör mest nytta i framtiden.

Ingemar Nordin, f. 1949, är professor emeritus vid Linköpings universitet med inriktning mot vetenskapsteori. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. Under många år har det varit politikens påverkan på den vetenskapliga forskningen som stått i fokus. Klimatforskningen idag är kanske det främsta exemplet på en sådan påverkan och korruption av vetenskapen sedan eugenikens dagar. Ingemar Nordin har skrivit flera böcker om teknik, politik och vetenskap samt ett hundratal artiklar i ämnet.